40x40  VIDEO  Řidiče pod vlivem alkoholu zadrželi pražští strážníci. Prozradil se, jako mnoho jiných, spácháním dopravního přestupku.

V pozdních nočních hodinách prováděla autohlídka městské policie kontrolní činnost v Cíglerově ulici. Její pozornosti nemohlo ujít osobní vozidlo modré barvy, které projelo křižovatku, přestože na semaforu svítila červená. Na červený nápis STOP na hlídkovém vozidle řidič zareagoval a zastavil. Během kontroly byl z muže silně cítit alkohol. Na výzvu k podrobení se dechové zkoušce muž reagoval pozitivně. Stejně pozitivně však vyšel jeho test, a to s „úctyhodným“ výsledkem přes 2 promile. Řidiče hříšníka si k dalšímu opatření převzala přivolaná hlídka Policie ČR.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka srpen web

V novém čísle vám přinášíme reportáž o používání elektromobilů u městských policií, podíváme se na problematiku nezaplacených pokut a jejich vymáhání, dále vám přinášíme článek o fungování linky 156 a mnoho dalšího…

archiv (od roku 2004)