40x40  VIDEO  Osoby, které se dopustí přestupku a místo uznání své chyby a přijmutí zodpovědnosti obviní strážníka z opilosti, nejsou ničím výjimečným. Ročně se tento scénář odehraje v desítkách případů. Včera dopoledne hned dvakrát.
Nejprve obvinil strážníka z opilosti řidič, který projel zákazem vjezdu na náměstí Jiřího z Poděbrad. Výsledky opakované dechové zkoušky, kterou na místě u strážníka provedl přivolaný pracovník inspekce městské policie, byly negativní. Řidič se následně omluvil.
Druhý případ se odehrál v Praze 5, kde v ulici Do Klukovic strážníci zpozorovali osobní vozidlo, jehož řidička nerespektovala dopravní značení zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Rusky hovořící 39 letá žena přestupek uznala, vyměřenou pokutu 600 korun na místě zaplatila a s vozem odjela. Po 15 minutách zavolala na linku 156 s tím, že zasahující strážník je pod vlivem alkoholu a žádala přivolání nadřízeného orgánu. Inspekcí provedená zkouška přítomnost alkoholu v dechu strážníka opakovaně neprokázala. Jednání řidičky bude oznámeno správnímu orgánu. Za znevážení úřední osoby při výkonu její pravomoci může být stanovena pokuta až 10 tisíc korun a přestupek je zaznamenán do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2