Poděkování bezpečnostního ředitele Ministerstva pro místní rozvoj ČR- strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 7. září 2016

Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám poděkoval za vyslovení souhlasu k účasti strážníků Městské policie hl. m. Prahy OŘ Praha 3 na akci, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj s názvem „Dětský den a zahájení školního roku 2016“ dne 2. 9. 2016 na území Městské části Praha 3. Zároveň mi dovolte, abych jménem ministerstva Vaším prostřednictvím poděkoval za výbornou spolupráci a prezentaci činnosti městské policie na území hl. m. Prahy vedení OŘ MP hl. m. Praha 3 a strážníkům Adéle Postulkové id. č. 1825 a Václavu Valentovi id. č. 2204. S pozdravem.

Poděkování generálního ředitele Hotelu Adria Praha – řediteli a strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 7. září 2016

Vážený pane řediteli, rád bych Vám touto cestou vyjádřil svůj dík za výrazné zlepšení bezpečnostní situace na Václavském náměstí v průběhu léta 2016. Zásluhu na tom připisuji Městské policii - OŘ Praha 1, pod vedením ředitele OŘ Praha 1 pana Miroslava Stejskala, a její skvělé spolupráci s Policií ČR, pod vedením npor. P.J. a jeho týmu, a Cizineckou policií. Razantní opatření, která Městská policie ve spolupráci s Policií ČR přijala, vedla k téměř okamžitému výsledku a úbytku kriminálních živlů v této oblasti. Václavské náměstí je veřejný prostor, jehož důstojnost působení těchto skupin lidí značně narušovalo. Postupné zlepšení je pozitivně vnímáno jak námi a našimi zaměstnanci, tak i veřejností. Napomáhá vytvoření kvalitního podnikatelského prostředí pro firmy nacházející se na Václavském náměstí.  Jako zástupce hotelu Adria bych rád za toto zlepšení poděkoval i jménem našich hostů, kteří do Prahy přijíždějí jako do civilizovaného evropského města a očekávají pro svůj pobyt příjemné a bezpečné prostředí. Věřím, že pozitivní změny, které jsme zaznamenali v průběhu letošního léta, budou mít trvalý ráz a že i nadále se podaří udržet bezpečnostní situaci na Václavském náměstí pod kontrolou. S úctou.

Poděkování ředitele Conseq Park Velká Chuchle – strážníkům OŘ MP Praha 5, 7, 11, útvaru psovodů, poříčnímu útvaru, oddělení prevence a Kanceláři ředitele ze dne 9. září 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi poděkovat Vám i Vašim kolegům za pomoc a spolupráci při propagaci našeho areálu během Dostihového festivalu 2016 se společností Conseq Investment Management, a.s. Vystoupení městské policie a ukázky její práce se setkaly s velkým zájmem diváků a měly velmi pozitivní ohlas. Ještě pro informaci, volné vstupenky pro zaměstnance městské policie využilo celkem 850 návštěvníků. S pozdravem.

Poděkování ředitele Městské policie Ostrava – strážníkům OŘ MP Praha 5, 7, 11 ze dne 8. září 2016

Vážení kolegové, vážení sportovní přátelé, dne 27. 08. 2016 se ve městě Ostrava v Komenského sadech uskutečnilo 19. mezinárodní setkání jízdních policií. Tato akce se po stránce organizační i sportovní velmi vydařila. Přispěla ke zvýšení prestiže Městské policie Ostrava a nemalou měrou i reprezentaci  dobrého jména statutárního města Ostravy. Dovolte, abych Vám poděkoval za účast na tomto setkání, popřál mnoho úspěchů ve Vaší práci a těším se na setkání při jubilejním 20. ročníku. S pozdravem.

Poděkování metodika MŠ Městské části Praha 9 – strážníkovi oddělení prevence ze dne 9. září 2016

Vážený pane řediteli, děkuji za spolupráci na akci „Týden v dopravě s 9“, kterou jsme 1. rokem pořádali pro děti ZŠ, které zřizuje MČ Praha 9. Akce se nám povedla nejen díky pěknému počasí, ale i výborné spolupráci s městským strážníkem – Mgr. Pavlem Šourkem. Akce se natolik líbila a děti byly spokojené, že velmi vážně uvažujeme o každoročním opakování v době posledních dnů o prázdninách. Pevně doufám, že na akci budeme společně spolupracovat s  městskou policií konkrétně i s tímto strážníkem. Přeji pěkný nastávající víkend a těším se na další spolupráci.

Poděkování Policie ČR – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 12. září 2016

Dobrý den pane řediteli, v souvislosti s loupežným přepadením, které se stalo dne 15. 8. 2016 a 17. 08. 2016 v ul. Sazečská, byl dnešního dne v ranních hodinách zadržen pachatel. Chtěl jsem Vám touto cestou poděkovat za spolupráci, a to včetně přijmutí bezpečnostních opatření v ul. Sazečská. S pozdravem.

Poděkování občana P.V. – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 12. září 2016

Dobrý den pane řediteli! Rád bych poděkoval městské policii. V sobotu v cca 20 hod. jsem na linku 158 učinil ohlášení, že mi můj nevlastní syn ukradl auto. Protože má velké problémy s alkoholem, byl jsem si stoprocentně jist, že pojede opilý! A skutečně se tak stalo. Kolem půlnoci ho chytla Vaše hlídka městské policie v Horních Měcholupech. Auto kličkovalo ze strany na stranu. Bylo mu naměřeno dvě promile alkoholu a byl předán státní policii. Pane řediteli, nepamatuji si jména strážníků, pouze jejich čísla – 3303 a 2976. Vyřiďte jim prosím ještě jednou mé poděkování. Mohlo se stát neštěstí, kterému zabránili. Mnohokrát děkuji, perfektní práce!

Poděkování ředitelky odboru komunikace a marketingu Magistrátu hl. m. Prahy – strážníkům oddělení prevence ze dne  13. září 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám a Vašim zaměstnancům velmi poděkovala za významnou pomoc při distribuci kufříků pro letošní žáky prvních tříd. Zvlášť velký dík patří paní Radce Vetešníkové, vedoucí oddělení prevence, ale i celému týmu, kteří byli rozvozem kufříků do škol pověřeni. Významnou pomocí pro nás byly i mnohé dodatečné závozy do škol a školských zařízení, ze kterých nám do poslední chvíle přicházely požadavky na navýšení počtu dodávek kufříků, neboť se počty žáků ještě měnily. Navzdory všem skutečnostem se i Vaším přičiněním podařilo zpříjemnit první školní den více než 15000 žáčkům. Velice mě zaujal Váš návrh na obohacení obsahu kufříků o reflexní prvky. Bylo mi potěšením, pokud byste si na mě ve svém nabitém programu našel čas, abychom vzájemně sladili představy a finanční možnosti pro příští rok. Věřím, že se nám společnými silami podaří připravit nejen krásný, ale především praktický startovací balíček pro naše nejmenší se zohledněním jejich bezpečnosti. Ještě jednou Vám děkuji za vstřícnost a skvělou spolupráci. Pevně věřím, že se najde příležitost, abych Vám ještě poděkovala osobně. S přáním hezkého dne.

Poděkování občanky M.F. – strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 13. září 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se s Vámi podělila o následující zážitek, který měl ve finále dobrý konec. Můj dvanáctiletý syn Albert je závodníkem kanoistického oddílu SK Sport Zbraslav a zde v loděnici také trénuje. Na tréninky jezdí na koloběžce, kterou si v areálu SK Sport nechává. V pátek 2.9.2016 mu však nezamčená koloběžka z oploceného areálu SK Sport zmizela. Nikdy se zde nic podobného nestalo a tak jsme si mysleli, že si ji některý ze závodníků vzal omylem. Po pár dnech hledání jsme však tuto domněnku opustili. Jen pro klid duše jsem zkusila kontaktovat zbraslavské oddělení Městské policie hl. m. Prahy. V podstatě jsem vůbec nedoufala, že by mi zde mohli pomoci. Setkala jsem se však s živým zájmem o náš problém. Strážníci Městské policie si ode mě vyžádali popis celé události i koloběžky a byli rádi, že jsem jim mohla poslat i její fotku. Bylo to milé, ale jejich pátrání jsem nedávala žádnou naději. Za 3 dny mě však čekalo veliké překvapení. Odcizenou koloběžku se pracovníkům Městské policie podařilo vypátrat. Strážníky dokonce nezmátlo ani to, že se zloděj pokusil původní barvu koloběžky zamaskovat přelepy barevnou lepící páskou. Dovolte mi touto cestou velice poděkovat za skvěle odvedenou práci paní inspektorce Pilíkové a jejím kolegům. V tomto případě nešlo jenom o finanční ztrátu, ale hlavně o princip. Když už se musíme smířit s tím, že ne všichni obyvatelé Zbraslavi jsou slušní a milí lidé – je fajn, že zde jako oporu a zázemí máme zdejší strážníky Městské policie, kteří chodí s očima otevřenýma a snaží se pomoci. Vážím si jejich práce a ještě jednou mockrát děkuji! Budu ráda, když se našim strážníkům dostane pochvaly i od Vás.

Poděkování tajemníka ÚMČ Praha 19 – strážníkům OŘ MP Praha 9 ze dne 13. září 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi prosím, abych Vám poděkoval za velmi profesionální práci Vašich strážníků z kbelské služebny, kteří dne 08.09.2016 důslednou prací a velmi dobrou místní a osobní znalostí zadrželi pachatele trestného činu. Nutno uvést, že jednání pachatele směřovalo proti majetku MČ Praha 19 a nejednalo se o první delikt tohoto pachatele. V tomto ohledu je dán předpoklad, že kdyby pachatel zůstal neodhalen, pokračoval by v trestné činnosti dále, a že právě jeho velmi rychlým dopadením se zřejmě podařilo zabránit dalším škodám na majetku městské části i občanů. Přijměte tedy prosím poděkování za práci Vašich strážníků č. 3275 a 2026, která je velmi dobrým signálem zejména vůči pocitu bezpečí občanů MČ Praha 19. S pozdravem.

Poděkování občanky O.S. – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 13. září 2016

Vážený pane řediteli, obracím se na Vás v následující věci: dne 6. 9. 2016 jsem byla v tísnivé situaci, kdy jsem nemohla nalézt ubytovnu, kam jsem se dne 5.9. t.r. nastěhovala. Den předtím jsem cestovala během noci z Třince do Prahy vlakem, byl mi odcizen občanský průkaz, cítila jsem vyčerpaná z událostí předchozího dne i z nevyspání. Ráno jsem cestovala autobusem č. 152 a na cestě zpět jsem si spletla ulici a pak jsem již nemohla najít cestu domů. Byla to pro mne velmi tísnivá situace, neboť bylo již po 19. hodině večer, nastával soumrak a já jsem stále nevěděla, kudy mám jít. Rozhodla jsem se zavolat na linku Městské policie 156. Měla jsem štěstí. Setkala jsem se s pochopením strážníka, který měl na lince službu a ten věci zařídil dále. Dva pánové – strážníci – služební číslo 2399 a 2060 jeli až z Uhříněvsi a doprovodili mne domů. Jak se ukázalo, místo mého bydliště bylo ve vzdálenosti asi 300 m od místa, kde jsem čekala na pomoc. Chtěla bych tímto vyjádřit co nejvřelejší dík jmenovaným pánům – strážníkům za jejich pomoc a rovněž vyjádřit své uznání k velmi dobré práci Městské policie. Přála bych si rovněž, abyste vzal v úvahu moje slova při hodnocení práce Vašich zaměstnanců - jmenovaných pánů strážníků. Za jejich příkladný přístup ke své práci si určitě zaslouží nejen velký dík, ale i ocenění. Těšilo by mne, kdybyste mi podal zprávu, jak byla s uvedenými policisty věc projednána. Děkuji Vám. S pozdravem.

Poděkování občanky MUDr. J.B., CSc. /pplk. v.v./ - strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 15. září 2016

Vážený pane řediteli, přijměte, prosím, díky za vynikající práci Vašich policistů. Můj přítel a kolega prof. MUDr. J. K., DrSc /plk. v.v./ má před domem svého bydliště u protějšího chodníku invalidní parkoviště. Když tam nestojí jeho vůz, tak tam soustavně někdo parkuje. Požádala jsem proto Vaše pracovníky o pomoc. Byli to dva policisté a jedna sympatická policistka. Pomohli mi velice  příjemným jednáním, nevšední ochotou a vysvětlením i následným zajištěním parkoviště pro příště. Byla jsem nesmírně potěšena a překvapena jejich krásným, vstřícným postupem, a proto Vás prosím, lze-li,  tlumočte jim ještě jednou mé díky a zohledněte toto příkladné chování při jejich hodnocení. Jsme s mým přítelem též bývalí policisté a dovedeme tento přístup ocenit. S díky a pozdravy.

Poděkování občana M.S. – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 18. září 2016

Dobrý den, protože jsem nenašel přímý elektronický kontakt na MP Praha 3, rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval strážníkům Městské policie z Prahy 3. Včera 17.9. po ukončení akce „Zažít město jinak“ v Bořivojově ulici ještě ve 23.30 byla ulice stále plná velmi hlučících skupin lidí. Požádal jsem proto městskou policii, aby zajistila dodržování nočního klidu. Na místo dorazila hlídka dvou strážníků (bohužel neznám ani jména, ani identifikační čísla), kteří se vydali ulicí a podařilo se jim rychle zklidnit situaci. Chtěl bych jim proto velmi poděkovat. Předpokládám, že na služebně na Praze 3 budou vědět, kteří strážníci to byli a můj vzkaz jim předají. Předem děkuji.

Poděkování ZŠ Norbertov – strážníci OŘ MP Praha 6 ze dne  18. září 2016

Dobrý den, chtěla bych tímto poděkovat paní Bc. Heleně Rybolové za velmi poutavou hodinu dopravní výchovy – konkrétně bezpečné přecházení vozovky v okolí školy. Velice srozumitelně a přiměřeně věku komunikovala s našimi prvňáky a snadno si udržela jejich pozornost. Sama si vyrobila veliké papírové semafory, přinesla dětem spoustu reklamních předmětů do soutěží. Bylo to moc příjemné setkání s „naším strážníkem“, což dokládám na fotografiích v příloze. Doufám, že nám paní Rybolová zachová přízeň i v budoucnu.

Poděkování Úřadu MČ Praha 11 – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 19. září 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám tímto poděkoval za zajištění aktivní účasti Městské policie hl. m. Prahy v rámci představení Vaší činnosti včetně prezentace „Mobilního informačního a poradenského centra pro veřejnost, mobilního dětského dopravního hřiště a v neposlední řadě též ukázek výcviku koní, které se uskutečnilo ve čtvrtek 15. září u příležitosti konání „Dne bezpečnosti“. Městská část Praha 11 tuto akci uspořádala jako součást oslav narozenin Jižního Města a programu dnů Prahy 11. S pozdravem.

Poděkování Handicap centrum Srdce, o.p.s. – vedoucí  a strážníkům oddělení prevence ze dne 19. září 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi jménem organizace Handicap centrum Srdce o.p.s. poděkovat Vám za spolupráci při křtění charitativního kalendáře naší organizace, jehož generálním partnerem je Oddělení jízdní policie Praha, kde se též akce na Císařském ostrově včera odehrála. Na akci naši klienti s mentálním postižením tancovali a zpívali společně s Vaší hudební skupinou a moc si užívali zapůjčeného skákacího hradu od Městské policie Praha. Ještě jednou Vám děkuji za spolupráci a zejména i paní Mgr. Radce Vetešníkové, vedoucí oddělení prevence, která se osobně této krásné akce zúčastnila.

Poděkování ředitele OŘ Policie Praha I – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 20. září 2016

Vážený pane řediteli, děkuji Vám za spolupráci a dotaci strážníků v rámci policejních akcí Čistota konaných na Václavském náměstí a přilehlém okolí od června do září 2016. Průběžné výsledky společné práce zasílám v příloze a zároveň Vás žádám o možnost prodloužení této spolupráce a dotaci strážníků Obvodního ředitelství městské policie Praha 1 až do konce měsíce října. S pozdravem.

Poděkování akciové společnosti Rozvojové projekty Praha – strážníkům oddělení prevence ze dne 22. září 2016

Vážený pane, chtěla bych Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za skvělou spolupráci při realizaci společné akce, kterou byl v týdnu od 12. do 16. září 2016 Didaktický týden pro školy ke Dni IZS. Během něj jsme s pomocí Vaší organizace, Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru Praha proškolili téměř 1000 dětí. Rádi bychom akci uspořádali i příští rok v podobném termínu. Přestože jsme si mnohé řekli již osobně v průběhu akce, chtěla jsem Vás požádat o zaslání zpětné vazby z Vaší strany, abychom se na příští ročník mohli v rámci možnosti lépe připravit. Pro Vaši informaci posílám v příloze seznam škol s počty dětí, které Vám prošly rukama. Jednalo se celkem o 49 tříd a v nich 998 dětí. Je opravdu na co navazovat, těším se na spolupráci při dalších společných projektech. S přátelským pozdravem.

Poděkování starosty města Náchod – strážníkům OŘ MP Praha 11 a oddělení prevence ze dne 22. září 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám poděkoval za přispění k bezvadné organizaci Dne složek integrovaného záchranného systému, který proběhl v sobotu 17. září 2016 v Náchodě. Chvála, která se k nám ze všech stran donesla, patří také Vám a Vaším prostřednictvím kolegům z Jízdní skupiny Obvodního ředitelství městské policie Praha 11, kteří přispěli ukázkou výcviku koní k nezapomenutelnému zážitku pro návštěvníky celé akce. Ukázku zajišťovali konkrétně strážník inspektor Luboš Thím a strážník inspektor Daniel Zurynek, jako technický doprovod strážník inspektor Blanka Thím a strážník inspektor Jaroslav Hampl a nezbytný komentář k ukázkám zajistil Mgr. Luboš Kožíšek, metodik služební hipologie MP Praha. Jejich profesionální přístup nám může být inspirací. Jsem vděčný za to, že město Náchod mohlo být hostitelem této události, o jejímž úspěchu svědčí i fakt, že mnoho návštěvníků si vychutnávalo atraktivní program, včetně ukázek výcviku koní až do samotného konce, a to i přes nepřízeň počasí. Rád bych tedy ještě jednou poděkoval Vaším prostřednictvím výše jmenovaným strážníkům za ochotu, vstřícnost a profesionalitu. S úctou.

Poděkování občana J.Š. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 23. září 2016

Pane řediteli, již několikrát jsem si všiml práce městských policistů, zde v Dejvicích. Dvakrát nebo třikrát jsem s nimi řešil parkování. Někdy jsem byl viník, jindy mě zablokovalo cizí auto. Uvědomuji si jak náročná je jejich práce. Má poslední zkušenost s Vašimi policisty byla 8. 9. 2016, odpoledne: naproti našemu domu jsou kontejnery na tříděný odpad. Šel jsem kolem, povalovalo se tam několik velkých kartonových krabic a v nich zase spousta balících plastů a igelitů. Nepořádník byl jasný. Na krabicích byla adresa restaurace „Dejvická sokolovna“. Výčepní se převelice smál, když jsem ho požádal, aby po sobě uklidili. Nevěda si  rady, zavolal jsem na Vaši služebnu. Byl jsem moc mile překvapen jak rychle a profesionálně strážníci vše zařídili. Těší mne, že občané, kteří se snaží dodržovat pravidla, mají v městské policii zastání. Děkuji policistům z Českomalínské za práci, kterou odvádějí. Rozhodně zlepšují povědomí o městských strážnících.

Poděkování občanky Š.F. – strážníkovi OŘ MP Praha 8 ze dne 26. září 2016

Vážený pane, ráda bych se s Vámi podělila o příběh lidské pomoci, který byl zprostředkován skrze Vašeho strážníka 1545 Roberta Katze. Minulý týden na procházce v Troji (na Farkách) u Tří kamenů jsem ztratila velký svazek klíčů. Vůbec jsem si toho nevšimla, byla jsem s kočárkem dcery a vnukem. Doma jsem zneklidněla, ale vzhledem k tomu, že je to velký svazek klíčů, říkala jsem si, že ho někde najdu. Bohužel nikoliv. Neuplynul ani týden a do práce mi přišla SMS od kamaráda. „Neztratila jsi náhodou klíče? Jestli ano, zavolej, řeknu Ti jak se k nim dostat…“ I tak jsem samozřejmě téměř v šoku telefonovala zpět a dozvěděla se, že někdo nalezl klíče a předal je strážníkovi 1545, který nelenil a zkoušel možnosti jak dát vědět majiteli, že se našly. Napadlo ho požádat někoho, kdo vlastní facebookový účet, aby klíče vyfotil a dal tuto informaci na profil. Žena, která pracuje v cukrárně to ihned udělala a také dala na několik fb skupin Praha 8, Praha 9. Tam tuto zprávu sdílelo mnoho lidí… jedním z nich byl i bratranec našeho známého, (kterého mimochodem velmi dlouho neviděl) a ten poznal na klíčích buddhistický symbol a tak sdílel kamarádům buddhistům v Praze. Na čipu bylo číslo a tím mě klíče „našly“J. Zhruba přes 15 lidí nelenilo a zprávu neslo dál (možná jich bylo mnohem více) a ony skutečně ke mně došly zpět. Tento příběh mi vrátil nejen klíče, ale přinesl radost a naději v lidskou sounáležitost nejenom mně, ale mnohým z mého okolí.

Nebylo by tomu tak, kdyby někdo první vlnu „nevykopl“ a tím byl Váš strážník. Vážím si Vaší práce a děkuji, že jste pro nás! S úctou a pozdravem.

Poděkování občanky M.W. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 26. září 2016

Dobrý den, touto cestou bych ráda poděkovala policistům p. Tomáši Hojnému a jeho kolegovi a velmi ocenila jejich profesionální a velmi vstřícný přístup ve věci nepovoleného parkování obytného karavanu v ulici Thurnova Na Bílé hoře. Hlídka byla mnou přivolána dne 20.9. S majitelem karavanu, který bránil ve vjezdu na soukromé pozemky, nebyla řeč. Ani po domluvě policie nehodlal místo opustit s tím, že je na soukromém pozemku a má na vše smlouvu. Pan Hojný si ode mne vyžádal veškeré informace (z odboru dopravy a živ. prostředí Prahy 6, katastrální mapu atd.) a vše do druhého dne prověřil, znovu kontaktoval mě i majitele karavanu a ujistil ho, že jedná protiprávně a pokud neopustí pozemek, bude odtažen. Nabídl znovu pomoc, kdyby vznikly nějaké další potíže. Oceňuji jeho profesionální, věcné a trpělivé jednání i vlastní iniciativu, která byla nad rámec jeho běžných povinností. Pocit, že člověk najde zastání a účinnou pomoc je k nezaplacení. Ještě jednou děkuji. S přáním hezkého dne.

Poděkování bezpečnostního ředitele PhDr. M.B., Ph.D. ČEPS, a.s. – vedení a strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 26. září 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, prosím, abych ocenil dosavadní úsilí Městské policie hl. m. Prahy o komplexní řešení problematiky ochrany významných objektů kritické infrastruktury, zejména pak přenosové soustavy. Cvičení „OHEŇ 2015“ se uskutečnilo dne 19. září 2016 na hlavním dispečerském pracovišti přenosové soustavy ČR, s cílem ověřit  krizovou a havarijní připravenost, včetně ověření přechodu dispečerského řízení přenosové soustavy do záložní lokality. V této souvislosti mi prosím dovolte, abych touto formou zejména ocenil dlouholeté úsilí a práci Ing. Michala Ridla, ředitele Obvodního ředitelství městské policie Praha 10, který zajišťoval přípravu a realizaci akce. Závěrem vyjadřuji své přesvědčení, že se naše vzájemná spolupráce bude i nadále prohlubovat, a to nejen v zájmu ochrany nejdůležitějších prvků přenosové soustavy, ale především v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury jako celku. S pozdravem.

Poděkování Úřadu městské části Praha 8 – strážníkům oddělení prevence ze dne 30. září 2016

Vážený pane řediteli, v pondělí 19. září 2016 pořádala Městská část Praha 8 ve spolupráci s Městskou policií Praha a dalšími partnery dopravně bezpečnostní akci k Evropskému týdnu mobility s názvem Na kole i pěšky … pokaždé bezpečně na dětském dopravním hřišti Glowackého v Praze 8. Během celého dne navštívila akci tisícovka dětí i dospělých a při odchodu nám vyjadřovali poděkování za skvělou akci. V této souvislosti bych chtěla vyjádřit poděkování týmu strážníků Městské policie Praha z oddělení prevence a z dopravního hřiště Glowackého pod vedením Pavla Šourka, kteří na akci spolupracovali, a ocenit jejich aktivitu, zájem a skvělý přístup k dětem při výchově k bezpečnému pohybu v dopravním provozu. Děkuji a těším se na další spolupráci. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)