Informace poskytnuté v roce 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákazová dopravní značka u vjezdu do Rezidence Malvazinky + případné sankce za porušení - č. j. MPPH 1166/2019
Kamera na křižovatce Vinohradská x Italská – typ, kam mířila 5.11.2018, dostupnost záznamů - č. j. MPPH 3140/2019
Odtah neoznačeného motorového vozidla v Korunní u č. o. 133 - č.j. MPPH 16587/2019
Městký kamerový systém - č. j. MPPH 18838/2019
Přestupky v dopravě  - Makedonská, Praha 9 - č. j. MPPH 19663/2019
Rušení nočního klidu - Krhanická, Praha 4 - Kamýk -  č.j. MPPH 25585/2019
Poradentství za úplatu od roku 2010 - č. j. MPPH 22987/2019
Přestupky v tunelech Blanka, 15. 12. 2018 - č. j. MPPH 33349/2019
Přestupky - ul. Přecechtělova, Prusíkova, sídliště Velká Ohrada - č. j. MPPH 37751/2019
Protokol o odtahu vozidla ze dne 13. 12. 2018, Praha 10 - č. j. MPPH 43535/2019
Porušením zákazu zastavení - ul. Voskovcova, Peškova, Praha 5 - č.j. MPPH 45921/2019
Záznam z GPS o pohybu služebního vozu - č. j. MPPH 52554/2019
Součinnost MP při snímání mobilním prostředkem v ZPS - č. j. MPPH 57657/2019
Opakované nahlášení vraku, ul. Heranova, Praha 5 - č. j. MPPH 57671/2019
Parkování vozů České pošty, s.p. + přestupky v dopravě během uzavírky ulic Ke kříži a K dálnici - č. j. MPPH 61285/2019
Postup strážníků 19. 6. 2019 , vozidlo s otevřeným oknem - č. j. MPPH 90910/2019
Četnost stížností a výjezdů, adresa Pivovarnická 1, Praha 8 - č. j. MPPH 87980/2019
Fotografie z výjezdu ze dne 20. 7. 2019 - č. j. MPPH 96034/2019
Přestupek - ponechané stažené okno u vozu - č. j. MPPH 92412/2019
Přestupek - ponechané stažené okno u vozu - doplnění žádosti  - č. j. MPPH 92412/2019
Všechny záznamy z události – Naděje, červen 2019 - č.j. MPPH 82557/2019
Zaslání dokumentů ze spisu Oddělení kontroly stížností, Městské policie hl. m. Praha - č. j. MPPH 89938/2019
Kopie dokladu o vyřešení přestupku žadatele - č. j. MPPH 109940/2019
Kontakt na ředitele OŘ MP Praha 1 + jména strážníků konajících službu 21. 6. 2019 na Staroměstském nám. - č.j. MPPH 112918/2019
Výjezdy na adresu Taussigova, Praha 8 - č. j. MPPH 112337/2019

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka září web

V novém čísle vám přinášíme reportáž z činnosti strážníků na Praze 1, dále rozsáhlý článek o útoku psa na člověka, podíváme se na problematiku koloběžek v metropoli a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)