Poděkování občanky S.M. - strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 1. března 2018

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat hlídce KALA 40 sboru městské policie Prahy 11 (jmenovitě Simce, Kubovi a Monče), kteří včera 27. 2. během své služby mezi 17.30 a 18 h mi poskytli neocenitelnou pomoc v ul. Arkalycká za Galaxii. Kvůli mrazům se mi vybila baterie v autě, a než jsem zahlídla vaší strážnici, nebyl nikdo nápomocný k tomu, aby můj problém vyřešil. Zeptala jsem se jí, zda na blízku není nějaká hlídka, která by mi pomoci startovacích kabelů nahodila vůz? Slečna se ochotně zeptala svých kolegů přes vysílačku, a i když sami v autě kabely neměli, vydali se pro ně na vaší stanici, aby pak během chvilky přijeli a baterii mi nabili. Zachránili mě tak v zoufalé situaci, a naprosto nezištně mi pomohli v tom příšerném mrazu. Byli skvělí! :-) Pro někoho se to může zdát maličkosti, ale každý, kdo se v podobné situaci ocitl, ví, co taková bezradnost obnáší. Navíc jsem byla oblečená na jízdu autem a ne na procházku venku, takže nebýt jích, asi bych tam doslova umrzla na kost. Proto jím ještě jednou děkuji, a Vám blahopřeji k bezvadným mladým členům Vašeho týmu, kteří jsou tak milí, ochotní a pohotoví. Pozdravujte je ode mě! :-)

Poděkování občana P.F. – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 6. března 2018

Dobrý den, děkuji za nález klíčů městským strážníkům na Praze Libuš dnes ráno ve Zbudovské (pan Jirota a kolega). Moc mi pomohlo. Přeji mnoho zdaru a ještě jednou děkuji.

Poděkování ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8 – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 7. března 2018

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych jménem žáků a pedagogů ZŠ B. Hrabala z Prahy 8 poděkovala „Skupině bezpečného chování – oddělení prevence“, jmenovitě Radce Bredlerové, Květoslavě Flutkové, Kristýně Štěpánkové, Jaroslavu Hájkovi, Jiřímu Pavlíčkovi, René Možíškovi a Petru Melmukovi za perfektně odvedenou práci v rámci prevence. Spolupráce s nimi byla na vysoké úrovni, jejich vystupování bylo vždy profesionální. Ohlas a chvála na jejich práci byla nejen od žáků, ale i od pedagogů. Děti se hned po skončení ptaly, kdy bude další prevence, kdy zase přijdou. Dle vyjádření dětí i mého – jeden z nejlepších preventivních pořadů, které na škole probíhaly. Naše spolupráce trvá už několik let a doufám, že vydrží ještě mnoho dalších let.

Poděkování ZŠ pro sluchově postižené, Praha 4 – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 8. března 2018

Dobrý den, pane řediteli, chtěla bych za sebe, své kolegy pedagogy a především za naše žáky poděkovat za sérii tří programů pro žáky 1. až 5. ročníku naší školy k dopravní výchově, které vedl pan Kolář během února a března. Všechny části programů byly perfektně připravené, srozumitelně, názorně i vtipně podané. Pan Kolář dokázal žáky nejen zaujmout od prvního okamžiku, ale jejich pozornost i udržet po celou dobu programu, rozesmát je a zprostředkovat jim tak vážné informace tolik důležité pro jejich bezpečnost. To vše u dětí s poruchami pozornosti, hyperaktivitou, sluchovým postižením a dalšími problémy. Program byl zároveň tlumočený do znakového jazyka, což vyžaduje od lektora určitý ohled a spolupráci s tlumočníky. Pan Kolář se zhostil svého úkolu opravdu profesionálně. Moc děkujeme.  

Poděkování obchodního rady Rakouského velvyslanectví v ČR – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 9. března 2018

Vážený pane řediteli, v souvislosti s mým dopisem z 6. 2. 2018 bych Vám chtěl poděkovat za Vaši podporu. Minulý pátek byl náš vjezd do garáže v Levé ul. 4, Praha 4 opět zablokován nesprávně parkujícím vozidlem tak, že jsem nemohl vyjet. Tentokrát nám byla Městská policie velmi nápomocna a nechala špatně zaparkovaný vůz okamžitě odtáhnout. Srdečný dík. S pozdravem.

Poděkování místopředsedy Společenství vlastníků jednotek, Praha 4 - Krč – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 19. března 2018

Dobré dopoledne vážený pane řediteli, velmi rád bych se s Vámi podělil o moji/naší osobní zkušenost s prací konkrétního strážníka v rámci Městské policie pro Prahu 4 (MP). Píši Vám jako místopředseda výboru Společenství vlastníků jednotek, Praha 4 – Kč. Chtěl bych Vám Vaším prostřednictvím velice poděkovat za skvělý přístup strážníka/okrskáře v naší oblasti pana Petra Kacbudy (služební číslo 0211). Minulý týden jsme v rámci našeho Společenství řešili relativně znepokojivý problém – naše servisní společnost, která udržuje v našem domě výtahy – nám sdělila, že je třeba realizovat v nejbližším období údržbářské práce (za účelem bezpečného provozu těchto zařízení), mj. práce v šachtách (které máme celkem 4). Na základě jejich upozornění/zaslané fotodokumentace jsme zjistili, že se v těchto šachtách nachází blíže neurčitý počet použitých injekčních stříkaček a jehel – tedy materiál/odpad velice nebezpečný a nadto nepochybně infekční. Snažil/i jsme se vyřešit s Policií České republiky (tato problematika je vcelku nezajímala), Hygienická stanice pro Prahu 4 nám poskytla tip na to, abychom se pokusili zajistit ve spolupráci s MP. Minulý týden ve středu jsem si našel na stránkách MP kontakt (mobilní telefon) na našeho místně příslušného, shora jmenovaného okrskáře. Měl sice po celonoční službě, nicméně na telefon hned reagoval a byl převelice ochotný. V pátek 16. 3. 2018 jsem mu po předchozí domluvě telefonoval, domluvili jsme se na tom, že k nám do domu dnešního dne (po službě na přechodu, kterou měl do 8 hodiny ranní) zajde a pomůže nám. A tak se skutečně stalo. V domluvenou hodinu přišel, zajistil pro nás výjezd jeho kolegů, kteří mohou tento „odpad“ zajistit, šachty byly vyčištěny. Ještě mi poté volal, že je vše hotovo. Prostě za mne skvělý člověk na svém místě. Gratuluji Vám k takovým spolupracovníkům. Díky Vám moc, omlouvám se zároveň, že jsem se takto rozepsal, ale měl jsem potřebu Vás informovat. Přeji hezký den, jsem s pozdravem. Místopředseda výboru Společenství vlastníků jednotek, Praha 4 Krč.

Poděkování manželů D. – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 17. března 2018

Dobrý den, děkujeme za dopadení pachatele přepadení našeho syna O. D. K napadení došlo v OC Chodov dne 11. 3. 2018. Tento pachatel způsobil našemu synovi závažná poranění. Zvláště děkujeme strážníkovi Martinu Kamarytovi, služ. č. 2692. Věříme, že pachatel tak závažného trestného činu se dál nebude pohybovat na svobodě. Se srdečným pozdravem manželé D., rodiče.

Poděkování vedoucí klubu seniorů Praha 4 – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 17. března 2018

Vážení! Rádi bychom poděkovali vedení institutu - prevenci, která je k našim požadavkům přednášek na různá důležitá témata vždy nakloněna. Vážíme si toho! Nejen, že jsou přednášky na vysoké úrovni a zajímavé a také velmi srozumitelně prezentovány, ale i příklady z toho vzniklé předváděny k lepší zapamatovatelnosti. Pochvala patří panu Wágnerovi - požární prevenci a paní Švandrlíkové - zdravotní prevenci toho dokazují, a proto přednášky u nás v klubu a účast na nich jsou hodně žádány a navštěvovány. A my jsme moc rádi, protože víme, co s námi stáří dělá, mnohdy až nepochopitelně. Opět budeme očekávat v čase podzimním návštěvy (alespoň 2x), které nám zopakují - jako matka moudrosti - takové důležité informace, které nám ať chceme či nechceme, v hlavě po čase vyprchávají. Za krásné a užitečné přednášky děkuje výbor klubu seniorů Praha 4.

Poděkování občana Proseka J. Z. – strážníkům OŘ MP Praha 9 ze dne 21. března 2018

Dobrý den, rád bych poděkoval hlídce Městské policie Praha 9 Prosek, která večer 20. 3. 2018 pomohla najít majitele ztracených klíčů od vozidla. Tímto bych chtěl hlídce ještě jednou mockrát poděkovat, že díky jejich ochotě, pohotovosti a systematičnosti mi pomohla vrátit ztracené klíče od vozu. Rád bych poděkoval i neznámému nálezci, který poctivě odnesl nalezené klíče na stanici policie ve Veltruské ulici, kde začali policisté ihned jednat a v krátké době se jim podařilo mě telefonicky kontaktovat. S pozdravem.

Poděkování občanky M. S. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 23. března 2018

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o poděkování jednomu z vašich příslušníků. 22. 3. jsem šla na návštěvu k dceři a cestou od metra jsem ztratila peněženku. Našel ji příslušník oddělení MP v ulici Vlčkova a dal si velkou práci, aby vypátral, komu peněženka patří. Ještě ten den jsem si peněženku mohla vyzvednout. Děkuji nejen jemu, ale i ostatním příslušníkům MP, kteří v této oblasti pracují. S pozdravem.

Poděkování Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 26. března 2018

Vážení a milí kolegové, dovolte mi prosím, abych jménem celé naší organizace, ale především jménem kolegů z výjezdové skupiny RZP velmi poděkovala za nedávný společný zásah. Níže přeposílám email přímo od kolegů. „Dne 24. 3. 2018 jsme v 1:58 zasahovali v Tescu v Edenu – U Slavie 1527/3, výzva psychóza. Na místo jsme si dovolávali PČR a MP a příslušníci těchto sborů nám byli nápomocni jak ve vyjednávání s nevyzpytatelným, potencionálně agresivním, psychotickým pacientem, tak i s jeho následným transportem do nemocnice a v nemocnici dále transport po schodech do 2. patra s nosítky. Zároveň se starali celou dobu o naši bezpečnost. Bez jejich pomoci bychom to jistě nezvládali. Jmenovitě ze sboru MP strážníci č. 3389, 3262, 3394. Jejich pomoci si neskutečně vážíme.“ Je nám vždy ctí a potěšením, když můžeme předat pozitivní zpětnou vazbu a opravdu hluboce si Vaší spolupráce vážíme. Tímto zásahem skutečně obě složky zcela naplnili hesla „Pomáhat a chránit“ i „ Pro metropoli bezpečnější“, opravdu moc děkujeme.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)