40x40  Žebrající muž vystupňoval svou agresivitu až k fyzickému napadení strážníka. Po vzoru svého pána následně zaútočil i jeho pes. Proti oběma byly použity donucovací prostředky. Strážník musel být ošetřen.
Muž žebral na Národní třídě ve společnosti jeho dvou psů. Na hlídku, která s ním chtěla přestupek řešit, začal ihned křičet, že mu chtějí jeho poctivě vyžebrané peníze ukrást. Poté následovaly vulgární urážky a pokus o útěk, což mu strážníci pomocí donucovacích prostředků znemožnili a nasadili mu pouta. V té chvíli zaútočil na hlídku jeden ze psů a zakousl se zakročujícímu strážníkovi nad levé koleno, proto okamžitě použil slzotvorný prostředek. Přestupkovým chováním muže se nyní bude zabývat správní orgán. Pokousaný strážník skončil v nemocnici na ošetření a poté dál pokračoval ve službě. O události byla vyrozuměna taktéž státní policie, která se dostavila na místo.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)