40x40Hned dvakrát během jedné směny zajišťovali pražští strážníci opuštěné psy

Pes i fenka skočili v útulku pražské městské policie v Troji.

Na uvázaného psa v lesíku u Velké Ohrady upozornil strážníky prostřednictvím tísňové linky 156 všímavý občan. Na hlídku pes reagoval agresivními útoky a štěkáním. Podle stavu, ve kterém se nacházel, musel být v lese přivázaný již delší dobu. Strážníkům se nakonec podařilo, i přes značnou agresivitu, podat psovi alespoň vodu. Psa posléze odchytili kolegové z trojského útulku pražské městské policie, kam ho převezli. I přes provedené šetření na místě se strážníkům bohužel nepodařilo zjistit, kdo psa na místě zanechal.

Jen o pár hodin později stejná hlídka strážníků řešila dalšího opuštěného psa, který se na cyklostezce pletl do cesty cyklistům. Následně bylo zjištěno, že se jedná o starší fenku. Strážníci si, i přes její počáteční plachost, nakonec získali její důvěru a odchytili ji. Protože nebyla označena čipem ani tetováním, nebylo možné zjistit jejího majitele. I fenka skočila v útulku pražských strážníků.

Foto: MP Praha

Fenka 2

Uvázaný pes

Fenka


Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka únor web

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme rozhovor s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem, dále reportáž z útulku MP Praha v Měcholupech, pohled na činnost strážníků na OŘ Praha 7 a mnoho dalšího…

archiv (od roku 2004)