40x40  FOTO  Dva mladé muže ve věku dvacet tři a dvacet pět let, kteří poškodili zaparkované vozidlo, předali pražští strážníci policistům.

Hlídka městské policie jela prověřit do Fibichovy ulice oznámení, dle kterého měli dva mladíci skákat po zaparkovaném vozidle. Podle popisu je nalezla kousek od hudebního klubu v Kubelíkově ulici. Oba mladíky bezpečně poznal také oznamovatel. Muži byli pro podezření ze spáchání trestné činnosti omezeni na osobní svobodě a předáni přivolané hlídce Policie ČR.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka duben web 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž z jednání Kolegia ředitelů městských policií, podíváme se na výcvik Poříčního útvaru na Slapech, dále vás zavedeme na Obvodní ředitelství Praha 6 a mnoho dalšího...  

archiv (od roku 2004)