Poděkování občanky L.S. – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 1. června 2015

Dobrý den, velmi ráda bych touto cestou poděkovala za pomoc strážníkům, kteří mi včera pomohli vyřešit problém s nepojízdným vozem. Včera, v  brzkých ranních hodinách (kolem 6.30 hod.) se mi stala v Křeslicích porucha na voze. Naštěstí to bylo kousek od služebny městské policie, kde se v tu dobu pohyboval strážník, který mi s pomocí jeho dalších dvou kolegů ochotně pomohli situaci vyřešit. Napsala jsem si jejich čísla, která mají na uniformě. Jedná se o pány s čísly: 0954, 2103 a 2367. Bez jejich pomoci bych tam s autem asi stála ještě dnes a odtah nebo zprovoznění vozidla by mě přišlo na nemalé peníze. Velmi si cením jejich pomoci a práce, kterou jako policisté vykonávají a chtěla bych jim touto cestou mnohokrát poděkovat. Pánové byli báječní. Bohužel odmítli, abych jim na revanš upekla a přivezla bábovku, aby si mohli pochutnat o přestávce ke kafíčku, s komentářem, že to je v popisu jejich práce pomáhat lidem a řešit problémy. Jsem si vědoma toho, že v dnešní době lidé všeobecně na policii spíš nadávají. Proto píši tento email. Moc si vážím všech policistů, kteří za ty platy, které dostávají, dělají svou práci, každý den jdou do práce s tím, že se jim může něco stát a lidé je nemají příliš v oblibě.. I přesto svou práci dělají. V mých očích je každý z nich hrdinou. Prosím, pokud je to možné, předejte jim mé obrovské poděkování za jejich ochotu a pomoc. A pokud by se tento email dostal k jejich nadřízenému, byla bych velmi ráda. Pánové si pochvalu skutečně zaslouží, bez nich bych byla v … však víte kde. Vděčná řidička L.S.

Poděkování občanky V.K. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 1. června 2015

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala dvěma strážníkům městské policie, kteří včera v Praze –Strašnicích narazili na moje zaparkované auto s otevřeným okýnkem. Dali si tu práci a vypátrali, kde bydlím. Pak mě osobně přišli upozornit. Podle mě je to rozhodně nad rámec jejich pracovních povinností, a proto mě to velmi mile překvapilo. Poznamenala jsem si čísla jejich odznaků: 3355 a 3284. Chovali se mile a velmi profesionálně a budu ráda, když se o jejich „zásahu“ dozví i jejich nadřízení. S pozdravem a přáním hezkého dne.

Poděkování vedoucího závodu Ing. V. G. – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 1. června 2015

Vážený pane řediteli, rád bych poděkoval příslušníkům Městské policie v Uhříněvsi, Jiřímu Knapovi a Milanu Podhornému, za zajištění doprovodného programu k bezplatné sportovní akci Běh oborou, která se uskutečnila 23.5.2015 za účasti 80 dětí. Jmenovaní zde předvedli ukázku zadržení pachatele včetně sebeobrany proti napadení útočníkem se zbraní i beze zbraně. Ukázka byla spojená s možností dětí seznámit se s technikou Městské policie v Uhříněvsi, která se na organizaci uvedené akce již několik let s pořadateli podílí. S pozdravem.

Poděkování Nadace Terezy Maxové dětem – strážníkům z oddělení prevence ze dne 1. června 2015

Dovolte mi touto cestou, jménem Nadace Terezy Maxové dětem upřímně poděkovat za podporu v rámci akcí s názvem „Můj první řidičák“ a „Jízdy zručnosti“, které se uskutečnily na školním hřišti Glowackého ve dnech 6.5.2015 a 13.5.2015. Akce byly opětovnou příležitostí pro setkání dětí ze Základní školy německo-českého porozumění a dětí z dětského domova v Nymburce. Navázali jsme tak na úspěšnou spolupráci z minulého roku, kdy letos se podařilo zapojit jak prvňáčky, tak druháky. Stejně jako v loňském roce bych tímto chtěla vyzdvihnout skvělou práci týmu pod vedením koordinátora skupiny Besip, koordinátora skupiny Základy první pomoci a požární prevence oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy. Ráda bych ještě připojila poděkování zástupkyni ředitele Základní školy německo-českého porozumění: „Vážení kolegové, děkuji za milé, vstřícné a profesionální zorganizování a provedení akcí na dopravním hřišti dne 6.5. – Můj první řidičák a 13.5. – Jízdy zručnosti. Jednalo se o druhý ročník společných setkání dětí Základní školy německo-českého porozumění a Nadace Terezy Maxové. Pro děti z dětského domova v Nymburce, které se akce zúčastnily, se to stalo jedinečným a nezapomenutelným zážitkem. Těšíme se na další spolupráci a přejeme hodně úspěchů v osobním i profesním životě.“. V dokonalé úctě.

Poděkování ředitele ZŠ Praha 13  Mgr. N.H. – strážníkům OŘ MP Praha 13 ze dne 1. června 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto formou poděkoval jménem svým, svých kolegů i žáků za práci zaměstnanců Městské policie. Policisté městské části Prahy 13 celoročně a bezchybně zajišťují bezpečný pohyb našich žáků před školou ZŠ s RVJ, Bronzová, Praha 13. Každoročně se také podílejí na průběhu našeho dne bezpečnosti. Letos 27.5.2015 se této akce zúčastnili pan Ing. Jan Bošňák a pan Jan Hančer, kteří připravili pro naše žáky informační stanoviště o práci Městské policie. Svým přátelským a poutavým výkladem přiblížili dětem jak je práce policie důležitá. Za tento jejich přístup jim patří velké poděkování a určitě se budeme těšit na další spolupráci v příštích letech. S srdečným pozdravem.

Poděkování starostky MČ Praha 2 Mgr. J. Černochové – strážníkům oddělení prevence ze dne 2. června 2015

Vážený pane řediteli, chtěla bych opět poděkovat Vám i Vašemu týmu z Úseku prevence kriminality Městské policie hl. m. Prahy za úspěšnou realizaci dalšího ročníku Senior akademie. Akademie měla opět velmi kladnou odezvu, všechny přednášky byly profesionálně připravené, zúčastnění policisté působili velmi vstřícně a přátelsky a celá akce rozhodně přispěla k dobrému obrazu Městské policie na Praze 2. Doufám, že podobné akce budou ze strany Městské policie Praha pokračovat i nadále a rádi Vám k ní poskytneme veškerou potřebnou součinnost, propagaci a podporu. Na základě připomínek jednotlivých posluchačů bych Vás ale ráda požádala, zda by bylo možné rozšířit či obměnit témata přednášek. Většina našich seniorů se této akademie účastní již několikátým rokem, a i když je opakování matka moudrosti, tematická změna by jistě cyklus oživila. Ještě jednou děkuji a přeji krásné červnové dny.

Poděkování ředitelky ZŠ P4 – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 2. června 2015

Dobrý den vážená paní radní. Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování za nápomoc při zajištění dopravní situace v okolí školy v rámci školních akcí. Naše škola ZŠ U Krčského lesa pořádá každý rok několik výjezdů žáků a školních akcí, kdy vzhledem k tomu, že patříme k větším školám, každá akce představuje nutnost zajistit ochranu a bezpečí žáků. Výjezdy na školy v přírodě jsou pak těmi akcemi, kde zajišťujeme odjezd dětí od budovy školy. Bohužel v blízkém okolí není žádná vhodná odstavná plocha – parkoviště, kam bychom mohli z prostorových důvodů odjezd autobusů nasměrovat. Odjíždí se tak od budovy školy v prostoru ulice V Štíhlých, která je poměrně vytíženou komunikací, neboť spojuje Vídeňskou ulici s dalšími komunikacemi v oblasti, ve které bydlí naši žáci. Oslovujeme tedy s prosbou o součinnost naší městskou policii. Setkala jsem se vždy s ochotou a nápomocí. Strážníci i díky uniformám pak v místě odjezdu představují autoritu, která jistí bezpečnost jak žáků, tak všech, kteří je k odjezdu doprovázejí. Dopravu na místě řídí strážníci kyvadlově a vyhýbáme se tak rizikovým situacím a vyjadřování nevole ze stran řidičů projíždějících vozidel. Za opakovanou vzornou spolupráci bych tak ráda Vaším prostřednictvím vyjádřila poděkování všem strážníkům, kteří nám v letošním školním roce pomáhali a jmenovitě pak panu Štýbrovi a panu Krčalovi. Věřím, že spolupráce školy a městské policie bude nadále probíhat vstřícně a že naše vyjádření bude zohledněno.

Poděkování seniorů – strážníkům oddělení prevence ze dne 4. června 2015

Skupina 19 seniorů – účastníků Týdne se seniory 1. – 5.6.2015 chce poděkovat pracovníkům útvaru prevence: za umožnění pobytu, za hodnotné přednášky, za vzornou organizaci, za odpolední program, za osobní lidský přístup celého týmu „našich milých policajtů“ pod křídly L. Hofmanové, za přátelskou atmosféru během celého našeho pobytu.

Poděkování 1. lékařské fakulty UK v Praze – strážníkům OŘ MP Praha 1, 2, 11, Útulku pro opuštěná zvířata a útvaru psovodů ze dne 4. června 2015

Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám jménem vedení 1. lékařské fakulty UK poděkovat za výbornou spolupráci při zajištění Dětské pouti 2015, která se konala 2. června 2015. Nebýt Vás a vašich kolegů, nemohli bychom dětem nabídnout tak bohatý program. Podle došlých ohlasů se Dětská pouť velmi zdařila a ve srovnání s ostatními ročníky jsme letos zaznamenali dosud nejvyšší účast malých příznivců. V příloze Vám posílám pár vydařených fotografií (budou ještě v druhém mailu J). Přeji Vám krásné léto a pokud nic nenamítáte a oolnosti to dovolí, ráda se s Vámi opět setkám v příštím roce.

Poděkování občana Š.K. – strážníkům hlídkového útvaru ze dne 4. června 2015

Dobrý den, dnes jsem byl na jedné z Vašich stanic na letišti Václava Havla a chtěl bych poděkovat za vstřícnost strážníků č. 3003, 2804. Byli lidští a moc hodní. Tímto bych jim chtěl poděkovat. Děkuji, s pozdravem.

Poděkování MČ Praha 9 – strážníkům oddělení prevence, útulku pro opuštěná zvířata, útvaru psovodů ze dne 5. června 2015

Dobrý den, chtěla jsem Vám ještě jednou všem moc poděkovat za účast, pomoc a podporu na akci Mikroklima 2015. Velice si vážím spolupráce, kterou jsme s městskou policií navázali. Všechny vaše ukázky a aktivity měly obrovský úspěch. Doufám, že nám zachováte přízeň i nadále J. Hezký víkend.

Poděkování občanky Z.J. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 8. června 2015

Dobrý den a ahoj, moc Vám se Zuzkou chceme poděkovat za dnešní den, že jste byli jeho součástí! Díky Vám se na dětském dni všichni báječně bavili a odcházeli spokojeni. Hlavně dětem svítila očíčka J Doufáme, že i Vy jste byli spokojeni a budoucí rok nám zachováte svou přízeň!. Hezký večer!!! S pozdravem.

Poděkování ředitelky DDM-Praha H.Počernice – strážníkům oddělení prevence a útvaru psovodů ze dne 8. června 2015

Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám vyjádřila své poděkování za spolupráci na akci den dětí, která se uskutečnila dne 6. června 2015 v Praze – Horních Počernicích a byla pořádána naším domem dětí a mládeže. Především bych chtěla poděkovat za účast dvou útvarů městské policie. Pro děti i jejich rodiče bylo velice zajímavé vidět při práci služební psy a koně. Přikládám CD s fotografiemi z výše jmenované akce. Ještě jednou Vám děkuji a jsem s pozdravem.

Poděkování občana P.M. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 8. června 2015

Dobrý den pane řediteli, dovolte mi poděkovat Vám za účast týmu městské policie na dětském dni na Petynce. Tým byl báječný, děti moc ocenily jejich přítomnost. Přeji Vám hezký den a těším se na další možnou spolupráci.

Poděkování občanky V.S. – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 9. června 2015

Vážený pane řediteli, jmenuji se Veronika Svobodová, byla jsem u Vás na praxi od 18.05.2015 do 29.05.2015 u Jízdní skupiny Městské policie hl. m. Prahy K Milíčovu na Praze 11. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za skvělou zkušenost a zjištění jak lze využít koně jako pomocníky. Také jsem si zde rozšířila znalosti o zdravovědě. Ještě jednou Vám a i všem zaměstnancům děkuji za jejich vstřícnost. Dále se na Vás obracím s prosbou, zda by bylo možné v červenci od 1.07.2015 do 31.07.2015 opět být součástí Vašeho týmu Jízdní policie K Milíčovu na Praze 11. Děkuji s pozdravem.

Poděkování od občanky M. – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 12. června 2015

Dobrý den, dnes (12.6.2015) jsem si volala hlídku do Kroupovy ulice, protože jsem si omylem zabouchla dveře od bytu a doma mi zůstalo malé miminko. Vůbec jsem nevěděla jak to řešit a o malou jsem měla strach, aby si sama v bytě neublížila. Vaše operační mi ochotně poslala na místo hlídku, která situaci zkontrolovala a rozhodla se s ohledem na bezpečnost dcery volat na místo hasiče. Mezitím se podařilo sehnat správce domu, který z trezoru donesl náhradní klíče a byt odemkl. Jednak se chci za tento výjezd omluvit, zazmatkovala jsem a ve strachu o miminko takhle zaměstnala zbytečně spoustu lidí. Mrzí mě také, že jsem ve stresu, zmatku a uklidňování dcery po otevření dveří nestihla ani hlídce poděkovat. Tak bych jim chtěla alespoň touto cestou vyřídit omluvu za tento výjezd a poděkování za jejich pochopení a ochotu pomoci, byli velmi profesionální, milí a ochotní. Děkuji ještě jednou za vše a přeji klidné služby.

Poděkování občanky A.Č. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 15. června 2015

Dobrý den, mnohokrát děkuji dvěma strážníkům (č. 1789 a č. 2657) za pomoc s výměnou kola dne 15.6.2015 v cca 9:30 hod. Děkuji za vlídné chování a rychlé vyřešení problému. S pozdravem a přáním krásného dne.

Poděkování ředitelky Domova mládeže – strážníkům z oddělení prevence ze dne 15. června 2015

Vážený pane Petře, dovolte mi, abych Vám a Vašim spolupracovníkům poděkovala jménem vedení Domova mládeže, jakož i dalších spolupracovníků, žákyň a studentů, za velmi úspěšnou a dlouhodobou spolupráci s Vaším útvarem. Za posledních pět let se díky Vaší pomoci uskutečnila v našem Domově mládeže celá řada velmi zajímavých a poučných přednášek, které si postupně získaly na popularitě mezi studenty, Provedené přednášky byly předneseny na profesionální úrovni, přednášející dokázali zaujmout přítomné studenty a vyvolat v nich aktivní zájem o danou problematiku, I díky těmto přednáškám jsme mohli - v rámci Domova mládeže - registrovat minimum problémů v oblasti sociálně patologických jevů. Spolupráci s Vámi považujeme za velice užitečnou a přínosnou a proto mi dovolte, abych společně s tímto poděkováním vyjádřila zájem o pokračování v této spolupráci i v dalším období 2015-2016. Na Domově mládeže dochází k periodické obměně žákyň a studentů a proto považuji i nadále Vaše přednášky za vysoce užitečné pro naše zařízení.S přáním hodně úspěchů ve Vaší práci.

Poděkování ředitelky školy PhDr. H.H. – strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 16. června 2015

Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům městské policie Obvodního oddělení Prahy 5 za program pro žáky naší školy. Velký dík patří především panu Lazarovi za skvěle připravenou akci. Velmi bych chtěla ocenit přístup všech příslušníků k našim žákům. Žáci měli možnost prohlédnout si policejní auta, posadit se na motorku, vyzkoušet si paintball nebo si nechat změřit rychlost svého běhu policejním radarem. Všechny přítomné velmi zaujala ukázka práce policejních koní. Strážníci se nám trpělivě věnovali a neúnavně odpovídali na všechny dotazy. Je vidět, že své práci rozumí a vědí, jak přizpůsobit její prezentaci různým věkovým skupinám. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Poděkování ředitelky MŠ – strážníkům OŘ MP Praha 7 a 12 ze dne 17. června 2015

Vážení, děkujeme za akci, která proběhla v naší MŠ K Lukám 8.6.2015 – praktické ukázky jízdní policie Prahy 7, ukázka automobilu, motocyklu, správného chování na silnici. Akce byla velmi zdařilá a přístup policistů skvělý. Děti byly nadšené a budeme se těšit na další spolupráci a přimlouvám se za akce ve více školách – bezpečnosti není nikdy dost. Děkujeme.

Poděkování starosty MČ Praha – Běchovice – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 18. června 2015

Dobrý den pane řediteli, v městské části Praha – Běchovice dělám starostu již 3. volební období a za tu dobu prošlo Běchovicemi již více strážníků okrskářů. Většinu z nich bych neoznačil ani za průměrné, natož pak kvalitní. Není tomu tak u paní Martiny Svejkovské a pana Petra Šantavého. Chtěl bych Vám touto cestou co nejjednodušeji zaslat svou osobní pochvalu oběma strážníkům za příkladně odváděnou práci a svědomité „střežení“ pořádku v Běchovicích. Zároveň bych Vás rád požádal (pokud Vám to možnosti dovolí) o ocenění těchto strážníků i finanční formou. Dovolte, abych vyslovil přání, aby nám naši okrskáři zůstali v Běchovicích co nejdéle, neboť kromě velmi dobré spolupráce funguje i jejich místní znalost poměrů a lokality jako takové. S pozdravem.

Poděkování ředitele ZŠ Praha 4 – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 22.6.2015

Vážení, dovolte mi, abych Vám poděkoval za uspořádání velmi zdařilé akce dopravní výchovy, které se účastnili žáci naší školy na dopravním hřišti m.č. Praha 4. Dětem se tato dopravně výchovná akce velmi líbila, učitelům pomůže při výuce v různých předmětech. Děkujeme tedy za „úžasný“ program pod profesionálním vedením paní Petrové a paní Vackové. Věřte, že jsme ocenili výbornou organizaci a přiměřený a individuální přístup k našim zdravotně postiženým žákům. Jménem žáků, učitelů školy i jménem svým, Vám za tuto akci děkuji. Zároveň se těším na spolupráci v příštím školním roce.

Poděkování starosty MČ Praha – Běchovice – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 25. června 2015

Vážený pane řediteli, dovolte, abych se na Vás obrátil s veskrze příjemnou záležitostí. Vzhledem k tomu, že končí období prvních 6 měsíců r. 2015 a já mám možnost jako starosta městské části hlavního města Prahy srovnávat a bilancovat s obdobími dřívějšími, chtěl bych poděkovat a zároveň zaslat pochvalu paní ředitelce Ing. Bc. Daně Hetzlové z obvodního ředitelství Praha 14 a Karlu Kuberovi z Prahy 21 za příkladnou spolupráci a ochotu při řešení každodenních, ale i mimořádných událostí. Pakliže to finanční situace městské policie Praha dovolí, přimluvil bych se za ocenění těchto dvou vedoucích pracovníků i prostřednictvím finanční odměny. S úctou.

Poděkování předsedy spolku prevence dětem z.s. – strážníkům oddělení prevence ze dne 25. června 2015

Vážená paní vedoucí, rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval týmu školitelů policistů, vedeném Hanou Šrámkovou a ocenil činnost, kterou se jeho členové podílejí na projektu hlavního města Prahy „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“. Jejich účast na tomto projektu je velmi přínosná. Doufáme také, že naše spolupráce bude stejně úspěšně pokračovat i nadále. Se srdečným pozdravem.

Poděkování vedoucí ŠD – strážníkům OŘ MP Praha 7 a útvaru psovodů ze dne 26. června 2015

Vážený pane řediteli, ráda bych Vám touto cestou poděkovala v zastoupení pana ředitele Mgr. Tomáše Komrsky za velmi dobrou spolupráci Vašich kolegů při včerejší akci "BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ A ŠŤASTNÉ PRÁZDNINY". Policisté MP Argentinská a Vltavská, jízdní skupiny Trója a útvaru psovodů v řízených besedách a v názorných ukázkách vedli žáky k tomu, jak se chovat ve škole, mimo ni i v cizím prostředí. Profesionalita, ochota a vstřícnost Vašich kolegů je velmi dobrou motivací k dosažení cílů, jak děti připravit a integrovat do této společnosti.Velké poděkování patří především paní Dokládalové, panu Rózanskému, panu Treškovi, panu Pavlovskému, pani Přikrylové, panu Hnátkovi, panu Šprýslovi a dalším Vašim kolegům. Jde vidět, že své práci rozumí a ví jak ji prezentovat. Za celou Základní školu Korunovační mohu říci, že motivace, která se nabízí z Vaší a naší strany, je opravdu ten nejlepší cíl k tomu, aby se děti chovaly slušně, bezpečně a vážily si jeden druhého.

Poděkování občanky J.H. – strážníkům  OŘ MP Praha 10 ze dne 26. června 2015

Dobrý den, ráda bych touto cestou velmi poděkovala dvojici strážníků MP, jejichž jména bohužel neznám, ale zapsala jsem si čísla jejich odznaků, tj. 2770 a 3355. V noci na středu 24.6. velmi ochotně a s porozuměním poskytli pomoc mé matce, která v bytě upadla a bez jejich asistence by nebylo možné ji zvednout. Oba mladí pánové byli velmi milí a ochotní a dělají opravdu skvělou reklamu MP, za což jim náleží nejen náš velký dík, ale prosím též o vyzvednutí jejich práce před ostatními kolegy a případně i o další ohodnocení ze strany jejich nadřízených. S pozdravem.

Poděkování občana P.C. – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 26. června 2015

Dobrý den, v poslední době jsem musel několikrát kontaktovat Městskou policii na Praze 11 a pokaždé mě mile překvapilo jak věcné a vstřícné chování operátorů, tak rychlost příjezdu hlídky. Přeji Vám všem klidnou a bezpečnou práci, hodně zdraví a co nejméně důvodů proč zasahovat.

Poděkování starosty  MČ Praha-Újezd – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 26. června 2015

Vážený pane řediteli, městská část Praha – Újezd pořádá každoročně mnoho sportovních a kulturních akcí, v jarních a letních měsících se jedná např. o běžecké závody, pálení čarodějnic, májovou veselici nebo dětský den. Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za spolupráci strážníků okrskářů Městské policie hl. m. Prahy (Tomáš Žukovský, Tomáš Kule, Milan Hofman, Rudolf Masnica) za asistenci při jejich konání. V případě potřeby řídí dopravu v místě pořádání akce, kontrolují dodržování veřejného pořádku a zejména dohlížejí na bezpečnost účastníků akce. S pozdravem.

Poděkování tajemníka SK Kamenice – strážníků OŘ MP Praha 8 a 10

Vážený pane řediteli, rád bych Vám jménem svým i jménem SK Kamenice poděkoval za asistenci městských strážníků při pořádání závodů v orientačním běhu ve dnech 17.6.2015 v Malešicích a 24.6.2015 v Karlině. V obou případech zajišťovali Vaši strážníci bezpečný přeběh závodníků přes pozemní komunikace a v Karlině nám pomáhali hlídat kontroly pro děti. Díky nim nedošlo při závodech k žádnému zranění ani odcizení zařízení a oba závody se velice vydařily. Ze dne 17.6.2015 bych rád poděkoval přítomným strážníkům z OŘ MP Prahy 10 a panu řediteli Ing. Michalu Ridlovi a ze dne 24.6.2015 bych rád poděkoval sloužícím strážníkům z OŘ MP Prahy 8 a zejména pak panu řediteli Ing. Jaroslavu Kašpárkovi. Oba pánové mi velice ochotně pomohli a jsem jim moc vděčný za jejich čas a vstřícnost. Vyřiďte prosím ještě jednou těmto pánům a přítomným strážníkům na akcích moje velké díky. Velice si ceníme jejich práce a pro nás jako organizátory a všechny závodníky, kterých bylo v případě 17.6.2015 přes 400 a 24.6.2015 přes 500 (celá ZŠ Lyčkovo Náměstí), tato spolupráce hodně znamená a jsme velice rádi že nám takto pomohli. Zatím musím městskou policii Praha vychválit, protože nás nikdy při pořádání závodu orientačního běhu nenechali ve štychu.Ještě jednou moc děkuji a kdybychom se mohli třeba v budoucnu odvděčit nějakým závodem v orientačním běhu pro MP, není problém.

Poděkování občana V.J. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 30. června 2015

Dobrý den paní ředitelko, dovolte, abych vyjádřil velké poděkování hlídce MP. Včera v podvečer jsem po zaparkování svého automobilu v ulici Generála Janouška nezkontroloval zavření oken a jedno zůstalo po mém odchodu zcela otevřené. Zhruba po hodině jsem byl z pracovny MP na tuto skutečnost upozorněn. To mi ušetřilo problémy s téměř jistým vykradením vozidla. Prosím tlumočte příslušné hlídce mé upřímné poděkování. Děkuji i Vám a přeji hezký den. S pozdravem.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)