Poděkování občana R. V. – strážníkovi OŘ 1 ze dne 1. října 2018

Vážení, děkuji touto cestou za vysoce odborné vysvětlení a pomoc při zaparkování dne 18. 09. 2018 cca 12 h. strážníkovi, na kterého jsem se obrátil po marné snaze nově zaparkovat a uvolnit moje rezidenční parkovací místo Jindřišská - před kostelem sv. Jindřicha, pro úklid od 22. 09.2018, protože jsem věděl, že nebudu v ČR. Marně jsem objížděl ulice Jindřišská, Senovážná, Hybernská, Opletalova, Růžová, Jindřišská, Panská, Na Příkopech, Hybernská, Dlážděná, Růžová, Jeruzalémská a zde před vjezdem do slepé, kde jsem původně stál,  jsem oslovil MP 1245. Pro případ, že jsem popletl číslo strážníka, uvádím, že je narozen stejně jako já v porodnici Na Štvanici a tedy má stejný vžitý titul pro rodilého Pražáka jako já "Pražák Křtěný Vltavou", ovšem mnohem později než já. Porodnice totiž  mívala vodu přímo z Vltavy. Děkuji předem za přičtení k dobru strážníkovi tuto pochvalu a projevenou nebývalou profesní erudici a jsem s pozdravem, V. R.

 

Poděkování NaKole z. s. – strážníkům OŘ 4, 8, 10, 11, 12, 13 dne 1. října 2018

Dobrý den, dovolte, abych Vám s malým zpožděním poděkovala za skvěle zvládnutý průběh sobotní projížďky pelotonů Prahou pod hlavičkou Pražského cyklozvonění. Díky patří asistujícím strážníkům Policie ČR, stejně jako MPP, kteří nás doprovázeli na kolech. Zároveň bych ráda touto cestou poděkovala týmu S. S. a L. M., kteří trasu navrhli a projednali její vedení se všemi zainteresovanými stranami. Akce zaměřená na podporu a zviditelnění cyklistické dopravy v Praze proběhla hladce a všichni, s kým jsme měli možnost mluvit, si ji užili. Zdraví J. V. NaKole z.s.

 

Poděkování koleje Hvězda - strážníkům OŘ 6 dne 2. října 2018

Dobrý den pane řediteli, opět se Vám po čase ozývám z koleje Hvězda. Tentokrát to je s informací o dobré práci Vašich strážníků. Včera 1. 10. 2018 23:40 hod., zavolal vrátný koleje Hvězda na městskou policii oznámení o rušení nočního klidu. Strážníci na místě jednak zjednali klid a hlavně – 2 osoby pokutovali. To je velmi důležitý moment, jak výchovný, tak represivní. Prosím, vyřiďte jim mé poděkování, ať vědí, že se o jejich práci ví, že nám tím moc pomáhají a ať jsou stále takto důslední a nekompromisní. Přeji hezký den a ještě jednou děkuji. J. J.

 

Poděkování občanky P. M. – strážníkům OŘ 10 ze dne 1. října 2018

Vážený pane řediteli, chtěla jsem Vám moc poděkovat za Vaši obrovskou vstřícnost a pomoc při studentské cyklojízdě. Se srdečným pozdravem P. M.

 

Poděkování občanky K. A. – strážníkům OŘ 15 ze dne 1. října 2018

Vážení, ráda bych Vám poděkovala a poslala zpětnou vazbu na situaci na Veronském náměstí, co se týče narkomanů. Na VN jsou pravidelně viděny hlídky MP, v podstatě v průběhu celého odpoledne a podvečera. Díky tomu, jsem o tom přesvědčena, se narkomani a jim podobní na VN téměř nevyskytují a to ani v altánku před školou. Pokud se tam náhodou objeví, pak mizí současně s příchodem MP. Děkuji za toto řešení a věřím, že i MP vidí, či má info, že s pravidelností a posílením hlídek MP je situace výrazně lepší a bude to zároveň i do budoucna důvod hlídat VN a oblast před ZŠ na Veronském náměstí nadále. Děkuji a přeji krásný den. K. A.

 

Poděkování primátorky hl. m. Prahy - řediteli MP hl. m. Prahy a strážníkům OŘ 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, ze dne 1. října 2018

Vážený pane řediteli, dne 22. 9. 2018 se uskutečnilo cvičení protipovodňové ochrany hlavního města Prahy Karlín a Libeň 2018, jehož cílem bylo prověření schopnosti aktivovat a koordinovat složky zajišťující výstavbu mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města Prahy a čerpání na kanalizační a stokové síti. V souvislosti s tímto cvičením Vám, pane řediteli, děkuji za příkladné zajištění splnění cílů vyplývajících z Plánu provedení cvičení Karlín a Libeň 2018, kterých se Městská policie hlavního města Prahy příkladně zhostila. Zároveň Vás chci požádat o předání mého poděkování i všem pracovníkům Vámi řízené organizace, kteří se na cvičení Karlín a Libeň 2018 aktivně podíleli. S pozdravem primátorka hl. m. Prahy.

 

Poděkování Aparthotelu City 5 Prague - strážníkům HÚ Taxi-tým ze dne 3. října 2018

Vážený pane řediteli, ráda bych ocenila práci vašeho taxi-týmu. Právě jsme ukončili případ našeho zahraničního klienta, který dnes dopoledne (3. 10. 2018) přijel z letiště a byla mu naúčtována značně předražená cena. Na lince 156 jsem požádala o pomoc taxi tým, strážníci přijeli k nám do hotelu a vše řešili přímo s klientem. Musím ocenit jejich vstřícnost a efektivitu. Jen jejich zásluhou nemá náš klient zkažený pobyt a špatný pocit hned od začátku. Bohužel jsem si nepoznamenala jejich jména, ale není to poprvé, co strážníci taxi-týmu zasáhli tímto způsobem – a z hlediska našich okradených klientů vždy úspěšně. Takže děkuji za jejich práci, která dává smysl a dělá dobré jméno městské policii i nám všem. Aparthotel City 5 K. P.


Poděkování ředitele HZS hl, m. Prahy - řediteli MP hl. m. Prahy a strážníkům OŘ 8, Útvaru psovodů ze dne 4. října 2018

Vážený pane řediteli, touto cestou Vám děkuji za poskytnutí součinnosti při realizaci taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému „Základna 2018“, které proběhlo ve dnech 13. až 16. září 2018 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Díky výborné spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy se Podařilo zcela naplnit stanovené cíle cvičení. S pozdravem ředitel HZS hl. m. Prahy

 

Poděkování ČEPS a. s. - strážníkům OŘ 10 ze dne 4. října 2018

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych ocenil spolupráci Městské policie hl. m. Prahy při cviční „ OHEŇ 2018“, které se uskutečnilo dne 2. října 2018 ve večerních hodinách v areálu sídla ČEPS, a.s., v Praze Bohdalci. Cílem tohoto cvičení bylo ověřit krizovou a havarijní připravenost společnosti ČEPS v mimoprovozní dobu areálu. S potěšením mohu konstatovat, že zákrok jednotky městské policie proběhl naprosto bezchybně a profesionálně. Odborné znalosti a profesionální výkon všech zasahujících příslušníků přispěly k úspěšné realizaci celé akce. V této souvislosti mi prosím dovolte, abych ocenil ředitele OŘ Prahy 10 a jeho zástupce, kteří se podíleli na přípravě tohoto cvičení. Současně mi, prosím, dovolte ocenit dosavadní úsilí Městské policie hl. m. Prahy o komplexní řešení problematiky ochrany významných objektů kritické infrastruktury, zejména pak přenosové soustavy. Závěrem vyjadřuji své přesvědčení, že naše vzájemná spolupráce se bude i nadále prohlubovat, a to nejen v zájmu ochrany nejdůležitějších prvků přenosové soustavy, ale především v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury jako celku. S pozdravem bezpečnostní ředitel M. B.

 

Poděkování M. M. - strážníkům OŘ 14 ze dne 5. října 2018

Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval strážníkům 2100 a 1466. V pátek 5. října jsem v  cca 14:30 přišel na parkoviště na konečné stanici Černý Most k mému zaparkovanému autu, které jsem měl zaparkované na nejvzdálenější části parkoviště. Pokud toto parkoviště znáte, tak víte, že bývá každý všední den už v 9:00 plné. Bohužel někoho napadlo, že když je parkoviště plné, tak dojede na konec parkoviště a své vozidlo nechá jen tak mezi dvěma zaparkovanými řadami aut. Bohužel mi tímto počinem dané auto neumožňovalo vyjet z mého parkovacího místa, i když jsem se o to pokoušel, ale neúspěšně. Tím pádem jsem zavolal na 155, musím říct, že mě velmi překvapil rychlý příjezd strážníků, kteří přijeli do 3 minut, přestože šlo "pouze" o  špatné parkování. Strážník navrhnul, ať se ještě pokusím vyparkovat, ale tentokrát s jejich pomocí. S jejich pomocí jsem úspěšně do 5 minut vyparkoval, přestože se oni samotní původně domnívali, že to nebude možné. Chápu, že to ještě není čin, za který by se dávala medaile za zásluhy, ale byl bych rád, kdyby strážníci 2100 a 1466, byli alespoň pochválení nebo nějak odměněni. Děkuji moc. S pozdravem M. M.

 

Poděkování I. S. A. - strážníkům OŘ 8 ze dne 7. října 2018

Dobrý den, jmenuji se I. S. A., jsem lékař pracující na klinice anesteziologie předoperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, také jsem lékař zdravotnické záchranné služby Ústí nad Labem. Dne 7. 10. 2018 jsme dostali výzvu, že je pán v bezvědomí v křečích, v ulici v oblasti Střekov, Ústí nad Labem. Volající byl  Váš zaměstnanec městský strážník pan M. K., který  jel kolem, a i když byl v civilu, zastavil auto a volal 155, ale hlavně poskytnul důležité život zachraňující kroky v rámci první pomoci. Byl schopný zprůchodnit dýchací cesty a s pacientem dýchat a oxygenovat až do návratu plného vědomí. Pacienta položil do stabilizované polohy. Když jsme se dostali na místo, pacient byl dobře zajištěn ohledně polohy a bezpečí. Díky jeho heroickým krokům nebyl pacient v průběhu křečí cyanotický a měl dobrou oxygenaci, takže po krátké hospitalizaci na Emergency byl pacient propuštěn domů. Chtěl bych panu M. K. moc poděkovat a pochválit Městskou policii hlavního města Prahy, že mají ve vzdělávání systém a lidi, kteří jsou schopni poskytnout dobrou a kvalitní práci v rámci první pomoci. Děkuji
MUDr. I. S. A.         

 

Poděkování ÚMČ Praha 4 - strážníkům OŘ 11, Útvar psovodů, Oddělení prevence ze dne 7. října 2018

Dobrý deň, rád by som sa Vám a vaším kolegom srdečne poďakoval za skvelú akciu Den s IZS, na ktorej ste sa so svojmi zložkami zúčastnili. Ďakujem za, či už dynamické, ale aj statické ukážky, čím ste nám predstavili alespoň z časti svoju prácu. Myslím si, že spoločný deň nám vyšiel a verím, že aj z Vašeho pohľadu bol fajn. Eště raz veľké ďakujem a máte môj rešpekt. Verím, že sa na podobných akciách eště stretneme.S priateľským pozdravom, Oddělení PR L. L.

 

Poděkování za dopravní komisi MČ Štěrboholy - strážníkům OŘ 15 ze dne 9. října 2018

Dobrý den, dozvěděl jsem se, že dochází konečně k sankcionování řidičů nákladních aut v ulicích K Lesíku, Upravená v KÚ Štěrboholy. Po mnoho let zde záměrně porušují pravidla silničního provozu řidiči různých firem. Nyní to vypadá, že se, díky Vaší aktivitě, tato velmi nepříjemná situace, která je v kombinaci s velkou tranzitní dopravou a provozem linky 228 neúnosná a nebezpečná, zlepší. Tedy jménem dopravní komise (J. L., A. P., J. O.) Vám děkujeme a byli bychom rádi, kdybyste nás informovali, zda se všem zmíněným měří stejným metrem. Za naši městskou část bychom si dovedli představit u firmy, která vykonává práce pro naši městskou část udělení výjímky maximálně 6 tunového nákladního auta, ale aby zde jezdily 16 tunové vozy, je nesmyslné. Ještě jednou děkuji, J. L.

 

Poděkování Auto klubu Markéta při PSK - strážníkům OŘ 6 ze dne 9. října 2018

Vážený p. K., předem mého dopisu mi dovolte, abych Vám poděkoval jménem Auto klubu Markéta při PSK Olymp Praha za spolupráci při pořádání uplynulého jubilejního ročníku Memoriálu L. T. V letošním roce byl před námi těžký úkol, uspořádat jubilejní ročník důstojně a na vysoké úrovni. Naším hlavním úkolem bylo také vytvořit závodu takovou atmosféru, která by pro přítomné byla nezapomenutelná a jubilejní ročník se tak zapsal všem do paměti. Především Vaše podpora a pomoc nám velmi pomohla při organizaci a uskutečnění této akce i  přes nepříznivé počasí. Z pohledu pořadatelů můžeme být spokojení s tím, co jsme dokázali. Slova chvály, ale patří hlavně Vám, bez kterých by se tato akce nemohla realizovat. Věříme, že v naší úspěšné spolupráci budeme i nadále pokračovat, ať už při dalších závodech Speedway Grand Prix nebo Memoriálu L. T. S pozdravem P. O.

 

Poděkování občanky V. H. - strážníkům OŘ 5 ze dne 11. října 2018 

Vážený pane řediteli, děkuji tímto dopisem za pomoc. Ve středu dne 10. 10. 2018 večer mi vysadilo volání do mobilních sítí. Bylo možné volat jen 112, 150, 155, 156, 158. Po uvážení, že nejsem v ohrožení života a přetěžovala bych zbytečně linku 112, rozhodla jsem se o pomoc požádat linku 156 – městskou policii. Musím brát léky ráno do 10. hod. a zavolat tuto informaci po jejich pozření, sestře – pečovatelce. Bydlím sama, tedy by po 10. hod. dopoledne musela ke mně sestra- pečovatelka přijet, zazvonit dohodnutým zvoněním a nedošla – li bych k zvonkovým dveřím, volat linku 112. Za pomoc Vašeho policisty, který po mém nadiktování tel. čísla sestry – pečovatelky ji ihned kontaktoval, se mi ozvala a slíbila zavolat ve čtvrtek okolo 9:30 hod. ráno s tím, že jí potvrdím spolknutí léku. Opravdu v 9:30 hod. volala a počkala u telefonu, až si lék vezmu. S velkým díkem V. H.

 

Poděkování občana K. P. - strážníkům OŘ 3 ze dne 9. října 2018 

Dobrý den. Více jak půl roku je v křižovatce ulic Vlkova a Přibyslavská (roh budovy ZŠ J. Seiferta) „odložen“ (zaparkován) přívěsný vozík s SPZ „UL“. V sobotu 6. 10. 2018 byl na moje vyžádání prolustrován příslušníkem Policie ČR (volby) a není v pátrání jako odcizený. Nicméně, je velmi subtilní konstrukce (nízká hmotnost), při větru se dokonce samovolně pohyboval a ohrožoval zaparkovaná motorová vozidla v jeho blízkosti. Proto jsem si dovolil ho připevnit z důvodu bezpečnosti k dopravní značce. Posléze se z něho postupem doby stal volně stojící „kontejner“ rozmanitého komunálního odpadu. Šlo by řešit z důvodů bezpečnostních a hygienických jeho odstranění? Děkuji a přeji hezký den. P. K., Vlkova ul.

 

Poděkování občana C. P. - strážníkům OŘ 3 ze dne 29. září 2018

Dobrý den, patřím mezi permanentní stěžovatele, ale musím se na věci dívat i objektivně. Proto bych rád vyjádřil pochvalu hlídce MP Praha z dnešního dne (29. 9. 2018), která zasahovala v parku (anebo co už z něho zůstalo) pod fotbalovým hřištěm Viktoria Žižkov okolo 13:00. Oba strážníci zasahovali proti tlupě neukázněných bezdomovců, kteří danou oblast sužují už roky a město s tím nic nedělá. Zákrok této dvojice byl vysoce profesionální, důkladný, rázný, ale v mezích zákona (bohužel na rozdíl od jiných „zženštělých“ hlídek MP, které okolo inkriminovaného místa chodí jen, aby se neřeklo). Přeji všechno dobré a víc takových strážníků ve sboru. Děkuji za sebe, ale i ostatní občany města Prahy. C. P.

 

Poděkování občana E. J. - strážníkům OŘ 3 ze dne 26. září 2018

Dobrý den, nestává se, že bych někam psala. Ale musím Vám napsat pochvalu na dva strážníky z Prahy 3. Jejich čísla odznaků 3030 a 2533. Strážníci ochotně pomohli v nouzi, poradili a byli velmi příjemní. Celý den jsem na tuto zkušenost myslela, až jsem se rozhodla napsat. Hodně lidí na policii ČR nadává a je to velká škoda. Přála bych všem takovou zkušenost, jako jsem měla dnes já. S přáním pěkného dne E. J.  

 

Poděkování Tesco Skalka - strážníkům OŘ 10 ze dne 15. října 2018

Dobrý den, rád bych touto cestou chtěl velice poděkovat strážníkům č. 2733 a č. 2678 za ochotu a profesionálnost. Dne 11. 10.  18 v 8:00 hod. byl na naší prodejně pracovníky ostrahy sledován pachatel krádeže mobilního telefonu a textilu. Vše ukazovalo na skutečnost, že jde o již známého a agresivního pachatele. Pracovnice CCTV zahlédla na prodejně strážníky MP, které požádala o spolupráci se zajištěním tohoto pachatele. Ještě jednou veliké dík jak za pracovníky agentury, tak i za pracovníky Tesca HM Skalka. S pozdravem HM Tesco V. J.

 

Poděkování Výstaviště Praha, a.s. - strážníkům OŘ 7, Útvar psovodů, Oddělení prevence ze dne 8. října 2018

Vážený pane řediteli, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast Vaší organizace na námi realizované akci DEN IZS 2018 a předcházejícího Didaktického týdne pro školy, které proběhly na Výstavišti Praha v týdnu od 17. do 21. 9. a navázalo se v neděli 23. 9. 2018 od 13:00 do 18:00 h. I přes nepřízeň počasí měla akce skvělou účast a hodnotíme ji spolu s ostatními složkami velmi pozitivně. S přátelským pozdravem Výstaviště Praha, a. s. J. P.

 

Poděkování Místostarostky MČ Praha 15 - řediteli MP – vedoucím útvarů MP – OŘ 11, OŘ 15, Útvaru psovodů, Oddělení prevence dne 3. října 2018

Vážený pane řediteli, Vážení vedoucí útvarů, chci Vám moc poděkovat za spolupráci nejen na našem Dopravně – bezpečnostním dni Prahy 15, který se uskutečnil 7. 9. 2018 v areálu ZŠ Nad Přehradou, ale i za vstřícnou spolupráci po celé čtyři roky volebního období. Děkuji za spolupráci strážníkům městské policie všech útvarů, kteří jako vždy předvedli perfektní a profesionální ukázky své práce. Opět musím vyjádřit poděkování především strážníkům MČ Praha 15 a panu řediteli Sabolovi za jejich ochotu a pracovní nasazení v celém týdnu, kdy se konaly Dny Prahy 15, které letos byly korunované i velkou akcí k výročí 950 let Hostivaře. Kromě hlídkové činnosti strážníci převedli i ukázky sebeobrany a techniku na Dopravně bezpečnostním dni. Dovolte mi poděkovat strážníkům útvaru prevence, bez kterých si naše akce, věnované dopravní výchově, již ani neumíme představit. Jejich práce je součástí hodin dopravní výuky v technické přípravě ve třídě i praktické činnosti na dopravním hřišti. Děkuji útvaru jízdní policie. Tyto ukázky patří mezi velmi oblíbené a děti jízdní hlídky již v lesoparku poznávají jako „staré známé“. V neposlední řadě děkuji strážníkům útvaru psovodů, kteří letos předvedli ukázky ve spolupráci se strážníky MP Prahy 15 a poukázali tím na to, jak je důležitá při akci koordinace činnosti všech útvarů. Závěrem mi dovolte vyjádřit celkově respekt k Vaší práci, kterou strážnice a strážníci zvládají a věřím, že i tyto akce vedou ke zvýšení kreditu vnímání jejich práce s občany. Doufám, že s Vaší spoluprací, ale i jednotlivých útvarů, můžeme počítat i při dalších akcích Městské části Praha 15. S přáním pevných nervů a hodně spokojených občanů. K. J.

 

Poděkování Federace židovských obcí v České republice - strážníkům OŘ 1 ze dne 16. října 2018

Vážený pane řediteli, Federace židovských obcí (FŽO) každoročně žádá o asistenci Policii ČR a městskou policii v době tzv. Vysokých svátků, které tento rok byly v období od 9. září do 2. října. Důvodem této žádosti o policejní ochranu jsou mimořádná bezpečnostní opatření, která zohledňují relativně vysoký počet účastníků bohoslužeb a zvýšenou míru ohrožení. I  tento rok bych rád touto cestou poděkoval Vám a všem kolegům, kteří se na zajištění židovských objektů podíleli a mají nezanedbatelnou zásluhu na klidném a hlavně bezpečném průběhu bohoslužeb v období Vysokých svátků. Rovněž bych rád vyzdvihl profesionalitu, vstřícnost, a osobní angažovanost Vašich spolupracovníků. Ještě jednou děkujeme za pomoc a spolupráci. S pozdravem, J. E.

 

Poděkování Bowling & Billiard Dejvice Š. J. - strážníkům OŘ 6 ze dne 18. října 2018

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům MP-P6 za pomoc v situacích, které vyžadovaly přivolání strážníků (podnapilí hosté, občané bez domova apod.). Poslední pomoc nám poskytli včera, tj. ve středu 17. 10. 2018  nočních hodinách, kdy hosté odmítali zaplatit účet. Přivolaná hlídka jednala profesionálně. Byla bych velice ráda, kdybyste poděkování předali příslušnému oddělení, příp. strážníkům z dané směny. S pozdravem Š. J.

 

Poděkování občanky B. V. - strážníkům OŘ 14 ze dne 19. října 2018

Dobrý den, vím, že jste Oddělení kontrol a stížností, ale nevím, kam adresovat opačné podání - pochvalu. Snad ji tedy předáte na patřičné místo. Chtěla bych moc poděkovat strážníkům, kteří ráno hlídají přechody pro chodce v blízkosti škol. Chvályhodná je celá tato akce, ale my konkrétně chodíme s dětmi přes Slévačskou na Lehovci u zastávky autobusů Sídliště Lehovec, kde hlídá moc milá "paní policistka", jak jí říkají moje děti. A také u křižovatky Slévačská x Cíglerova bývají strážníci. Moc jim děkuji, chtěla jsem touto cestou vyjádřit podporu této činnosti. Přeji pěkný den, B. V.

 

Poděkování občana J. S. - strážníkům Hlídkového útvaru ze dne 26. října 2018

Dobrý den, rád bych touto cestou, poděkoval za příkladný zásah dvou strážníků (služebních čísel: 2223 a 1438) městské policie, kteří zasahovali dne 26. 10. 2018 v 22:12 ve stanici Florenc C v podchodu. Jako Dozorčí stanice, jsem byl přinucen zavolat hlídku městské policie k osobám, které jevily známky požití alkoholu, znečišťovaly prostory metra, znemožňovaly úklid uvedených prostor a slovně napadaly procházející cestující. Situace zašla tak daleko, že se někteří lidé do uvedeného místa báli chodit. Hlídka si počínala příkladně. Jednala s muži profesionálně, díky čemuž se je brzy podařilo z uvedených prostor vykázat. S díky J. S.

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)