Poděkování zastupitelky MČ Praha – Dolní Měcholupy - - strážnici oddělení prevence MP ze dne 4. května 2016

Dobrý den pane řediteli, přeposílám Vám emailovou korespondenci. Jako zastupitelka MČ Praha – Dolní Měcholupy bych ráda pochválila p. Švandrlíkovou za velmi efektivní spolupráci a cyklus přednášek pro seniory naší městské části. Doufám, že spolupráce bude i nadále pokračovat. Přeji příjemné dny. S pozdravem.

Poděkování vedoucí kanceláře HS Olšany – řediteli a strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 4. května 2016

Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala za velmi profesionální přístup, perfektní spolupráci a pomoc, jež nám poskytl Ing. Dušan Machoň, ředitel Obvodního ředitelství MP Praha 3. V průběhu noci z  30.4.2016 na 1.5.2016 se na Olšanských hřbitovech v pravoslavné části konala mše z důvodu oslavy pravoslavných Velikonoc. Ačkoliv jsme v první řadě centrálním hřbitovem sloužícímu k poslednímu odpočinku našich drahých zesnulých, stala se tato část hřbitova s pravoslavným chrámem Zesnutí přesvaté Bohorodice i místem útěchy pro věřící a pozůstalé. Hřbitov bylo tedy nutné ponechat přístupný i po standardní zavírací době, a to do 5.00 hod., aby cca 3.000 věřících mělo průběžně přístup do kaple. Jen díky operativnímu a nadstandardnímu přístupu Ing. Machoně, se tato akce obešla bez jakýchkoliv komplikací a byla zajištěna maximální ochrana zdraví osob a majetku. Spolupráce s Obvodním ředitelstvím MP na Praze 3 již dlouhodobě vykazuje velmi dobré výsledky, a to nejen na základě profesionálního přístupu pane ředitele, ale i díky spolehlivé práci jeho podřízených. Za zmínku stojí mimo jiné zvýšené nasazení městských strážníků v areálu Olšanských hřbitovů v období, pro nás tolik rizikovém, jako je Den památky zesnulých, vánočních a velikonočních svátků. V neposlední řadě bych též ráda zmínila, že účast jízdního oddílu v uvedených dnech se na Olšanských hřbitovech stala již tradicí, jež je mezi návštěvníky hřbitova velmi populární S úctou.

Poděkování ZŠ Nedvědovo nám. – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 4. května 2016

Vážený pane řediteli Ing. Šustere, jsem metodik prevence na ZŠ Nedvědovo nám. A chtěla bych Vám poděkovat za práci všech Vašich kolegů z oddělení prevence. Spolupracuji s nimi již několik let a ať pan Bartoš nebo pí. Švandrlíková a všichni další vždy odvedli skvělou práci a děti se na jejich besedy moc těší. BKSP má obří úspěch, mj. i proto, že v loňském roce neměly děti žádný program, pí kolegyně nestihla objednat, ale každopádně jsou nadšené a jeden chlapeček povídal, že  „ bylo to úžasné a poučné a bude to vyprávět mamince, babičce i tetě“ J S pozdravem.

Poděkování občana M.V. – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 6. května 2016

Vážený pane řediteli, předem mi dovolte, abych Vaším prostřednictvím poděkoval Vašim policistům za vynikající práci a snahu o řešení problémů. Před delší dobou jsem Vás žádal o řešení problematiky parkování a musím říci, že ze strany MP byly kroky opravdu viditelné, a to nejen v krátkodobém horizontu, ale kontroly zde v podstatě probíhají dodnes. Děkuji.

Poděkování občana M.O. – strážníkovi OŘ MP Praha 6 ze dne 6. května 2016

Dobrý den. Chtěl jsem Vám poslat písemnou pochvalu na policistu Steigra, policistu hlavního města Prahy, za jeho profesionální přístup a ochotu při řešení mého přestupku. Přeji hezký den.

Poděkování občana P.P. – strážnici OŘ MP Praha 11 ze dne 8. května 2016

Dobrý den, dne 6.5.2016 krátce po 21 hodině jsem čekal na svoji přítelkyni v pasáži u metra Háje a všiml jsem si strážnice, která ochotně směrem od kina pomáhala slepému muži, který zjevně zabloudil (podle slov, která z rozhovoru vyplynula). Strážnice slepého pána doprovodila do metra Háje, po celou dobu byla usměvavá a příjemná, což se jen tak nevidí a samozřejmě potěší. Během chvilky se vrátila a jak jsou lavičky před obchodem Žabka, tak tam seděl ne zrovna čistě vyhlížející žebrající bezdomovec a k tomu silně opilý (jsou tam denně). Okamžitě ho slušně, i když důrazně vyhodila a když opilec odešel, tak strážnice zmizela v šeru. Chtěl bych touto formou poděkovat, že je na Hájích tak usměvavá a rázná strážnice, která dokáže ochotně pomoci občanovi a s razancí vyhodit žebrajícího opilce. S přáním hezkého dne.

Poděkování Celního úřadu Praha – Ruzyně – strážníkovi OŘ MP Praha 3 ze dne 9. května 2016

Dobrý den, rád bych tímto způsobem chtěl poděkovat, jménem Celního úřadu Praha Ruzyně, Vašemu podřízenému zaměstnanci, panu vstržm. Bc. Filipu Šťastnému (IDČ 3207), který v průběhu minulého roku uskutečnil na Celním úřadu Praha Ruzyně několik tematických výcviků se zaměřením na poskytování neodkladné první pomoci v rámci pravidelného proškolování celníků ze zdravotní přípravy. V rámci výcviku bylo provedeno několik modelových situací, které měly simulovat poranění způsobená explozí nástražného výbušného zařízení nebo například střelná poranění při útoku tzv. „aktivním střelcem“. Problematice „aktivního střelce“ je na letišti Václava Havla, nejenom kvůli světovému dění, věnováno hodně pozornosti, a proto i tyto zdravotní výcviky p. Šťastného přispívají ke zvýšení bezpečnosti na ruzyňském letišti. Děkuji a s pozdravem.

Poděkování M.V. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 10. května 2016

Dobrý den, velmi ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům Městské policie Praha 14 operační str. 2300, strážníkům 0352, 3352 za včerejší pomoc tj. 9.5.2016, kdy jsem byla v zoufalé situaci s osobním vozem. Na parkovišti u obchodního domu jsem nechala rozsvícená světla, tím se mi vybila baterie, v tu dobu mi žádný z oslovených mužů nebyl ochoten pomoci, proto jsem zkusila jako poslední možnost volat městskou policii s tím, že mi poradí,  co mám dělat. Jmenovaní strážníci mi milým a vřelým přístupem, brzkým příjezdem ochotně pomohli z mé trapné, v dané době i zoufalé situaci. Ještě jednou jim moc, moc DĚKUJI. S pozdravem.

Poděkování občanky A.J. – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 10. května 2016

Dobrý den, ráda bych poděkovala hlídce Městské policie, která mi dnes v odpoledních hodinách (cca ve 14 hodin) velmi pomohla v Praze – Holešovicích. Bloudila jsem dost dlouho Prahou a hledala místo, kam jsem jela na zdravotní vyšetření. Pánové byli moc hodní, ochotní a měli soucit s mimopražskou těhotnou a dosti zoufalou ženou za volantem (Peugeot 407 combi – třeba si vzpomenou). Moc jim tímto děkuji za trpělivost, ochotu a vstřícnost a byť mi nakreslili i plánek a asi třikrát mi cestu vysvětlili, musela jsem se stejně optat ještě jiné, též velmi ochotné pěší hlídky Městské policie, abych cestu našla. Strážníkům ještě jednou moc děkuji.

Poděkování starosty Brodku u Přerova – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 11. května 2016

Vážený pane řediteli, tímto bych Vám rád poděkoval za poskytnutí strážníků Městské policie Praha 1 na 7. ročník Dne s integrovaným záchranným systémem, konaným dne 30.4.2016 v Brodku u Přerova. Strážníci městské policie se postarali o pestrý program pro děti a dospělé. Na projížďky na segwai, dětská autíčka a nafukovací skákací hrad stály nekonečné fronty. Chtěl bych tímto vyzvednout vysokou profesionalitu a vstřícnost strážníků k dětem, kde bylo znát, že je práce s dětmi velmi těší a setkání s nimi berou jako hru a ne jako přidělenou práci. Byli bychom rádi, kdybychom s Vašimi strážníky mohli spolupracovat i v dalších ročnících IZS. Ještě jednou Vám děkuji a prosím o vyřízení mého poděkování i strážníkům, kteří se této akce účastnili. S pozdravem.

Poděkování ředitele závodu, tajemníka OK Kamenice z.s. – strážníkům OŘ MP Praha 8 ze dne 12. května 2016

Jménem oddílu orientačního klubu Kamenice, chci vyjádřit velké poděkování a vděk strážníkům Městské policie Praha 8 za odbornou asistenci a zabezpečení přeběhů přes pozemní komunikace při závodu Světového dne orientačního běhu dne 11. května 2016 v prostoru Karlína a Invalidovny. Strážníci se ujali své práce velmi zodpovědně a i díky jejich asistenci nedošlo k žádnému zranění nebo problému při závodu. Tímto bych chtěl poděkovat jmenovitě strážníkům Vladislavu Valtrovi, Tomáši Bohatovi, Jiřímu Moškovskému, Kamilu Bukovskému, Marku Valentovi a především Václavu Suchému, který řídil provoz na doběhu do cíle a i nad rámec svých povinností radil závodníkům co a jak. Někteří strážníci včetně pana Suchého zůstali na závodu nad dohodnutý časový rámec i přes 19 hodinu a zodpovědně hlídali doběhy posledních závodníků. I závodníci byli velmi rádi a vděčni za asistenci a chválí si zejména pana Suchého na doběhu. Závodu se zúčastnilo celkem 623 závodníků + doprovod, což bylo nad očekávání pořadatele, a proto jsem velmi vděčný za jejich asistenci i po smluvené době. Věřím, že jim to bude zohledněno v rámci odpracovaných hodin a odměn. Se spoluprací s Městskou policií Praha mám dlouholeté dobré zkušenosti, strážníci při asistenci na závodu jsou nedocenitelnou pomocí při organizaci, ke své práci přistupují zodpovědně a přispívají tak k hladkému průběhu našich sportovních akcí. S Vašimi strážníky jsem měl potěšení spolupracovat již v minulých létech na Praze 11, Praze 10, Praze 9 a vždy mi vyšli maximálně vstříc. Jsem rád, že takovou policii Praha má. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným strážníkům a vedení městské policie Prahy 8 za uvolnění těchto mužů na naši akci.

Poděkování prezidenta organizačního výboru Prague International Marathon – strážníkům OŘ MP Praha 1 – 15, hlídkovému útvaru, centrálnímu operačnímu středisku MP ze dne 12. května 2016

Vážení partneři, vážení přátelé, bylo mi nesmírným potěšením potkat se s mnohými z Vás na pražském Volkswagen Maratonském Víkendu 7. – 8. května 2016. Společně se nám podařilo zorganizovat úspěšnou akci s visačkou světové úrovně IAAF Gold Label. Jsem Vám velmi vděčný za Vaši stálou podporu a nadšení. Věřím, že pro Vás byla akce nezapomenutelným zážitkem jak po stránce profesionální, tak osobní. Dovolte mi, prosím, se s Vámi podělit o zajímavé informace a krásné video ze závodu. Těším se na opětovné brzké setkání s Vámi. S přátelským pozdravem.

Poděkování občana M.R. – strážníkům OŘ MP Praha 5 a Kanceláři ředitele MP ze dne 13. května 2016

Dobrý den, 5.5.2016 jsem zaslal do Vaší kanceláře žádost o potvrzení výjezdu hlídky MP na moji adresu v souvislosti s vytopením mého bytu (č.j. MPPH – 62945/2016). Chci Vám poděkovat za bezodkladnou a přesnou odpověď a zasahujícím policistům za naprosto profesionální přístup a velmi slušné jednání. S pozdravem

Poděkování revírníka Lesní správy Litoměřice – strážníkům útvaru psovodů ze dne 16. května 2016

Dobrý den, chceme Vám touto cestou poděkovat za účast na naší akci Den s Lesy ČR, která se konala v sobotu v Oparně. Vaše ukázky byly zajímavé a perfektně odprezentované. Předejte velký dík Vašim zaměstnancům. Akce se zúčastnilo přes 600 lidí, převážně rodičů s dětmi. Mějte hezký den a někdy na shledanou.

Poděkování radního pro oblast bezpečnosti MČ Praha 6 – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 18. května 2016

Vážený pane řediteli, jménem Městské části Praha 6 si Vám dovoluji poděkovat za bezchybné zajištění zdárného průběhu akce „Čarodějnice na Ladronce“, která se konala dne 30.4.2016, a to již po deváté. Zároveň Vás prosím o předání mého poděkování všem svým spolupracovníkům, kteří se na této kulturní akci podíleli. Přeji Vám hezký den.

Poděkování občanky R.K. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 19. května 2016

Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat strážníkům ze služebny Kubánské náměstí, Praha 10. Dne 18.5.2016 se mojí mamince (83 let) vysmekl z obojku pes. Nejspíše po stopě hárající feny. Celá zoufalá jsem ho 2 hodiny hledala po okolí. Když už jsem celá uštvaná ztrácela naději a vracela se domů, zavolali mi ze zmíněné služebny, že nějaké hodné paní, též se psy, ho k nim přivedli. Podle čipu zjistili maminku jako majitele a byli tak hodní, že nám zavolali. Okamžitě jsem pro něj šťastná běžela. Chtěla bych jim moc poděkovat za ochotu. Ztráta našeho Mikyho by pro maminku, mě a mojí osmiletou dceru byla obrovská tragédie. Prosím, vyřiďte jim náš velký dík.

Poděkování občana Doc. RNDr. K.N., CSc. – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 20. května 2016

Dobrý den, jmenuji se K.N., nar. 1936, bytem Praha 4, jsem po páté mozkové mrtvici. V současné době jsem plně imobilní – když upadnu, nejsem schopen sám se zvednout. Jedním z problémů je náhlá ztráta vědomí a následuje pád z postele. Za dané situace je nutná okamžitá pomoc. Tuto pomoc mi poskytli dva přivolaní strážníci č. 2920 a 2840 z Vašeho útvaru. Pomoc poskytli po všech stránkách vynikajícím způsobem. Prosím, abyste ocenil jejich činy k záchraně mého života. Moc, moc děkuji. S přáním všeho nejlepšího.

Poděkování zástupkyně projektu Sport pomáhá – strážníkům oddělení prevence  a OŘ MP Praha 13 ze dne 24. května 2016

Dobrý den, děkujeme ještě jednou za podporu sportovně-charitativní akce HALDA 2016, která proběhla v sobotu dne 14.5.2016. Do závodů na horských kolech a v krosovém běhu v Centrálním parku Prahy 13 se registrovalo 476 sportovců, kteří nejen změřili své síly v jednotlivých disciplínách, ale přispěli tím i do veřejné sbírky Sport pomáhá. Celkový počet účastníků akce se vyšplhal na více než tisícovku diváků a rekordní byl i benefiční výtěžek na podporu sociálně hendikepovaných dětí, který překročil částku 90 tisíc korun. Děkujeme! Ještě jednou děkujeme Vám i Vašim kolegům za úžasnou spolupráci i podporu a doufám, že se společně potkáme i na dalších akcích. S pozdravem a přáním hezkého dne.

Poděkování ředitele Obchodní akademie Hovorčovická – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 25. května 2016

Chtěl bych touto cestou poděkovat za urychlené jednání Vašich zaměstnanců dne 7. 5. 2016, kdy došlo k havárii v budově naší školy. Hlídka při obchůzce nahlásila vytékání vody z hlavního vchodu školy. Včasným upozorněním se předešlo vysokým ztrátám na majetku. Ještě jednou děkuji za dobré plnění služebních povinností. S pozdravem.

Poděkování občana Mgr. M. H., CSc. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 26. května 2016

Vážení, dovolte mi poděkovat městské policii Praha 10, jejíž příslušníci mi velmi efektivně a ochotně pomohli předevčírem (úterý) při mém problému u garáží pod krematoriem (Irkutská). Pomoc byla o to důležitější, že jen velmi špatně chodím. Budu se i nadále snažit o dobré vztahy mezi občany a MP.

Poděkování občana V.K. – strážníkům OŘ MP Praha 12 a odchytové službě MP ze dne 26. května 2016

Dobrý den, jako prostý občan chci jen písemně poděkovat MP za činnost na Praze 12 za občasnou toleranci přestupků, týkajících se parkování vozidel v sídlišti Modřany, ale především za současný zvýšený dohled v areálu Sázava u supermarketu Albert, kde byl v poslední době zvýšený výskyt podnapilých a jiných závadových osob. Taktéž bych chtěl ocenit odchytovou službu MPP za snahu odchytit toulající kočky při objektu Jordana Jovkova 3260-3263. Díky moc. S pozdravem.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)