Poděkování tiskové mluvčí ZZS HMP – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 1. listopadu 2017

Vážená paní, jménem naší kolegyně dispečerky, bych chtěla velmi poděkovat za spolupráci při zásahu dne 27. 10. 2017 po 20h  na Letné  při pádu mladíka z kyvadla. Dispečerka by chtěla poděkovat za skvělou spolupráci a velkou snahu při poskytování první pomoci u mladého muže. Vaše posádka na místě velmi ochotně spolupracovala, naslouchala rad kolegyně, prostě radost spolupracovat. Moc děkujeme.

Poděkování občanky J.K. – strážníkům útulku pro opuštěná zvířata MP ze dne 3. listopadu 2017

Dobrý den. S Janou často vzpomínáme na útulek v Troji. Jak se Vám daří? Vím, že perlička funguje. Ale proč píšu je, že Vám všem chceme poděkovat ještě jednou za jedinečnou atmosféru a hlavně k našemu poděkování se připojuje náš zákazník Faust, o kterého jste se po útěku za háravými fenami postarali. Ještě jednou děkujeme a pozdravujte všechna děvčata. Faustovi fotky jsou v přílohách. Děkuji a přeji příjemný den. Asociace Vám může poskytnout plánované semináře a další informace ohledně úpravy a zdravého ošetření psů.

Poděkování předsedy představenstva Výstaviště Praha, a.s.  – strážníkům  OŘ MP Praha 1, 4, 7, 11, 13, 14, útulku pro opuštěná zvířata MP a poříčního útvaru ze dne 3. listopadu 2017

Vážený pane řediteli, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za podporu a účast Vaší organizace na 3. ročníku Dne IZS, který se uskutečnil dne 9. 9. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin v areálu Výstaviště Praha. Na akci bylo i díky Vám k vidění více jak 100 ks záchranářské techniky, účastnilo se jí přes 300 záchranářů a vše vidělo přes 5000 návštěvníků. V průběhu následujícího Didaktického týdne pro školy bylo proškoleno 873 dětí ze 40 tříd 6 základních škol MČ Praha 7. Dětem se celý týden věnovalo 9 specialistů z preventivních týmů ZZS HMP, HZS HMP a MP HMP. Protože se akce setkává s velmi kladnými ohlasy, už nyní chystáme další ročník a doufáme, že můžeme znovu počítat i s účastí Vaší organizace. Ještě jednou děkujeme. Těšíme se na viděnou na Výstavišti Praha!

Poděkování občanky J.W. – strážnici OŘ MP Praha 6 ze dne 7. listopadu 2017

Dobrý den, chtěla bych moc pochválit paní Martu Švarcovou, městskou policistku pro okrsek 13. Je u nás v oblasti Vokovic velmi často vidět a je velmi milá a vstřícná. Děkuji.

Poděkování manželů M. a Ing. J. Č. – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 7. listopadu 2017

Vážený pane řediteli, vážení čelní představitelé a velitelé, děkujeme za profesionální a lidský přístup, který jsme s manželem zaznamenali při práci Vašich pracovníků, když se nám v pozdních večerních hodinách ve čtvrtek 26.10.2017 zablokovalo zavírání u dveří ložnice, kde manžel (rok narození: 1936) zůstal a nemohl se dostat ven. Asi po jedné hodině usilovné snahy dveře otevřít, jsme se obrátili o radu na Policii, kterou máme naproti našeho domu. Během krátké doby k nám vyslali tři pracovníky - muže Městské policie hl. m. Prahy, kteří si s touto pro nás raritní (pro mládence Vaší instituce situací ne až tak neobvyklou) velmi zdatně a s citem poradili, aniž by dveře a jejich bezprostřední okolí poškodili. Stržené pérko zavírání se pánům podařilo přemoci a manžel byl z uzavřeného pokoje bytu vysvobozen. Jak jsme se pak zaradovali z toho, co je jindy běžné. Pár dnů od této události uplynulo, zavírání dveří jsme již nechali opravit. Nějaké životní zážitky jsme již zase my sami i lidé v našem okolí a rodině měli. A ne právě zrovna takové pozitivní a ryzího rázu. A tak nám dovolte těmito pár řádky Vám a Vašim pracovníkům poděkovat a vyjádřit uznání. Za pomoc a s takovou pohodovou atmosférou při okolnostech, které zrovna pohodové nebyly. A člověk viděl, že to jde. Kéž bychom se s takovým solidním věcným jednáním na úrovni setkávali častěji a i v komunikaci s jinými subjekty.

 

Poděkování předsedy Židovské obce v Praze – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 8. listopadu 2017

 

Židovská obec v Praze (ŽOP) každoročně žádá o krátkodobá dopravní omezení v době tzv. Vysokých svátků, které letos připadly na období od 20. září do 13. října. Důvodem krátkodobých dopravních omezení jsou mimořádná bezpečnostní opatření, která zohledňují relativně vysoký počet účastníků bohoslužeb a zvýšenou míru ohrožení. Dočasné změny dopravního režimu jsou realizovány u Staronové synagogy v oblasti Maiselovy ulice a u Jeruzalémské synagogy v oblasti Jeruzalémské ulice. Podle zavedené praxe žádala ŽOP o stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných komunikacích s použitím mobilních kovových zábran. V letošním roce byly poprvé kovové zábrany nahrazeny city bloky, které v součinnosti s Oddělením krizového managementu Magistrátu hlavního města Prahy zajistila a instalovala Správa služeb hlavního města Prahy. Navazující bezpečnostní opatření zajistilo Krajské ředitelství policie hlavní města Prahy spolu s Městskou policií hlavního města Prahy, kterým bych rád i Vaším prostřednictvím adresoval svoje poděkování. Masivní fyzické zábrany v podobě city bloků jsou efektivní a adekvátní ochranou před útokem pomocí vozidla naloženého výbušninou nebo najíždějícího do davu. City bloky a související režimová opatření navíc současně ztěžují možnosti operativního sběru informací před útokem a mají preventivní odstrašující účinek. Vhledem k aktuální bezpečnostní situaci v evropském prostoru a vzhledem k modu operandi nedávných teroristických útoků považujeme city bloky za smysluplný způsob ochrany. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na instalaci city bloků podíleli, a kteří mají nezanedbatelnou zásluhu na klidném a zejména bezpečném průběhu bohoslužeb v období Vysokých svátků. Současně bych chtěl ocenit vysokou profesionalitu, vstřícný přístup a osobní angažovanost Vašich spolupracovníků. Ještě jednou děkuji za pomoc a spolupráci. Zůstávám v úctě a s přátelským pozdravem.

Poděkování třídní učitelky ZŠ s  RVP Bronzová – strážníkovi oddělení prevence ze dne 9. listopadu 2017

 

Velmi ráda bych poděkovala panu Petru Melmukovi za návštěvu 4. A třídy naší školy. Pan Melmuka profesionálně vedl hodinu v rámci preventivního programu Bezpečnost a rizikové chování dětí. Beseda měla spád, žáci se zapojovali do jednotlivých situačních příkladů, srozumitelně jim byly vysvětleny chyby, kterých se dopouštěli. Pan Melmuka u nás nebyl poprvé a vždy děti zaujal. Dokáež spojit přátelský přístup s přirozeným respektem k uniformě a navodit tak vztah vzájemné důvěry. Těšíme se na další spolupráci.

 

Poděkování vedoucí oddělení hmotné nouze Úřadu práce ČR – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 13. listopadu 2017

Velice si ceníme spolupráce s Vašimi strážníky, kteří dohlíží na pořádek na městské části Prahy 10, konkrétně na Úřadu práce, oddělení hmotné nouze. Výslovně chceme poděkovat paní Hejlové a panu Veselému, kteří intenzivně ve vypjatých situacích pomáhají při jejich zvládaní a při stálém dohledu na našem oddělení. Věříme, že spolupráce bude i nadále pokračovat hlavně od prosince 2017, kdy se situace zhorší, jelikož máme od toho data novelizaci zákona, kdy: „Od prosince 2017 je Úřad práce ČR povinen vyplácet klientům pobírajícím příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, část dávky ve formě poukázek, a to v rozsahu 35% až 65% z dávky. Tato právní úprava byla provedena zákonem č. 98/2017, kterým se mění zákon c. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (§ 43 odst S písm.a))." Tudíž se od toho data budou muset všichni výše uvedení klienti hmotné nouze osobně dostavit na Úřad práce, oddělení hmotné nouze pro vyzvednutí poukázek a budou vznikat třenice a u těch méně trpělivých i verbální a neverbální útoky.

Poděkování občanky I.J. – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 10. listopadu 2017

Dobrý den, ráda bych zpětně poděkovala paní se služebním číslem 1971 a pánovi s číslem 2039 za snahu nejen vyřešit situaci, ale i pomoci během vichřice na konci října. Poradili nám jak postupovat, abychom zabránili našim škodám pro SVJ a zároveň nezpůsobili žádné zranění na ulici. Ještě jednou díky.

Poděkování zástupkyně starosty MČ Prtaha 15 – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 13. listopadu 2017

Vážený pane řediteli, dovolte mi poděkovat za velké nasazení všech strážníků při zajištění Dnů Prahy 15, kdy bych ráda vyzdvihla i účast strážníků z OŘ MP Praha 15 na „Dopravně bezpečnostním dni“, který se konal 8. září 2017 v areálu ZŠ Křimická. I díky Vašemu nasazení byly naše městské slavnosti úspěšné a příjemné. Musím ocenit obětavý přístup a trpělivost, se kterou jste se všichni věnovali dětem i dospělým návštěvníkům. Díky Vašemu nasazení byla akce úspěšná a velmi příjemná a věřím, že nabyté zkušenosti si všichni odnesou i do běžného života. Dále chci poděkovat za vstřícnost, ochotu a námahu, které napomohly k řešení všech malých problémů a zajistily klidný  průběh všech následujících akcí v rámci Dnů Prahy 15. Zároveň si Vám dovolím požádat i o předání díků též Vašim spolupracovníkům. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Poděkování občanky Dr. B.H. – strážníkovi OŘ MP Praha 6 ze dne 13. listopadu 2017

Vážení městští strážníci. Tímto dopisem chci poděkovat strážníkovi panu Jaroslavu Mráčkovi číslo 1567, který mě velmi pomohl ve čtvrtek 02.11.2017 před hřbitovem Bubeneč s problémem mého auta. Jeho přístup byl profesionální, lidský a dělá dobré jméno městským strážníkům. Zaslouží si pochvalu a ocenění. S pozdravem.

 

Poděkování MČ Praha 15 – strážníkům OŘ MP Praha 15, 11, oddělení prevence, útvaru psovodů  a útulku pro opuštěná zvířata

Vážený pane řediteli, vážení vedoucí útvarů, chci Vám poděkovat za spolupráci na našem Dopravně – bezpečnostním dni Prahy 15, který se uskutečnil 8. září 2017 v areálu ZŠ Křimická. Děkuji za spolupráci strážníkům městské policie všech útvarů, kteří předvedli dětem a dospělým  naší městské části perfektní a profesionální ukázky své práce.  V první řadě mi dovolte vyjádřit poděkování  strážníkům MČ Praha 15 a panu řediteli Sabolovi za jejich ochotu a pracovní nasazení v celém týdnu, kdy se konaly Dny Prahy 15, ale také za ukázky sebeobrany a techniky, se kterou naši strážníci disponují. Chci poděkovat strážníkům útvaru prevence, kteří se na našich akcích podílí a jsou nedílnou součástí jak v hodinách dopraví výchovy, tak i v běžných životních situacích. Také děkuji útvaru jízdní policie, jehož práce a ukázky patří mezi velmi oblíbené a se kterými se naši občané mají možnost osobně setkávat i při procházkách v lesoparku Hostivař. Také děkuji strážníkům útvaru psovodů, kteří i díky ukázkám, poukazují malým a i velkým občanům, jak je u jejich psích mazlíčků důležitá ovladatelnost a poslušnost. Ukázky zadržení pachatele pak vždy budí respekt. V neposlední řadě děkuji za účast pracovníků odchytové služby. Velkou atrakcí byla samozřejmě samotná zvířátka, ale i poutavé vyprávění „jejich příběhů“, jak se do útulku dostala.

Poděkování Federace židovských obcí v ČR Praha 1 – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 16. listopadu 2017

Vážený pán riaditel, Federácia židovských obcí (FŽO) každoročně žiada o asistenciu Políciu ČR a Mestskú Políciu v dobe tzv. Vysokých sviatkov, ktoré tento rok boli v období od 20. septembra do 13. októbra. Dóvodom tejto žiadosti o policajnú ochranu sú mímoriadne bezpečnostně opatrenia, ktoré zohradňujú relativné vysoký počet účastníkov bohoslužieb a zvýšenu mieru ohrozenia. Rád by som touto cestou poďakoval Vám a všetkým Vašim kolegom, ktorí sa na zaistení židovských objektov podielali a majů nezanedbatelnú zásluhu na kludnom a hlavně bezpečnom priebehu bohoslužieb v období Vysokých sviatkov. Rovnako by som rád vyzdvihol profesionalitu, ústretovosť a osobnú angažovanost' Vašich spolupracovníkov. Ešte raz ďakujem za pomoc a spoluprácu. S pozdravom.

 

Poděkování občanky I.H. – strážníkům útulku pro opuštěná zvířata ze dne 20. listopadu 2017

Dobrý den, po několika měsíčním zvažování se moji rodiče rozhodli pro pejska z útulku. V sobotu měli výročí 40 let od svatby a jako dárek si oba chtěli nadělit malého pejska. Po prohlédnutí Vašich webových stránek se zaradovali a doslova se zamilovali do opuštěných štěňátek ze Žižkova. Hned v sobotu jsme do útulku volali a na pejsky se ptali. Po uvolnění štěňátek z karantény jsme s maminkou pro jedno z nich okamžitě vyrazili. Před útulkem stálo několik lidí a všichni jsme měli šanci si vybrat kartu pejska dle interních předpisů útulku. Maminka si vzala kartu a chtěla se postavit do fronty k okénku výdeje pejsků. Bohužel několik lidí neuneslo situaci, že na ně  štěňátka nezbyla. Začali se strkat a navzájem si vulgárně nadávat. Stoupli jsme si s maminkou stranou a čekali,  až se situace uklidní. Chtěla by jsem tímto poděkovat personálu útulku za to jak situaci zvládli a jsem opravdu ráda, že nikdo z těchto hlučných, zlých a vulgárních lidí si žádného pejska neodnesl! Hovořila jsem po uklidnění situace s lidmi, kteří karty pejsků měli a byli to fajn hodní lidé. Takže dávám palec nahoru, že i v té vzniklé situaci si pán na  výdeji dokázal zachovat chladnou hlavu a všechna štěňátka dal do dobrých rukou J. Moji rodiče jsou již v důchodu a na pejska budou mít dostatek času. V teplých měsících bude pobíhat na chatě na zahradě, kde rodiče tráví čas od května do října. Čivava ev. č. 1715/2017 se jmenuje Daisy a má se čile k světu. J Děkuji. S pozdravem a přáním hezkého dne.

 

Poděkování občanky Mgr. J.Č.  – strážníkovi OŘ MP Praha 5 ze dne 22. listopadu 2017

 

Dobré odpoledne, tímto psaním chci velmi poděkovat a pochválit Městskou policii Barrandov. Dnes ráno jsem s píchlou pneumatikou mého auta jen tak tak dojela na Barrandov, kde pracuji v lékárně. A protože se potřebuji dostat ještě domů, bylo potřeba to řešit hned. Jako žena vím, že rezervu mám v kufru auta, a to je všechno. Jak to provést je pro mne nadlidský úkol. Napadlo mě zazvonit na městskou policii, kterou máme díky bohu pod lékárnou. J Velmi ochotný muž (s číslem 3099) neváhal a vše udělal za mě. Moc mi tím pomohl a děkuju, že jsou ještě dnes tak ochotní strážníci. S pozdravem.

Poděkování  občanky H.K. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 23. listopadu 2017

Posílám  Vám zasloužená slova chvály na městské policisty ze služebny Letenská, neboť jsme se jako instituce odstěhovali do jiného objektu. V Oettingenském paláci, kde jsme 9 let sídlili a sdíleli společný dvůr s MP je složitý přístup do domu, dvůr často zatarasený mnoha auty a náš depozitář ze dvora těžce přístupný. „Naši“ policisté se však vždy snažili v duchu závazných předpisů vyhovět a nikdy jsme se nesetkali s nezájmem. Říkám to proto, že občané obecně mají sklon na MP spíše nadávat, a tak jsem chtěla, aby MP měla doklad o chvále práce policistů. A věru, že jejich práce zejména v tomto značně vytíženém okrsku není jednoduchá. Přeji Vám krásný a slunečný den.

Poděkování  občanky J.P. – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 28. listopadu 2017

Přeji dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům se služebními čísly 2186 a 3225. Včera večer jsem se ocitla se svým autem v nesnázích a oni mi velmi ochotně pomohli a byli velmi příjemní. Přimlouvám se za nějaký bonus pro ně. J Tímto bych je ještě jednou chtěla pozdravit a poděkovat za pomoc, velmi si toho vážím. S pozdravem.