Informace poskytnuté v roce 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zlomyslná volání na l. 156 - č.j. MPPH - 1043/2018
Kopie pracov.výkazu zaměstnance - č.j. MPPH - 10820/2018
Narušování VP na provozovně - č.j. MPPH - 11875/2018
Zaslání ÚZ události - č.j. MPPH - 14212/2018
Žádost o ÚZ - č.j. MPPH - 21465/2018
Psychická stránka osoby - č.j. MPPH - 21234/2018/OŘ4
Žádost o kopii ÚZ - č.j. MPPH - 20870/2018
Zaslání ÚZ dechová zkouška - č.j. MHMP - 29618/2018
Psychiatrické vyšetření zaměstnanců - č.j. MPPH - 24198/18
Rušení nočního klidu - č.j. MPPH - 25051/18
Zásah Šatovka - č.j. MPPH - 32717/18
Výjezdy MP Praha 2 - č.j. MPPH - 41424/2018
Zaslání ÚZ pomoc strážníků MP - č.j. MPPH - 47489/2018
Kočičí útulek v Měcholupech - č.j. MPPH - 49494/2018
Tunel Blanka dokumenty - č.j. MPPH - 23411/2018
Kočičí útulek v Měcholupech - č.j. MPPH 55463/2018
Oznámení - Boleslavova ul., Praha 4 - přivázaný pes - č.j. MPPH 67497/2018
Vyrozumění o oznámení ze spáchání přestupku - porušení zákazu stát, na území Sídliště Velká Ohrada  - č.j. MPPH 66263/2018
Kopie spisu a okolnosti nálezu psa v Boleslavově ul., Praha 4 - č. j. MPPH 71353/2018
Výsledek šetření  - poškozený koš na náměstí Václava Havla, Praha 1 - č.j. MPPH 78690/2018
Zásah MP na petičním stánku v Centrálním parku Lužiny - č.j. MPPH 82443/2018
Přestupky - poutání kol k dopravním značkám - firma REKOLA - č.j. MPPH 82065/2018
Řešení postupu strážníků - zásah na Václavském nám. - č.j. MPPH 85793/2018
Porušení ustanovení § 27 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu - č. j. MPPH 88127/2018
Statistika ÚPOZ za rok 2016, 2017 - psi - příjem, výdej, úhyny, náklady - MPPH 90071/2018 
Fotodokumentace z nucených odtahů vozidel - archivace, oprávnění vydat - č.j. MPPH 95729/2018
Foto dokumentace a video dokumentace k přestupkům, kde byl proveden nucený odtah  - č.j. MPPH 106852/2018
Kontrolní činnost u kynologického cvičiště u Újezdského rybníka - č.j. MPPH 107342/2018 
Nákupy obuvi v období 1. 1. 2013 - 30. 6. 2018,  vyhraná výběrová řízení firmou První chráněná dílna s.r.o. - MPPH 114118/2018
Výjezdy rušení nočního klidu, Praha 5 - č.j. MPPH 117063/2018
Záznamová zařízení u vozidel OŘ MP Praha 15 (MČ Praha - Uhříněves) - č.j. MPPH 124566/2018
Rušení nočního klidu - klub Harlequin, Praha 10 - č.j. MPPH 124497/2018
Služební psi městské policie - počet, feny vs. psi, náklady na výcvik, počet vyřazených - č.j. MPPH 116964/2018
Rušení pietního aktu před budovou Českého rozhlasu, 21. 8. 2018 - č.j. MPPH 129403/2018
Výjezdy na adresu Na Strži, Praha 4 - čas, počet, důvody, rušení nočního klidu - č. j. MPPH 1361452018
Statistika přestupků v ul. Bramboříková, V Korytech, Ke Skalkám, Za Návsí -  č. j. MPPH 136522/2018
Rušení nočního klidu na adrese Jeseniova 60, Praha 3 - č. j. MPPH 139985/2018
Rušení nočního klidu na adrese Polská 7, Praha 2 - č. j. MPPH 144254/2018
Výjezd hlídky strážníků do provozovny na adrese Panská 6, Praha 1, č.j. MPPH 150493/2018
Rušení nočního klidu provozovna Rotondo, Praha 1  - č. j. MPPH 141079/2018
Informace k rychloměru umístněnému na Jižní spojce, Praha 4 - výrobce, model …, č.j. MPPH 152681/2018
Zabezpečení přechodů pro chodce pro žáky u ZŠ Gutova, Praha 10 - č. j. MPPH 154738/2018
Způsob vyřízení konkrétního přestupku ze dne 13. 7. 2017, č. j. MPPH 158563/2018
Facebookový profil + printscreen tohoto profilu, č.j. MPPH 158947/2018
Důvod dotazů vznesených MP na registr obyvatel, č. j. MPPH 161341/2018
Činnost strážníků v ul. Jeremenkova Praha 4 dne 3. 12. 2018 - č. j. MPPH 194900/2018
Dopravní kamera na křižovatce Vinohradská x Italská - záznam, archivace, vyžádání záznamu - č. j. MPPH 199999/2018
Finanční příspěvky na životní pojištění zaměstnanců - prosinec 2017, Podvedení klienti, z.s., MPPH 95480-2018
Zásah strážníků v Praze 4, štěkající pes - č. j. MPPH 197856/2018

 

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)