40x40  VIDEO  Noční incident skončil zraněním brady a podezřením ze spáchání trestného činu.
V sobotu časně ráno si autohlídka v Čechově ulici v Praze 7 všimla skupiny osob, z nichž dvě zápasily na zemi a koulely se po chodníku i silnici. Na výzvu strážníků zanechali dva ležící muži fyzického napadání a vedle stojící žena vysvětlila celý incident tak, že na cestě domů byl její přítel napaden neznámým mužem, který ho kousl do brady. Kromě záchranné služby, byla na místo pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu přivolána i Policie ČR, která se bude případem zabývat.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)