40x40  VIDEO  Noční incident skončil zraněním brady a podezřením ze spáchání trestného činu.
V sobotu časně ráno si autohlídka v Čechově ulici v Praze 7 všimla skupiny osob, z nichž dvě zápasily na zemi a koulely se po chodníku i silnici. Na výzvu strážníků zanechali dva ležící muži fyzického napadání a vedle stojící žena vysvětlila celý incident tak, že na cestě domů byl její přítel napaden neznámým mužem, který ho kousl do brady. Kromě záchranné služby, byla na místo pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu přivolána i Policie ČR, která se bude případem zabývat.