40x40  FOTO  Agresivní opilý cizinec odmítl opustit autobus. Strážníci ho předvedli pro ověření totožnosti na služebnu policie. Tam vykousl čalounění lavičky. Nakonec skončil na  protialkoholní záchytné stanici.

V pondělí odpoledne přijali strážníci z Hlídkového útvaru, který má na starosti bezpečnost v městské hromadné dopravě, tísňový signál. V autobusové lince 136 se měl nacházet ležící opilý muž. Hlídka muže na místě vyzvala, aby opustil vozidlo a předložil doklad totožnosti. Protože se stále choval agresivně, a nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, strážníci ho za použití donucovacích prostředků předvedli na služebnu cizinecké policie. I tam se cizinec choval agresivně a dokonce vykousl část čalounění lavičky. S bezmála dvěma a půl promile si muže následně převzala specializovaná autohlídka strážníků a převezla ho na protialkoholní záchytnou stanici.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka ps kveten 2018

V novém čísle vás seznámíme s činností strážníků na Praze 15, podíváme se do vojenského muzea v Lešanech, připomeneme si Pomněnkový den a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)