Dobrý den, tímto bych chtěl poděkovat vašim policistům se služebním číslem odznaku 1466, 2100. Dnes cca v 7:30h ráno kolemjdoucí občan nahlásil vozidlo bez kol (na špalkách) na oddělení MP v Rajské zahradě. MP mi okamžitě volala, abych jim tuto zprávu potvrdil a řekli mi, ať se obrátím na státní policii ČR. Tuto věc jsem nahlásil na státní policii, která přijela v 8:30h a cca v 8:45h mi volali z MP, že mi tito dva policisté kola již našli. Tudíž jim to trvalo přibližně l hod. Zázrak? Ano, možná, ale určitě to byla velmi dobrá a profesionální práce. Pro moji přítelkyni, která je těhotná, to byl hned po ránu opravdu šok a tito dva již zmiňovaní policisté nám ušetřili spoustu problémů a hlavně nervů, které teď opravdu nepotřebujeme. Ještě jednou jim velice moc děkujeme a moc si vážíme jejich práce. Při jednání s námi byli velice milí a vstřícní. Tito dva policisté jsou opravdu příkladem, jak by se měli policisté chovat, moc děkuji. S pozdravem J. K. a L. N.

Vážený pane řediteli, jménem Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova, Vám upřímně děkuji za spolupráci při zajištění akce Dětský den, pořádané dne 25. května na hradě Krašov. Vše bylo řádně připraveno a celá tato akce byla u návštěvníků přijata velmi kladně. J. K.

 

Dobrý den, rád bych touto cestu poděkoval Městské policii Prahy 11, Jižní město za skvělou spolupráci. Tak jako každý rok i letos v květnu jsem pořádal dnes již tradiční akci - Motopožehnání. Byl to asi 12. ročník, přesně si nepamatuji. Program akce začíná v Dolních Břežanech a organizovanou vyjížďkou, cca 200 motocyklů, se přesouvá do kostela sv. Františka z Jiljí na Chodově. Bohužel na počasí se motorkáři nemohou spolehnout, na co se ale s určitostí můžeme spolehnout je perfektní pomoc městské policie, kdy nám zajišťují bezpečný a plynulý průjezd na dané místo, bez dopravních komplikací na křižovatkách a přechodech. Práce strážníků zůstává při této akci na okraji pozornosti účastníků, ale jejich stoprocentně profesionálně odvedený výkon a lidský přístup je nenahraditelnou součástí celého Motopožehnání. Tímto jím chci vyjádřit velké poděkování a pochvalu. Těším se na spolupráci v dalších ročnících. S pozdravem Petr Vocetka, viceprezident – MAGNA Riders Owners Club.

Dobré odpoledne, chtěli bychom vám za recepci hotelu poděkovat za dnešní zásah proti taxikáři, který chtěl okrást naše hosty. Za cestu z letiště do Truhlářské si účtoval 55 euro, na stvrzence uváděl jinou částku. Není to, bohužel, naše první zkušenost a proto vám touto cestou chceme poděkovat a pochválit dnešní tým „TAXI“, který se zachoval perfektně. Jsme rádi, že víme o téhle možnosti spolupráce, kterou budeme využívat. Děkujeme.

Vážený pane řediteli, dovolte, abych touto cestou pochválil vašeho strážníka a poděkoval mu za příkladné počínání při záchraně srnce. Jmenovaný se společně s dalšími strážníky účastnil minulý týden opakovacího školení pro práce a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou.

Strážníci společně se členy jednotky sboru dobrovolných hasičů Chudenice během lezeckého výcviku zjistili, že na dno lomu v Českém krasu spadla srnka. Neváhali ani chvíli a vyrazili jí na pomoc.

Srnka, z níž se později vyklubal srneček, spadla do lomu Královský Schniloušák a nedokázala se sama dostat ven. Proto hasiči společně se strážníky slanili do lomu a připravili lana a zdvihací zařízení.

Poté bylo nutné srnce chytit, což se během dvaceti minut skutečně podařilo. Chyceného srnce bylo nezbytné svázat a připravit jej na transport po laně. V doprovodu hasiče z Chudenic byl srnec vytažen a následně jej účastníci akce odnesli na nedaleké pole a tam jej vypustili na svobodu. Vážím si toho, že strážníci jsou ochotni pomoci i tam, kde nemusí a jako jejich instruktora mě těší, pokud při tom využijí to, co je učím. S upřímným pozdravem Ing. O. B., školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz.

 

Vážení, dovoluji si touto cestou poděkovat za ochotu, laskavost a organizaci dnešního zábavného dopoledne pro děti naší mateřské školy Letenská, Praha 1. Městskou policií hl. m. Prahy nám byl na školní zahradu zapůjčen velký skákací hrad, ve kterém se mohly děti dosyta vydovádět, a to bez front, bez nutnosti přesunu přeplněnou MHD v horku a v hlavní turistické sezóně kamkoliv mimo prostor MŠ a se zázemím za zády. To bylo velmi pohodové pro paní učitelky a bezpečné pro děti.

Moc jsme si to užili, děti byly spokojené a personál šťastný, že nám někdo poskytl pomocnou ruku, což zejména na konci školního roku přišlo velmi vhod. Děkujeme též za drobné dárky dětem. Jsme za tuto spolupráci moc rádi a doufáme, že bude nadále pokračovat. S přátelským pozdravem a přáním příjemného prožití dovolené, které se určitě, stejně jako my ve školství, už nemůžete dočkat. J. M., ředitelka.

Dobrý den, byli jsme ve středu 12. 6.  s dětmi z naší školní družiny (1 a 2. třída ZŠ) na exkurzi  u jízdní policie V Zámcích, kde nás velmi mile přivítali a měli pro našich 40 dětí připravenou krásnou ukázku výcviku a práce koní. Na závěr mohly děti pod dozorem koníky i nakrmit, což byl pro ně velký zážitek. Chtěla bych za tuto krásnou akci  a vstřícnost pracovníkům policie moc poděkovat. Dětem se exkurze opravdu líbila. D. F., vychovatelka školní družiny, ZŠ Mazurská.

Přeji hezký den, dovolte mi Vám touto cestou poděkovat za skvělý a velmi profesionální přístup Vašeho strážníka na Dni prevence 7. června v naší mateřské školce MiniSvět Mrač. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého a nejvíce se jim líbila ukázka výstroje. Děkujeme Vám! Bc. P. K., jednatel.

 

Dobrý den, dovolte mi touto cestou Městské policii Praha 8 poděkovat, zejména pak úsekovým strážníkům, kteří provádí obchůzkovou činnost v areálu Nemocnice Na Bulovce i v jejím okolí a každodenně řeší problémy spojené s bezpečností i dopravou. Společně s tímto bych i Vám touto formou poděkoval a stejně tak i strážnici se sl. č. 2182 na přestupkovém oddělení za profesionální, věcný a lidský přístup při řešení událostí v dopravě, se kterými se v současné době v areálu Nemocnice Na Bulovce potýkáme. Doufám, že změnou dopravního značení a výstavbou nových odstavných či parkovacích ploch ubude přestupků v dopravě spojených zejména s průjezdností areálu NNB. S pozdravem a přáním hezkého dne Bc. M. P., vedoucí oddělení bezpečnosti a ochrany osob.

 

Dobrý den, ve večerních zprávách televize Prima jsem poznala strážníka Městské Policie Praha, kterého potkávám na přechodu na Zbraslavi. Podle reportáže mu nebylo lhostejné zastavit u bouračky, ze které, i když jen přes televizi, mi běhal mráz po zádech (Dne 12. 6. se mezi Berounem a Koněprusy, při nárazu osobního vozidla do stromu, zranili čtyři mladí lidé. Strážník je pomáhal vyprostit z vozu a poskytl jim první pomoc). Jsem ráda, že u vás pracují lidé, kteří vědí, co dělají! Svůj obdiv k jeho lidskosti mu vyjádřím osobně, jakmile ho potkám při cestě do práce na přechodu, ale také jsem chtěla vyjádřit obdiv městské policii za to, jací spolehliví lidé u ní pracují. Děkuji M. M.

 

Jménem oddílu orientačního klubu Kamenice, chci vyjádřit velké poděkování a vděk strážníkům z Obvodního ředitelství Praha 10 za odbornou asistenci a zabezpečení přeběhů přes pozemní komunikace při závodu orientačního běhu - Pražský pohár žactva dne 12. 6. 2019. Strážníci se ujali své práce zodpovědně, a i díky jejich asistenci nedošlo k žádnému problému při překonávání silnic. Tímto bych chtěl poděkovat všem přítomným strážníkům, členům motorizované hlídky 110 a veliteli směny za velmi vstřícný přístup při jednání a komunikaci. Přítomnost strážníků si pochvalovali i samotní závodníci a byli velmi rádi a vděčni za asistenci. Závodu se zúčastnilo celkem 482 závodníků + doprovod, což v dusivém počasí bylo nad očekávání pořadatele, a proto jsem velmi vděčný za jejich asistenci. Věřím, že jim to bude zohledněno v rámci odpracovaných hodin a odměn. Se spoluprací s Městskou policie Praha máme dlouholeté dobré zkušenosti, strážníci při asistenci na závodu jsou nedocenitelnou pomocí při organizaci, ke své práci přistupují zodpovědně a přispívají tak k hladkému průběhu našich sportovních akcí. Se strážníky MP hl. m. Prahy spolupracujeme dlouhodobě, prakticky každoročně od roku 2011. Již jsme měli možnost spolupracovat s OŘ P8, P9, P10, P11 a jsem rád, že takovou Městskou policii Praha má. Ještě jednou děkuji všem zúčastněním strážníkům a panu řediteli OŘ P9 za zprostředkování pomoci. Ing. P. P., hlavní organizátor.

 

Vážený pane řediteli, ve dnech 8. 4. - 13. 4. 2019 probíhalo nejen na území hl. m. Prahy ale i celé ČR zjišťování počtu lidí bez domova. Jednalo se o projekt, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) a řešitelem Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (dále jen VÚPSV). Důležitost tohoto projektu je nesporná pro další nastavení a zajištění podpůrných služeb této cílové skupiny. Poslední sčítání osob bez domova proběhlo na území hl. m. Prahy v roce 2010 prostřednictvím VÚPSV, kdy realizovalo sčítání 14 sčítacích dvojic z řad pracovníků úřadů městských částí a nevládních neziskových organizací (dále jen NNO). Sčítání probíhalo v terénu, v pobytových zařízeních a institucích. Výsledkem byla informace o pobytu cca 4 000 osob bez přístřeší na území hl. m. Prahy.

V letošním roce se sčítání zúčastnilo 56 sčítacích dvojic, jejichž činnost zajišťoval 1 krajský koordinátor, 25 obecních koordinátorů a 123 sčítacích komisařů. Aktéři sčítání byli z řad sociálních pracovníků a sociálních kurátorů úřadů městských částí, studentů vyšší odborné školy a největší zastoupení bylo ze spolupracujících NNO působících na území hl. m. Prahy. Taktéž byli zainteresovaní poskytovatelé pobytových sociálních služeb pro zajištění sčítání uživatelů těchto služeb. Vše bylo nutné zorganizovat ve velmi krátkém čase, což se s obrovským nasazením všech zúčastněných podařilo a podklady byly včas předány VÚPSV. Výsledky sčítání jsou očekávány na podzim 2019.

Dovolte mi Vám Všem poděkovat za zapojení a nasazení Vás i Vašich zaměstnanců, spolupráci a vstřícnost, neboť bez Vaší pomoci by nebylo možné sčítání osob bez domova uskutečnit a zjistit reálný stav bezdomovecké populace na území hl. m. Prahy. Dlouhodobě si považujeme spolupráce a součinnosti napřič zainteresovanými subjekty a věříme, že tomu tak bude i nadále. S pozdravem PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru sociálních věcí, Magistrát HMP.

 

Vážení, velice rád bych poděkoval za osobní účast na Dni integrovaného záchranného systému konaném 9. 6. 2019. Vaše profesionální úroveň prezentace i spokojenost návštěvníků potvrdila význam takovéto akce. Jsme velice rádi, že jste se podíleli na realizaci a věříme, že nám zachováte přízeň i příští rok, kdy bychom akci rádi zopakovali. Přeji Vám jménem svým a jménem celého vedení městské části Praha 10 mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci. Se srdečným pozdravem Mgr. Michal Kočí, radní MČ Praha 10.

 

Vážený pane řediteli, chtěla bych velice poděkovat všem, kteří každé ráno po celý školní rok stáli na přechodu u ZŠ Žernosecká a dohlíželi na bezpečný přechod přes silnici. S pozdravem M. K.

 

Vážený pane řediteli, ve dnech 17. - 21. 6. 2019 jsme se zúčastnili týdenního školícího pobytu pro seniory v Žihli-Poustkách.  Rádi bychom Vám tímto chtěli poděkovat za uskutečnění celého programu, jehož účelem bylo poskytnutí veškerých informací, které vedou k bezpečnějšímu životu nás seniorů. Moc děkujeme všem lektorům, kteří nás "proškolili" jednak na seminářích konaných na příslušných pražských obvodech, tak zejména i na týdenním pobytu v Poustkách a to nejen po stránce osobní bezpečnosti, ale poskytli nám i na výletech mnoho kulturních zážitků, které by, zejména ti starší z nás, už nemohli jinak absolvovat. Prosím, poděkujte jim za jejich osobní přístup k nám, starší generaci i za trpělivost, kterou s námi často museli mít:-) Přejeme mnoho dalších úspěchů ve Vaší nelehké práci. Za kolektiv seniorů z Prahy 13 ještě jednou díky. Ing. A. K., účastnice akce.

Vážený pane řediteli, děkujeme za uvolnění jednoho z vašich strážníků na školu v přírodě, kde působil jako zdravotník i vychovatel. Jeho profesní znalost, hezký vztah k dětem a bezproblémová komunikace s kolektivem byla pro naši školu v přírodě velkým přínosem. Věříme, že tato spolupráce může pokračovat i v dalších letech. V dnešní době je málokdo ochoten věnovat svůj čas pubertálním dětem. Nejen, že svědomitě vykonával svou funkci zdravotníka, ale angažoval se ve sportovních soutěžích, turistice /lanové centrum, rafty/. Děti si díky němu uvědomily, že strážník může také pomáhat. Ještě jednou díky. Mgr. B. M., třídní učitelka.

Děkuji MP Praha 9, že stojí skoro denně před ZŠ Novoborská. Děti i já jako rodič se cítíme bezpečně a rozhodně to přispívá k ochraně dětí. Děkuji moc. S pozdravem a přáním hezkého dne D.

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych vaší cestou vyslovil pochvalu a poděkoval strážníkům Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Prahy 12 za aktivní přístup během hlídkové služby. Jak jsem zjistil z obsahu úředního záznamu mých podřízených policistů, strážníci hlídky Lípa 60 v noci z 15. na 16. 6. 2019 prováděli v ul. U Pejřárny v Praze 4 kontrolu dvou osob, o nichž z osobní znalosti dobře věděli, že tu a tam páchají protiprávní jednání. V době kontroly u sebe měly navíc poměrně drahé sportovní vybavení (golfové vaky, hole, míčky apod.), o nichž prohlásily, že je zakoupily v některém z místních restauračních zařízení. Na místě ale nebylo v jejich silách osoby konfrontovat a zjišťovat skutkový stav věci a proto si vyžádaly asistenci policie. Na místo se tak po chvíli dostavili policisté z našeho útvaru a společnými silami přijali taková opatření, která prokázala, že osoby se v ul. Božejovická po rozbití okna pátých dveří vloupaly do zaparkovaného mot. vozidla Land Rover Range, kde odcizily nejen shora uvedené sportovní vybavení, ale dále osobní věci v zavazadle, čímž způsobily škodu převyšující 100.000 Kč. Rád bych vás ubezpečil, že se strážníky spolupracujeme poměrně často a velmi si vážíme jejich nelehké práce. Tito strážníci svým přístupem a všímavostí prokázali velmi dobré schopnosti odhalit protiprávní jednání a pro řešení vzniklé situace, jak se později ukázalo, použili ten nejlepší nástroj – vzájemnou spolupráci. Přeji vám hezký den ppor. Mgr. Bc. M. K.

Vážený pane řediteli, velmi ráda bych touto cestou chtěla poděkovat vašemu strážníkovi. Dne 7. 6. 2019 jsem, díky své neopatrnosti, ztratila peněženku se všemi doklady a s větším obnosem peněz pod tubusem metra Černý Most. Naštěstí hodní a slušní lidé existují a peněženku nalezl právě váš strážník, který ji odnesl na nejbližší policejní stanici Bryksova. Pomocí sociálních sítí se mu podařilo mě kontaktovat a sdělit mi, že si peněženku můžu vyzvednout na dané policejní stanici. Ušetřil mi nejen běhání po úřadech kvůli ztraceným dokladům, ale také i nervy. Odmítl jakékoli nálezné, proto bych mu chtěla poděkovat alespoň touto cestou, s pozdravem M. P.

Vážený pane řediteli, nejprve bych Vám chtěla všem poděkovat za práci, kterou děláte. Hlavně Vám i Vašim zaměstnancům, jmenovitě strážníku Miroslavovi okrsek 8 Troja okolo botanické zahrady, který dbá, aby se neporušovaly zákazy. Teď v létě je všude plno návštěvníků, přesto jezdí a staví auta všude možně, nejde ani projít s kočárkem. Když slouží  pan Míra z městské policie je vše v pořádku. Je slušný, poradí. Za jeho práci děkujeme. Prosím, vyřiďte mu velkou pochvalu, moc děkuji N.

Vážený pane řediteli, rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval týmu školitelů, pod vedením Ing. Radka Řádka, a ocenil činnost, kterou se jeho členové podílejí na projektu hlavního města Prahy „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku". Jejich účast na tomto projektu je velmi přínosná. Doufáme také, že naše spolupráce bude stejně úspěšně pokračovat i nadále. Se srdečným pozdravem Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti.

Vážený pane řediteli, chtěli bychom Vám poděkovat, že jste se ve svém osobním volnu, mimo pracovní dobu, zúčastnili našeho Dětského dne v Ledečku. S Vaším skákacím hradem jste udělali radost více než 120 dětem a jejich rodičům. Ještě jednou děkujeme za jeho zapůjčení. Doufáme, že i příští rok se budeme moci na Vás obrátit s prosbou o zajištění této, popřípadě jiné zábavy, na náš Dětský den. S pozdravem Petr Thomson, starosta SDH Ledečko.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)