Poděkování agentury Kristián – strážníkům OŘ MP Praha 2 ze dne 1. září 2017

Vážený pane řediteli, chtěl bych vyjádřit veliké poděkování za spolupráci na akci Voda je život, která se konala 22. července 2017 v parku Folimanka a organizoval ji Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí. Naše agentura Kristián spol. s.r.o. byla vybrána na základě výběrového řízení jako pořadatel a realizátor komunikační kampaně, která je navíc součástí rozsáhlého projektu Ochrana klimatu, do kterého se hl. město Praha také zapojilo. Akce v parku Folimanka byla navíc pod záštitou starostky městské části Praha 2 paní Mgr. Jany Černochové. Chtěl bych poděkovat za velmi profesionální přístup, vystupování i spolupráci strážníků městské policie, zejména pana Lukáše Kačerovského, který je opravdu mužem na svém místě a byl nám velkou oporou jak během příprav celé akce, tak zároveň přímo v den akce v parku Folimanka – kdy nás zasáhla mimořádná událost, a to úhyn ryb v  potoce Botič a plovoucí mrtvé ryby v potoce byly obrovským ohrožením akce s názvem Voda je život! Naštěstí jeho rychlý zásah a organizační schopnosti zachránily, co se dalo a během dopoledne byly mrtvé ryby vyloveny a odvezeny a potok byl čistý. Opravdu Vám velmi závidím takového pracovníka a jsem rád, že mohu alespoň takto vyjádřit vděk za pomoc a spolupráci. Vzhledem k tomu, že to byla akce mimo jiné i pro děti a rodiny s dětmi, bylo pro nás velmi cenné i jeho profesionální a dokonalé vystupování – a i díky němu celá akce proběhla hladce a bez problémů, a to jsme měli více než 500 návštěvníků a přes 60 lidí obsluhujícího personálu. Prosím, vyjádřete mu náš dík!! Jsem s pozdravem.

Poděkování komisaře SKPV – strážníkovi OŘ MP Praha 12 ze dne 1. září 2017

Dobrý den pane řediteli, kontaktuji Vás ve věci další výborné spolupráce s Vaším strážníkem z OŘ MP Praha 12, se kterým i nadále spolupracujeme na našem oddělení SKPV, 8. OOK – moto, Praha IV., při odhalování trestné činnosti zejména auto kriminality. V příloze Vám zasílám úřední záznam ze dne 26. 8. 2017 o zajištění dalšího odcizení vozidla, letos již šestého. Poskytnuté poznatky vedly dále ke zjištění pachatelů a k objasnění uvedených krádeží. Za uvedenou spolupráci jsme velmi vděční a moc za ní děkujeme. Jedině takovouto spoluprací lze lépe a efektivněji bojovat společnou silou proti kriminalitě. Děkujeme. S pozdravem.

Poděkování starosty MČ Praha 13 – strážníkům OŘ MP Praha 13 ze dne 6. září 2017

Vážený pane řediteli, rád bych Vám poděkoval za pomoc při konání akcí MČ Praha 13 „Koncert pro park“ a „Třináctka prvňáčkům“, které se uskutečnily dne 3. 9. 2017 a 4. 9. 2017 v Centrálním parku Prahy 13. Prosím Vás o poděkování i ostatním příslušníkům městské policie, kteří se na této akci podíleli.

Poděkování občanky J.Ch. Pesopark Uhříněves – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 6. září 2017

Dobrý den pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala za spolupráci MP Uhříněves v rámci zajištění veřejného pořádku na MČR ve flyballu. Účast strážníků byla velmi prospěšná a velice kladně hodnocena nejen námi, ale i samotnými závodníky pro jejich profesionalitu, vstřícnost a zajištění absolutního veřejného pořádku po dobu celé akce.

Poděkování Školy Jaroslava Ježka – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 8. září 2017

Dobrý den, ráda bych prostřednictvím tohoto emailu poděkovala všem zúčastněným policistům za vzornou přípravu a organizaci výukově preventivní akce pro naše žáky na dopravním  hřišti v Tróji. Jsme speciální škola pro zrakově postižené a vedeme studenty k maximální možné samostatnosti, proto je pro ně podobná akce velmi důležitá. Nevím, jestli jsem uchovala všechna jména strážníků, kteří se dětem plně věnovali a především, což nebývá zvykem, byli perfektně připraveni na specifika zdravotního postižení našich žáků. Snad je tedy možné poděkovat pánům: Mgr. Pavlu Šourkovi, Mgr. Janu Kolářovi, Jiřímu Komůrkovi, Bc. Petru Flossovi a Petru Jahodovi. (Omlouvám se, jestli tituly nebudou všechnyJ) Za kolektiv pedagogů a nadšených dětí ze školy Jaroslava Ježka.

Poděkování Jezdecké školy Equus Kinsky – strážníkům jízdní skupiny OŘ MP Praha 11 ze dne 7. září 2017

Vážený pane řediteli, rádi bychom poděkovali za účast Vašich strážníků a koní na Slavnostech koní 2017 v Jezdecké škole a hřebčínu Equus Kinsky. 27. 8. 2017 proběhl v Hradišťku u Sadské čtvrtý ročník Slavnosti koní. Vystoupení jízdní skupiny Městské policie hl. m. Prahy se podílelo na zajímavém programu, které sledovalo 1540 diváků. Máme velmi kladné ohlasy na celou akci. Připojujeme odkaz na fotografie z akce. Děkujeme také jednotlivým strážníkům a jejich vedení za velmi vstřícný přístup a perfektní připravenost na akci. S přátelským pozdravem za pořadatele.

Poděkování občanky O. - strážníkům OŘ MP Praha 9 ze dne 10. září 2017

Dobrý den, chtěla bych poděkovat hlídce za práci, která byla poslána k domu na Prosecké ul. dnes kolem půl jedné odpoledne a zařídila tam pořádek s feťákem. Ještě jednou pánům moc děkuji a přeji hezkou neděli. S pozdravem.

Poděkování  občana J.R. – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 11. září 2017

Dobrý den, děkuji za včerejší profesionální vyřešení konfliktu v cca 18:45 hod. hlídkou u prodejny Albert Horní Měcholupy, který vznikl mezi z krádeže nespravedlivě obviněným zákazníkem a agresivním členem ostrahy. Zákazník pouze odmítl ostraze ukázat obsah svého batohu.

Poděkování občanky O.D. - strážníkovi OŘ MP Praha 10 ze dne 11. září 2017

Dobrý den, policista služební číslo 2065 mě výborně proškolil a upřesnil nové předpisy v dopravě. Svou práci vykonává svědomitě a přesně. Speciálně 31. 8. 2017 ráno kolem 8 hodiny v ulici Nad úžlabinou. Je velice milý a dovede věci dobře vysvětlit. Je to policista na svém místě.

Poděkování občana J.O. – strážníkům OŘ MP Praha 11 a oddělení prevence ze dne 10. září 2017

Vážený pane řediteli, rád bych vyjádřil velké poděkování a uznání strážníkům Městské policie Prahy 11, kteří s námi spolupracovali v rámci příměstského tábora „Malý záchranář“. Děkujeme paní Mgr. Radce Vetešníkové, která nám s nesmírnou ochotou a laskavostí program zprostředkovala. Děkujeme řediteli Městské policie Prahy 11, panu Schejbalovi i místním srážníkům, za jejich profesionální přístup a zajištění pestrého a zároveň poučného programu s policejní tématikou. Příměstský tábor realizujeme pravidelně v rámci letních prázdnin. Reagovali jsme tak na zvyšující se poptávku ze strany rodičů i pedagogů o atraktivní program se záchranářskou tématikou. Ze zkušenosti víme, že bez spolupráce dalších složek IZS, by tábor nebyl úplný a zajímavý. A že byl pro děti smysluplným prožitím části prázdnin, dokazují kladné reference rodičů a poptávka po opakující se účasti příští rok. Ještě jednou děkujeme za spolupráci, protože i díky Vám se tábor tak vydařil. Budeme potěšeni další spoluprací s Vámi. S díky a pozdravem.

Poděkování občana J.F. – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 13. září 2017

Dobrý den, chtěl bych poděkovat Vašim kolegům, kteří pomáhali v pondělí večer bezprostředně po nehodě na křižovatce u Polikliniky Modřany při těžké nehodě auta s koloběžkou. Jejich zákrok byl bleskový, stejně tak jako poskytnutí první pomoci – prosím, vyřiďte jim, že dělají svému povolání čest. Přeji pěkný den a ať je takových zásahů (a jiných) potřeba co nejméně. J

Poděkování Odboru legislativního a právního ministerstva zemědělství – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 15. září 2017

Dobrý den, tímto si dovoluji poděkovat za profesionální a velmi citlivý přístup zaměstnanců Městské policie Praha 3, konkrétně jednotky 3126 Jaroslava Šmída a jeho kolegyně. Včera večer při vyzvedávání jednoho z mých dětí, které je současně ZTP, jsem špatně pochopila značku smíšené zóny. Ač jsme na Praze 3 zakoupili byt a bydlíme na ní, tak jsme vzhledem k jiným prioritám (zdravotním) si zatím nevyřídili parkovací kartu do modré zóny a zaparkovala večer ve smíšené zóně v domněnce, že večer se to smí (ono je to obráceně, tedy přes den lze platit, ale večer jen s parkovací kartou). Tudíž jednotka Městské policie Praha 3 mohla čistě pozitivisticky mě potrestat a vůbec nepřihlížet k ZTP a mým dočasným zdravotním komplikacím, atd. a zřejmě mohli nechat i odtáhnout mé vozidlo, zahájit řízení a sledovat s pobavením, jak se marně snažím dostat své děti, včetně toho se ZTP, domů a jsem totálně vyčerpaná a „nedávám to". Naštěstí se jednalo o velmi profesionální a citlivé osoby, kteří moji situaci pochopili a vše se vyřešilo na místě. Já jsem tomu nesmírně ráda. Jednak mi to pomohla v mé konkrétní situaci, ale hlavně je opravdu povzbuzující vidět v reálu, že městská policie je tu doopravdy v první řadě, aby pomáhala občanů a ne, aby za každou cenu vybírala peníze a odtahovala auta (a měla za to prý nějaké provize), jak se o ní jízlivě a pomlouvačně mezi Pražany traduje. O své osobní pozitivní zkušenosti se budu šířit dále a jsem ráda, že ony ošklivé pomluvy se rozhodně nezakládají na pravdě v souvislosti s městskou policií Praha 3 - jednotka 3126. Děkuji a zůstávám s uctivým pozdravem.

Poděkování Úřadu MČ Praha 6 – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 15. září 2017

Vážený pane řediteli, ještě jsem Vám nestihla poděkovat za spolupráci na akci Ladronkafest pro tento rok. Činím tedy tak teď. Díky Vám za skvělou, bezproblémovou domluvu před akcí, díky Vašim kolegům za skvělou práci v terénu při akci. Myslím, že na akci nejsou nějaké zvlášť zásadní potíže právě z velké části kvůli tomu, jak dobře jsme schopni se domluvit a spolupracovat. Myslím, že navenek pro veřejnost je to také znát, na akci jsou strážníci a policisté vidět, je znát, že nám jde o bezpečnost a že myslíme na zajištění veřejného pořádku. Takže moc velké díky a zatím. Přeji pohodový pátek.

Poděkování  koordinátorky akce Pražské cyklozvonění – strážníkům OŘ MP Praha 1 – 15 ze dne 17. září 2017

Pěkný večer, ráda bych Vám všem poděkovala za spolupráci při organizaci hvězdicové jízdy. Bylo to profesionálně zvládnuté, policisté stáli na všech klíčových místech, byli velmi nápomocní a ráda bych tímto způsobem ještě jednou poděkovala všem, kdo se do akce Pražské cyklozvonění zapojili. A protože prostor pro vylepšení je vždy, snad jen jedna malá prosba: Pokud by byla možnost před vjezdem do společného dopravního prostoru (křižovatka Myslíkovy ulice u Mánesa) peloton cyklistů zastavit a "zhoufovat", bylo by to perfektní. Někteří účastníci jeli napřed, cyklistický peloton se roztrhal a rodiny s malými dětmi zůstaly pozadu. Po malých skupinkách, které byly cestou na Smetanově nábřeží obklopeny auty, se pak někteří účastníci cítili nejisté. Udržením skupiny pohromadě se nám podaří zachovat v provozu bezpečný průjezd všem, o to nám jde asi nejvíc, jak jsme dohodli během projednání na poslední schůzce. Beru to jako dobrý příslib do další spolupráci při budoucích ročnících. Zpětná vazba od účastníků byla celkově pozitivní, tedy ještě jednou díky Vám všem! Zároveň mi dovolte, abych Vás pozvala na seminář tento čtvrtek 21. 9. 2017, kde bude vůbec poprvé představena zkrácená verze nových TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty. Seminář je určený pro odborné publikum, zveme všechny, kdo mají co říci k městské mobilitě (nejen) v Praze. Uvítám, když podle zvážení pošlete pozvánku dalším kolegům, kterým může být seminář užitečný. Pozvánku najdete níže, detailní program najdete na http://mesto.dobramesta.ez/21 -09-2017.

Poděkování občanky J.K. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 18. září 2017

Dobrý den, moc bychom chtěli poděkovat strážníkům ze služebny Českomalínská za odchyt psa Jacka (v příloze foto), kterého odchytili v sobotu v Divoké Šárce a předali do Troji. Pejsek byl v adopci teprve 2 dny a v provozu, který musel od ulice Ječná až do Divoké Šárky přejít, jsme už ani nedoufali, obzvláště, když za 8 dní hlásili pouze 3 lidé, že ho viděli a ještě nevěděli, zda to byl skutečně on. Pokud by strážníci, kteří ho odchytili, napsali jak se jim to povedlo, budeme velmi rádi. ALE OPRAVDU VELKÉ PODĚKOVÁNÍ JIM PATŔÍ, pro někoho je to pes, pro nás často několika měsíční práce, nežli pejska do adopce dáme, takže si strážníků velmi vážíme.

Poděkování radního pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality hl. m. Prahy – strážníkům oddělení prevence, útulku pro opuštěná zvířata, OŘ MP Praha 1 a útvaru psovodů ze dne 20. září 2017

Vážený pane řediteli, často si velmi dobře uvědomuji, jak náročné je skloubit přípravu věcí tak, aby ve výsledku fungovaly, naplňovaly svůj záměr a současně dokázaly podnítit zájem či naše okolí upozornit na opravdu důležité věci či nadčasové události. Když jsem ale v sobotu zavítal na akci 15 let od povodní, byl jsem si jistý, že se tak bezezbytku podařilo. A nemohu jinak, než s potěšením konstatovat, že se jako host akce, jejíž realizace ležela z nemalé části i na Vašich bedrech, cítím nadmíru příjemně. Navíc jsem měl možnost přesvědčit se, že tento dojem se mnou sdílejí i moji političtí kolegové a návštěvníci, kteří se na pražském Žofíně sešli. Jsem opravdu hrdý na profesionální přístup, s jakým Vy a příslušníci Vašich jednotek přistupujete nejenom k plnění pracovních povinností, ale také k jejím vedlejším aspektům. Proto bych Vám nyní upřímně rád za Vaši organizaci, nasazení i obětavost poděkoval. Ano, sám bych to lépe nedokázal. To ale neznamená, že nedokážu docenit vše, co se za tím nepochybně skrývá.

Poděkování Obvodního ředitelství Policie Praha I – strážníkům poříčního útvaru ze dne 21. září 2017

Dobré jitro Vám pane vedoucí, ve věci neoprávněné užívání cizí věci a poškození cizí věci a  legenda k případu: cikán uvolnil dvě plavidla pro 150 lidí a pak zcizil člun a volně plul po proudu. Naše  hlídka (autp, nikoliv poříční) ho uprostřed Vltavy zadržela. Opět jsem se shodou okolností (byl jsem vyslán na ohledání místa činu a Váš Rákos 50 byl vyslán operačním) setkal s Vašimi kluky. Už cestou mi napadlo zavolat na loď (zda jsou Vaši pod Smíchovskou komorou) a dostal jsem info, že operační je vyslal na místo – Mánesův most, pravý pilíř, kotviště. Vaši kluci se mi opět věnovali a bylo cítit, že chtějí – to zdůrazňuji, spolupracovat. Pomohli při ohledání z míst, kde se dá dostat jen lodí, a rovněž pomohli vrátit vlečením zcizený člun. Je vidět, že Vám to funguje. Děkuji.

Poděkování Odboru kanceláře starosty ÚMČ Praha 11 – strážníkům OŘ MP Praha 11, oddělení prevence a útvaru psovodů ze dne 25. září 2017

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám i Vašim lidem tímto poděkoval za zajištění dohledu i aktivní účast včetně prezentace MP hl. m. Prahy u příležitosti oslav narozenin Jižního Města a Dne bezpečnosti 14. 9. 2017. Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem.

Poděkování GŘ Správy železniční dopravní cesty – řediteli a strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 25. září 2017

Vážený pane starosto, dovolte mi poděkovat za vytvořené podmínky k hladkému průběhu preventivně bezpečnostní akce „Měsíc září – měsíc bezpečnosti SŽDC“, která se uskutečnila v železniční stanici Praha Dejvice v termínu 19. – 21. září 2017. Na zdárném průběhu akce se podílely tyto složky: vedení OŘ Praha, Městská část Praha 6, O30 GŘ, O18 GŘ, O27 GŘ, HZS SŽDC – preventivní vlak, Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, Asociace dobrovolných záchranářů. Akci navštívilo 529 žáků a studentů, 32 učitelů a profesorů a v odpoledních hodinách cca 170 osob široké veřejnosti. Při tiskové konferenci, která proběhla dne 20. 9. 2017 od 11:00 hodin v salonním voze ČD za účasti generálního ředitele SŽDC, člena představenstva ČD, ředitele odboru dopravy Středočeského kraje, radního pro bezpečnost Prahy 6, vedení policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy, byla akce hodnocena velmi kladně. Před tiskovou konferencí byl prezentován živý vstup do vysílání veřejnoprávní televize ČT 1 a ČT 24. Akce se setkala s úspěchem a zájmem  a byla dobrou propagací naší organizace. Zvláštní poděkování za organizátory akce patří všem zúčastněným, zejména pak paní M.S. L., DiS, radnímu Zdeňkovi Hořánkovi a řediteli Obvodního ředitelství Městské policie Bc. Zdeňkovi Kovandovi, DiS. Věřím, že v podobných akcích budeme i nadále pokračovat, protože mají smysl, propagují železnici a zdůrazňují potřebu bezpečnosti a její prevence. S pozdravem.

Poděkování ředitelky OŘ Policie Praha IV – strážníkům útvaru psovodů MP ze dne 25. září 2017

Vážený pane řediteli, chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat za spolupráci strážníkům Útvaru psovodů poskytnutou součástem zdejšího obvodního ředitelství při pátrací akci po pohřešované osobě dne 15. 9. 2017 v prostoru Hostivařského lesoparku. Z uvedeného útvaru se jmenovitě opatření zúčastnili psovodi Michal Sitte (sl. č. 2241) a Šárka Chmelová (sl. č. 2612) se služebními psi. Strážníci se na místo samostatně dostavili ve velice krátkém čase a aktivně a iniciativně se zapojili do propátrávání vymezeného prostoru. Pane řediteli, ráda bych zdůraznila, že se nejedná o naší první dobrou spolupráci se strážníky Útvaru psovodů. Strážníci – psovodi vždy podávají profesionální a profesně odborné výkony s příkladným osobním nasazením tak, aby co nejlépe přispěli k dosažení účelu akce či opatření. S pozdravem.

Poděkování Policie ČR – SKPV – strážníkovi OŘ MP Praha 12 ze dne 26. září 2017

Dobrý den pane řediteli, kontaktuji Vás ve věci další výborné spolupráce s Vaším strážníkem i.č. 2492, se kterým i nadále spolupracujeme. V příloze zasílám ÚZ ze dne 26. 9. 2017 o zajištění dalšího odcizeného vozidla. Za uvedenou spolupráci jsme velmi vděční a moc za ní děkujeme. S pozdravem komisař SKPV