Informace poskytnuté v roce 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Měření rychlosti - č.j. MPPH - 1572/2017
Očima J. Klímy - č.j. MPPH - 4030/2017
Správce Krausovy boudy - č.j. MPPH - 9290/2017
Výjimka ze vzdělání - č.j. MPPH - 6532/2017
Hlídka MP na Praze 11 - č.j. MPPH - 9746/2017
Zachování kamerových záznamů v autě MP - č.j. MPPH - 9972/17
Stání na vyhrazeném parkovišti pro BUS - č.j. MPPH - 10554/17
Vyhrazené parkoviště vodorovné značení - č.j. MPPH - 11854/2017
Záznam z kamer v P6 - č.j. MPPH - 10589/17
Kamery, servis vozidel,reklamace výstroje - č.j. MPPH - 11709/17
Informace o oznamovateli - č.j. MPPH - 21383/17
Donucovací prostředky za r. 2016 - č.j. MPPH - 16824/17
Řízení a pohledávky za žadatelem - č.j. MPPH - 17304/2017
Postřelený pes - č.j. MPPH - 18035/17
Dohled na přechodu - č.j. MPPH - 37817/2017
VTP, nástupy/výstupy,přestavba vozidel - č.j. MPPH - 39194/2017
Postavení str. mimo službu - č.j. MPPH - 40229/2017
Parkování v Soukenické ul. - č.j. MPPH - 39576/2017
Dodávky stejnokroje, obuvi,počet str. převedenýchVTP - č.j. MPPH - 42779/17
Poskytnutí kamerového záznamu - č.j. MPPH - 42893/2017
Zákrok v Litoměřické ul. - č.j. MPPH - 45710/2017
Falza O7" - č.j. MPPH - 47531/2017
Počty zaměstnanců 2013-2017,inspektorát práce, VTP - č.j. MPPH - 49010/2017
Zprovoznění tramvajové zastávky - č.j. MPPH - 49879/17
Blokové čištění P4 - č.j. MPPH - 52351/17
Platy a pdměny pracovníků OKS -  č.j. MPPH - 50949/2017
Strážník specialista okrskář P4 - č.j. MPPH - 52358/2017
Poskytnutí kopie oznámení na špatné parkování - č.j. MPPH - 52887/2017
Zaslání úředního záznamu - č.j. MPPH - 57291/2017
Přehled činnosti okrskáře - č.j. MHMP - 63691/2017
Nepovolená akce Stromovka - č.j. MPPH - 63654/2017
Nahlédnutí do spisu - č.j. 57977/17
Odstranění vozidla v Praze 4 - č.j. MPPH - 72270/2017
Parkování v ulicích P2-přestupky - č.j. MPPH - 72354/2017
Výzkum společnosti Phoenix Research - č.j. MPPH - 76272/17
Kopie písemností - č.j. 77744/2017 + Dodatek
Počet nasazení TPZOV 4.1.17 - č.j. MPPH - 84085/2017
25. výročí MP HMP - č.j. MPPH - 84688/2017
Zápis operačního střediska MP - č.j. MPPH - 80114/2017
Rozpis služeb strážníka - č.j. MPPH - 80683/2017
Rušení nočního klidu P5 - č.j. MPPH - 84987/2017
Nepříjemná pozornost ze strany MP - č.j. MPPH - 86318/2017
GPS P3 - č.j. MPPH - 89302/2017
GPS Praha 10 ze dne 15.10.2016 - č.j. MPPH - 89284/2017
Cerifikáty, materiál.výstroj.součástí - MPPH - 88093/2017
Oznamovatel přestupku  č.j. MPPH - 90065/2017
Zaslání dokumentů - č.j. MPPH - 89541/2017
Rušení nočního klidu - č.j. MPPH - 90991/2017
Zaslání č.j., úředních záznamů - č.j. MPPH - 91678/2017
Zákroky městské policie v konkrétním bytě - č.j. MPPH - 91667/2017
Pravidla pro vozidla MP - č.j. MPPH - 95429/17
Informace o zákrocích MP - č.j. MPPH - 95528/17
Dokument OŘ MP Praha 1- č.j. MPPH - 96600/17
Dokument OŘ MP Praha 1- č.j. MPPH - 96898/17
Potvrzení pravosti dokumentu - č.j. MPPH - 97000/17
Chybějící č.j. na dokumentu - č.j. MPPH - 98035/17
Dokument falzifikát OŘ MP Praha 1 - č.j. MPPH - 98397/17 - dodatek
Žádost o úřední záznam MP - č.j. MPPH - 99495/17
Cena zabezpečovacího zařízení - č.j. MPPH - 102573/17
Plat ředitele, stav strážníků v r. 2016, vozidla MP - č.j. MPPH - 102578/2017
Certifikáty, posudky na výstroj - č.j. MPPH - 107031/2017
Přestupky na P10 - č.j. MPPH - 108955/2017
Výjezdy MP v Praze 4 - č.j. MPPH - 109162/2017
Certifikáty, znal. posudek, reklamace... č.j. MPPH - 112013/2017
Zastavování vozidel na pěší zóně - č.j. MPPH - 112382/2017
Zadávání veřejných zakázek - č.j. MPPH - 113647/2017
Převedení na jinou práci - č.j. MPPH - 113903/17
Kopie ÚZ a knihy služeb - č.j. MPPH - 116495/17
Hlášení tušení nočního klidu Náplavka - č.j. MPPH - 117052/2017
Zlomyslná volání na l.156 - č.j. MPPH - 120221/17
Přestupky okrsek H.Počernice - č.j. MPPH - 121865/17
Rušení nočního klidu P6 - č.j. MPPH - 122786/2017
Rušení nočního klidu bar La Madame - č.j. MPPH - 123161/17
Výjezdy MP - č.j. MPPH - 132477/17
Porušování vyhlášky okolí supermarketu P4 - č.j. 130802/2017
Plat zaměstnance MP HMP - č.j. MPPH - 124607/2017
Neoprávněné zaparkování - č.j. MPPH - 134401/17
Veřejné pohoršení - č.j. MPPH - 138262/17
Převedení a trestní stíhání - č.j. 93260/17
Výsledek šetření MP zábor - č.j. MPPH - 123734/2017
Úsekové, stacionární měření, červená - č.j. MPPH - 141935/2017
Nástup autohlídek na přestávku v práci - č.j. MPPH - 140786/2017
Šetření stížnosti - č.j. MPPH - 144975/2017
Č.j. stížnosti - č.j. MPPH -  156368/17 
106/1999 - č.j. MPPH - 173564/2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)