Poděkování SPŠ Na Třebešíně, Praha 10 – lektorům Oddělení prevence ze dne 15. 2. 2019

Vážený pane řediteli, rádi bychom poděkovali za velmi dobře odvedenou práci a zároveň ocenili lidský přístup Vašich zaměstnanců v rámci preventivního programu MP HLMP. 

Vaši zaměstnanci, lektoři z Oddělení prevence kriminality, skupiny pana Jiřího Pikana a Michala Petra, působili na naší škole ve třech dnech od 28.- 30. 1. 2019 a během této doby velmi pozitivně působili ve třídách napříč ročníky. Zpětná vazba od žáků je velmi pozitivní a přednášky v rámci prevence mají velmi dobrý ohlas. Věříme v další dobrou spolupráci i v budoucnosti. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve vaší náročné profesi. Za organizátory akce: Mgr. L. K. – VP a Ing. Z. H. - ŠMP

Poděkování OŘ PČR Praha 1 za součinnost při akci „BIDET“ – OŘ MP Praha 1, 2, 3, 6,7 – ze dne 15. 2. 2019

Vážený pane řediteli, od brzkých ranních hodin dne 12. 2. 2019 až do 13. 2. 2019 naše drogové oddělení Obvodního ředitelství policie Praha I provádělo závěrečnou realizaci akce s krycím názvem „BIDET“ zaměřené na organizovanou skupinu pachatelů, kteří v pronajatých objektech na území hl. m. Prahy neoprávněně zřídili nelegální indoorové pěstírny konopí a následně vyráběli drogu marihuanu. Příprava akce byla velice logisticky náročná, protože naplánováno jsme měli 5 domovních prohlídek a 2 prohlídky jiných prostor a pozemků (používaných vozidel), kdy jsme předpokládali zajištění několika pěstíren konopí. Díky konspirativnímu chování podezřelých, pocházejících ze Srbska a v České republice vystupujících pod falešnou identitou na padělané doklady, do poslední chvíle nebylo jasné, ve kterém z pronajatých bytů a v jakém počtu osob se budou vyskytovat. Výsledek akce odpovídal vynaloženému úsilí při přípravě. Zadrženy byly 4 osoby a mimo jiné zajištěno 12 pěstebních stanů a 1x řízkárna s celkem 657 ks rostlin konopí; 22,9 kg již vyrobené sušiny marihuany; 2.320 euro; 67.600 Kč a padělané doklady. Z důvodu řádného provedení úkonů trestního řízení jsme s žádostí o součinnost spočívající v poskytnutí dotace strážníkem Městské policie oslovili vedení jednotlivých Obvodních ředitelství Městské policie Prahy 1, Prahy 2, Prahy 3, Prahy 6 a Prahy 7.

Dovolte mi touto cestou poděkovat za vstřícnost v poskytnutí dotací, ale především za profesionální jednání Vašich podřízených přímo na místě. I díky jejich činnosti byla akce více než úspěšná. Ještě jednou velké poděkování a těšíme se na další spolupráci. Npor. Mgr. B. N., MBA

Poděkování paní V. Z. z Prahy 4 – strážníkům z OŘ Praha 11 ze dne 18. 2. 2019

Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat Vaším kolegům z OŘ Praha 11, a to přímo strážníkům na operačním středisku a autohlídce se sl. čísly 3060 a 1281. Obrátila jsem se na ně v neděli dopoledne při zjištění nefunkční autobaterie ve vozidle. Autohlídka přijela do 10 minut a pomocí kabelů mi pomohla problém vyřešit. Ještě jednou velké díky. S pozdravem V. Z. Praha 4 - Chodov

Poděkování pana F. B. z Prahy 6 – strážníku sl. č. 0124 z OŘ Praha 4 ze dne 18. 2. 2019

Vážený pane, v úterý 12. 2. 2019 jsem pajdal z bytu v ulici Nad Alejí v Praze 6 k holiči a na nákup. Na podzim mně bude 87 roků. Pár metrů přede mnou šel strážník (sl. č. 0124), který se sám nabídnul, že mi pomůže. Dovedl mě přes ulici k holiči, po půl hodině pro mě přišel, pomohl mi s nákupem a odvedl mě do bytu. Už léta jsem nepoznal tak obětavého a ochotného člověka. Děkuji mu touto cestou znova a znova. Ing. F. B., Praha 6.

Poděkování ZŠ Klausova, Praha 5 – zaměstnanci Oddělení prevence ze dne 27. 2. 2019

Dobrý den, vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou vyjádřit ohromnou pochvalu za velmi profesionálně a skvěle připravenou a provedenou přednášku BESIP pro naši čtvrtou třídu – ZŠ Klausova, Praha 5. Pochvalu vyjadřuji Vašemu zaměstnanci z Oddělení prevence. S pozdravem Mgr. H. M.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)