Poděkování vedoucího oddělení Magistrátu hl. m. Prahy – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 7. července 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za pomoc při zajištění programu porady vedoucích živnostenských odborů Úřadů městských částí Prahy 1 – 22, konané dne 22.6.2015 na ZIO MHMP. Mgr. Stránská a JUDr. Morávek svým vystoupením významně přispěli k doplnění informací o možnostech spolupráce strážníků Městské policie Praha a pracovníků živnostenských odborů Praha 1 – 22 při výkonu státního dozoru v oblasti živnostenského podnikání a zároveň okamžitě reagovali na konkrétní dotazy a problémy spojené s touto činností. Věřím, že pravidelná výměna zkušeností přispěje i v budoucnu k zefektivnění plnění povinností a úkolů, které jsou na naši práci každodenně kladeny. S pozdravem.

Poděkování občana B.Š – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 8. července 2015

Dobrý den, dovolte mi touto cestou poděkovat Vám všem za ochranu pořádku, pomoc občanům a podporu při řešení situací každodenního života. Dne 4.7.2015 došlo v naší společné garáži k neoprávněnému užití parkovacího stání cizím vozidlem. Vzhledem k tomu, že náš objekt (bytový komplex Jahodnice) byl již několikrát napaden zloději a došlo zde k poměrně značným škodám, dále situaci, kdy začínal prodloužený víkend, bylo nezbytné dohledat, o jaké vozidlo se jedná a jak se do garáže dostalo. To se podařilo jednak rychlým zásahem členů výboru SVJ Jahodnice, jednak součinností s MP Praha – služebna Vlčkova 12. Způsob vjezdu vozidla do garáže byl dohledán, následně prostřednictvím operačního důstojníka a dvoučlenné hlídky MP, kterou vedl strážník s č. 2836, byl řidič (ka) ztotožněn. Celý postup a jednání strážníka s č. 2836 a jeho doprovodu byl vysoce profesionální, vstřícný a rychlý. Prosím Vás o tlumočení mého poděkování této dvoučlenné hlídce strážníků. Ještě jednou děkuji za účinnou pomoc v nastalé situaci, rychlé a profesionální jednání a celkovou péči o pořádek. Jsem rád, že je možné spolehnout se na pomoc a koordinaci postupu s MP Praha v udržení bezpečnostní situace v našem bytovém komplexu Jahodnice. Doufám, že se nám společnými silami podaří čelit dnešní složité bezpečnostní situaci ve společnosti. Přeji Vám další úspěchy v práci.

Poděkování Senior klub OS „pomoc bližnímu“ – strážnici OŘ MP Praha 2 ze dne 9. července 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi vyslovit velký dík Vaší pracovnici paní Jablečníkové, která mi velice ochotně, vstřícně pomohla v měsíci červnu letošního roku. Naši senioři z partnerského města Zschopau navštívili dne 17.6.2015 Prahu a měli jsme velký problém, jak se dostat německým autobusem co nejblíže k přístavišti parníků na Rašínově nábřeží a následné parkování pro tento autobus. Tato Vaše pracovnice mi velice ochotně telefonicky moc pomohla a zájezd se velmi vydařil. Náš klub spolupracuje s naší MěP v Lounech a jsem velice ráda, že mohu toto poděkování za seniory i za svoji osobu Vám vyslovit. Děkuji ještě jednou a přeji mnoho štěstí, zdraví a pohodu ve Vaší nelehké práci. S úctou.

Poděkování občana V.V. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 13. července 2015

Dobrý den, nenašel jsem kam poslat, tak píši Vám pochvalu na policisty 2569 + 3386. Skvělí, akční a znalí při srovnání a potrestání rumunského „umělce“ nelegálně rušícího akci na Staroměstském nám. Těšíme se na další zakčnění a důraznost MP. S pozdravem.

Poděkování Policie ČR – strážníkům útvaru psovodů a OŘ MP Praha 6 ze dne 15. července 2015

Dne 13.7.2015 v době od 16:00 do 23:00 proběhla policejní akce „Zahrádky“ zaměřená na snižování a eliminaci trestné činnosti a udržování veřejného pořádku, podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18-ti let, drogové delikty a veřejný pořádek (síly rozděleny na 4 skupiny – osoby bez přístřeší, zahrádky, ubytovny, DBA). Všem zúčastněným složkám děkuji za jejich práci a aktivní přístup. Hezký den.

Poděkování občana J.Ch. – strážníkovi OŘ MP Praha 9 ze dne 19. července 2015

Pane řediteli, děkuji za pomoc strážníkovi čís. 1088, který mi pomohl při výměně propíchlé pneu na parkovišti u Kauflandu v Třešňovce. Pneumatiku mi propíchli nožem. Jsem vozíčkář a sám bych to nezvládl. Proto ještě jednou děkuji.

Poděkování hotelu Louren – strážníkům hlídkového útvaru - skupině taxi ze dne 20. července 2015

Dobrý den, jménem celého hotelu a našich hostů bychom chtěli poděkovat Vašim třem strážníkům za vynikající práci. Taxikář svezl naše hosty ze Staroměstského náměstí do hotelu (Slezská 55) za 750 CZK. S hosty se chvíli dohadoval, ti pak zavolali i mě, ale nebylo to nic platné. Kontaktovali jsme Taxi oddělení městské policie, ti vše začali okamžitě řešit. Tři strážníci dle popisu hostů a jejich duchapřítomně pořízených snímků auta podvodného taxikáře poznali a vše pomohli vyřešit, a to k maximální spokojenosti hostů. Velice děkujeme za vynikající práci, konkrétně třem strážníkům se služebními čísly 3054, 1674 a 0797. Byli bychom rádi, aby naše spolupráce s Taxi oddělením městské policie i nadále pokračovala s takhle dobrými výsledky. S přáním hezkého dne.

Poděkování občana J.K. – strážníkům OŘ MP Praha 2 ze dne 20. července.2015

Dobrý den, chtěl bych poděkovat MP Praha 2 za jejich obětavý výkon v sobotu 18.7.2015 čas 11:13 v ulici Polská 44, Praha 2. S pozdravem.

Poděkování občana L.V. – strážníkům OŘ MP praha 5 ze dne  20. července 2015

Dobrý den, dnešního dne kolem 15:30 hod u mě byla hlídka Městské policie Praha 5. Bohužel nevím identifikační čísla strážníků, ani registrační značku jejich vozidla (Škoda Yeti), takže je nemohu řádně identifikovat. Jen vím, že to byla hlídka pro Prahu 5. Tímto bych Vás rád požádat o poděkování a pochvalu, neboť tito dva strážníci opravdu konají svou povinnost nad míru pečlivě. Opravdu jsem byl mile překvapen a všechna čest – dle mého názoru dělají Městské policii Praha dobré jméno. Na vysvětlenou: dojel jsem svým vozem k domu s dcerou ze školky a při procházce se psem dcera zůstala ve vozidle a poslouchala písničky. Přitom si hrála s okny vozu a nechala jedno úplně otevřené. Když jsme šli domů, tudíž nebylo to na první pohled patrné, takže jsem zavřel vůz a šli domů. Výše jmenovaní strážníci jeli kolem a na rozdíl ode mne si otevřeného okna všimli. Poté museli vynaložit velmi náročné úsilí najít můj byt. Doslova museli projít a zvonit u každého bytu, aby mě našli. Toho si cením. Překvapilo mě to. Je vidět, že „chlapci“ přemýšlí … A konají svou povinnost velmi svědomitě. Svým VV jednáním jasně ukazují, že jim není lhostejná jejich práce … Z tohoto důvodu Vám píši tento email, abyste věděli, jaké skvělé strážníky u Vás máte a že jsem na ně (i za Vás) pyšný a hrdý. S úctou občan Prahy 5 .

Poděkování občanky J.P. – strážníkovi OŘ MP Praha 10 ze dne 22. července 2015

Dobrý den, tímto bych chtěla ještě jednou moc poděkovat panu strážníkovi (č. 3000), který mi osobně donesl doklady, které jsem bohužel vytratila na poště a hlavně za přístup a ochotu. Děkuji. S pozdravem.

Poděkování Bytového družstva, Praha 4 – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 22. července 2015

Vážený pane řediteli, chtěli bychom tímto poděkovat Vašim dvěma policistům služ. č. 2213 a 2473, kladně ohodnotit jejich přístup k řešení problému, který přijeli dne 11.7.2015 v nočních hodinách řešit do našeho domu. V uvedený den si všiml pan K., který bydlí v 11. patře našeho domu, že po uzamčené chodbě pobíhá kočka a byt k sousedům, rodině J., je zcela otevřený. Zvonil na zvonek sousedů, nikdo se však neozýval, proto zavolal linku 156. Vaši dva policisté přijeli velmi rychle, a přestože bylo asi 23,30 hod., počínali si velice vstřícně, ochotně a zodpovědně. Oceňujeme i jejich slušné vystupování a jednání při řešení celé záležitosti. On totiž pocit bezpečí ve vlastním domě je nesmírně důležitý pro klidný život lidí, kteří zde žijí. A tito dva příslušníci k tomuto pocitu našich lidí jistou měrou přispěli. Opět jsme se přesvědčili, že městská policie je nedílnou součástí života lidí a dostaneme-li se do nějaké nejistoty nebo problémové situace, můžeme se na příslušníky městské policie spolehnout. Celá záležitost se nakonec plně vysvětlila až následující den, důvodem bylo, že syn paní J. špatně zabouchl dveře. Ještě jednou moc děkujeme oběma výše jmenovaným příslušníkům za spolupráci, jejich profesionální, ale přitom lidský přístup. S pozdravem.

Poděkování občanky L.S. – strážníkům OŘ MP Praha 8 ze dne 23. července 2015

Vážení, ráda bych touto cestou poděkovala čtveřici strážníků (tři pánové a jedna dáma), kteří se dnes (23.7.2015) v Březiněvsi postarali o mého psa maďarského ohaře, který utekl při venčení a kterého jim dovezla paní poté, co ho našla pobíhat u silnice. Strážníci se o psa, kterému je již 13 let (ale elánu na útěky má pořád dost), skvěle postarali a byli ochotní s ním na místě vyčkat hodinu a půl, než jsem si pro něj přijela z druhé strany Prahy. Považuji to nejen za příkladnou službu občanům, ale také za důkaz toho, že mají dobré srdce a postarají se o zvíře v nouzi. Bohužel znám jméno jen jednoho z nich – pan Rubinek. Prosím poděkujte mým jménem celé čtveřici. S pozdravem.

Poděkování Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 – strážníkům OŘ MP Praha 1 a útvaru psovodů ze dne 24. července 2015

Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám tímto vyslovit poděkování za významnou pomoc při organizaci akce Dny mladých hasičů 2015, kterou jsme pořádali v zahradě v Loretánské ulici. I díky Vám se podařilo ukázkami činnosti strážníků zajistit kvalitní program a tím přispět k jeho zdárnému průběhu. Šťastné děti a spokojení rodiče nakonec sami vystavili to nejlepší vysvědčení všem, kteří se na organizaci a zajištění programové náplně podíleli. S pozdravem a poděkováním

Poděkování občanky Dr. J.L. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 28.července 2015

Dobrý den, ráda bych poděkovala za vstřícnost, ochotu hlídce v ulici Budějovická. V nepřehledném úseku ulice (pro mě jako samotnou ženu v nočních hodinách i „nebezpečném“) mě projíždějící strážníci doprovodili až k místu bydliště s profesionalitou jim vlastní. S pozdravem.

Poděkování Project managera raul s.r.o. – strážníkům OŘ MP Praha 2 ze dne 29. července  2015

Dobrý den vážení, byť jsou letošní 102. Primátorky již téměř dva měsíce za námi, dovolte mi poděkovat za spolupráci. Doufám, že se Vám akce líbila a děkuji za podporu Prahy 2 a městské policie na této tradiční sportovně- společenské akci. Hezký den a těším se na spolupráci v dalších letech.

Poděkování občana J.Š.  – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 31. července 2015

Dobré ráno pane řediteli, píši Vám proto, že musím ocenit přístup Vašich zaměstnanců. Povím Vám proč. Včera večer, v noci jsme u kamaráda promítali  venku film na stěnu domu, atmosféra úžasná. Když po půlnoci slyšíme zvuky jakože hrabání, škrábání atd., mysleli jsme si, že se jedná o zajíce kočku atd. Jaké bylo naše překvapení, když se za plotem objevila osoba, která když jsme si jí všimli se dala na útěk a zůstala schovaná v porostu kousek od vjezdu na dvůr, kde jsme věděli, že se pohybuje, neboť byla slyšet, když se pohybovala (praskání větviček atd.). Zavolal jsem tudíž městskou policii, moji kamarádi i Policii ČR, ta sice přijela dřív, ale krom toho, že posvítila do křoví a vyžádala si OP od volajícího, neudělala nic. Naproti tomu Váš zaměstnanec jménem, kterým se mi představil, Jan Hájek a jeho kolegyně a kolega, šli přímo do areálu, který sousedí s domem, kde jsme  tuto akci pořádali a ve kterém jsou prý často lidé bez domova a zkontrolovali vše. Vrátili se za několik minut a oznámili nám, že všichni v tom objektu spí atd. Líbí se mi a musím ocenit přístup těchto zaměstnanců ve srovnání s PČR. Jejich přístup mě naopak překvapil nemile L. Jsem opravdu rád, že máte takové zaměstnance a doufám, že se k nim tato pochvala dostane. Opravdu jejich přístup byl na velice profesionální úrovni a jakožto také obyvatel Prahy 10, bydlící ovšem v jiné části, se cítím hned bezpečněji. Ještě jednou děkuji Vašim zaměstnancům za perfektní práci a pomoc při našem nočním problému. S pozdravem.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)