Informace poskytnuté v roce 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákazová dopravní značka u vjezdu do Rezidence Malvazinky + případné sankce za porušení - č. j. MPPH 1166/2019
Kamera na křižovatce Vinohradská x Italská – typ, kam mířila 5.11.2018, dostupnost záznamů - č. j. MPPH 3140/2019
Odtah neoznačeného motorového vozidla v Korunní u č. o. 133 - č.j. MPPH 16587/2019
Městký kamerový systém - č. j. MPPH 18838/2019
Přestupky v dopravě  - Makedonská, Praha 9 - č. j. MPPH 19663/2019
Rušení nočního klidu - Krhanická, Praha 4 - Kamýk -  č.j. MPPH 25585/2019
Poradentství za úplatu od roku 2010 - č. j. MPPH 22987/2019
Přestupky v tunelech Blanka, 15. 12. 2018 - č. j. MPPH 33349/2019
Přestupky - ul. Přecechtělova, Prusíkova, sídliště Velká Ohrada - č. j. MPPH 37751/2019
Protokol o odtahu vozidla ze dne 13. 12. 2018, Praha 10 - č. j. MPPH 43535/2019
Porušením zákazu zastavení - ul. Voskovcova, Peškova, Praha 5 - č.j. MPPH 45921/2019
Záznam z GPS o pohybu služebního vozu - č. j. MPPH 52554/2019
Součinnost MP při snímání mobilním prostředkem v ZPS - č. j. MPPH 57657/2019
Opakované nahlášení vraku, ul. Heranova, Praha 5 - č. j. MPPH 57671/2019
Parkování vozů České pošty, s.p. + přestupky v dopravě během uzavírky ulic Ke kříži a K dálnici - č. j. MPPH 61285/2019
Postup strážníků 19. 6. 2019 , vozidlo s otevřeným oknem - č. j. MPPH 90910/2019
Četnost stížností a výjezdů, adresa Pivovarnická 1, Praha 8 - č. j. MPPH 87980/2019
Fotografie z výjezdu ze dne 20. 7. 2019 - č. j. MPPH 96034/2019
Přestupek - ponechané stažené okno u vozu - č. j. MPPH 92412/2019
Přestupek - ponechané stažené okno u vozu - doplnění žádosti  - č. j. MPPH 92412/2019
Všechny záznamy z události – Naděje, červen 2019 - č.j. MPPH 82557/2019
Zaslání dokumentů ze spisu Oddělení kontroly stížností, Městské policie hl. m. Praha - č. j. MPPH 89938/2019
Kopie dokladu o vyřešení přestupku žadatele - č. j. MPPH 109940/2019
Kontakt na ředitele OŘ MP Praha 1 + jména strážníků konajících službu 21. 6. 2019 na Staroměstském nám. - č.j. MPPH 112918/2019
Výjezdy na adresu Taussigova, Praha 8 - č. j. MPPH 112337/2019
ÚZ k výjezdu, OŘ Praha 7 - č. j. MPPH  118481/2019
Vymezování zón parkovacího stání - č. j. MPPH 123027/2019
Oznámení o přestupku, foto, ověřovací list - č.j. MPPH 122038/2019
Počet pokut -  volné pobíhání psů MČ Praha 3 - č.j. 128057/2019
Pravomocná rozhodnutí - č. j. MPPH 134755/2019
ÚZ - kamení na vozovce v Praze 5 - Zbraslav - č. j. MPPH 139766/2019
Počty kynologů, služebních psů, jejich využití - č. j. MPPH 136245/2019
RNK, Jordana Jovkova, Praha 4 - č. j. MPPH 141989/2019
Zařízení k měření rychlosti, detekce jízdy na červenou, fotodokumentace k oznámeným přestupkům - č.j. MPPH-124374/2019
Předpisy a statistika - parkování v modrých zónách - č.j. MPPH 137770/2019
Vozidlo na křižovatce Fabianova/Musílkova, Praha 5 - č. j. MPPH 142495/2019
Milion Chvilek, z. s., Praha - Letná, 16. 11 .2019 - č. j. MPPH 144262/2019
Odtažené vozidlo, Staropramenná, Praha 5 - č.j. MPPH 148220/2019
Hřbitov Zbraslav, 17.11.2019, parkování na veřejné zeleni  - č. j. MPPH 146053/2019
Oznámení přestupku, Zálesí, Praha 4 - č.j. MPPH 146176/2019
ÚZ ze dne 28. 7. 2019 – č.j. MPPH 155432/2019
ÚZ ze dne 28. 7. 2019 – č.j. MPPH 155351/2019
Pokuty - Kettnerova ul. 24.9.2019 - č. j. MPPH 145188/2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)