Poděkování občana Ing. J.W. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 2. února 2016

Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám a Vašim podřízeným poděkoval za nalezení mého zaběhlého pejska Erika, a to v Arabské ul. tj. cca 2,5 km od místa, kde mi utekl. Je mi 81 let, žiji sám a tento pejsek pro mne moc znamená. Je přátelský, chytrý a velmi hezký. Stal se juniorem championem ČR pro rasu anglický kokršpaněl. Jenom ten, kdo má psa, dovede pochopit, co jsem prožíval. Psa jste mi našli za 1,5 hodiny od chvíle, kdy se ztratil. Musím také pochválit ohromné chování Vašeho příslušníka pana Krupičky (hodnost nevím). Přesvědčil jsem se, že městská policie nejsou jenom pokuty za parkování a další dopravní přestupky. A ještě něco, s potěšením jsem viděl, že stále platí: „Jaký je velitel, takové je mužstvo.“ Moc moc děkuji a přeji Vám, aby všichni občané Prahy 6 byli rádi, že mají takovou městskou policii. S pozdravem.

Poděkování starosty obce Díly – strážníkům OŘ MP Praha 2 ze dne 2. února 2016

Dobrý den, vážený pane řediteli. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval dvoučlenné motorizované hlídce strážníků Městské policie Praha, která profesionálně a vzorně vykonávala svou službu dne 25. ledna 2016 ve 20.10 hodin nedaleko objektu VŠE v Italské ulici. Zúčastnil jsem se s manželkou školení ve Venclovského aule a při odjezdu jsme se dostali do velmi svízelné situace. Do Prahy nejezdím každý den a mojí vinou a nepozorností jsem se nevědomky dopustil i dopravního přestupku. Bohužel jsem v té chvíli nevěděl, jak a kudy odjet z Prahy domů. Z této, pro nás oba obtížné a nepřehledné situace, nám pomohla rychlá a účinná pomoc obou strážníků, jejichž totožnost jsem si bohužel nestačil poznamenat. Nejenže nám pomohli se zorientovat v daném prostoru, ale aktivně nám i ukázali bezpečnou cestu z centra Prahy. Tímto Vás prosím, abyste vyřídil naše upřímné poděkování oběma strážníkům za jejich profesionální přístup a pomoc občanům v nouzi. Případné jejich ocenění již ponechávám na Vašem uvážení. S úctou a vřelým pozdravem.

Poděkování občana J.B. – strážníkům OŘ MP Praha 4 a hlídkovému útvaru MP ze dne 4. února 2016

Chci se s Vámi podělit o příjemný poznatek. V úterý 2. února jsem čekal na stanici Kačerov u stanoviště autobusu 215. Přišel muž, který si zapálil cigaretu. Posunkem jsem mu ukázal, že se tam nekouří. Buď mě neviděl, nebo nechtěl vidět. V 12:51 h procházeli dva příslušníci MP. A světe div se! Oni se neotočili na opačnou stranu, ani si nesdělovali důležité informace, ale kuřáka umravnili. Konali svoji práci. A dobře. Proto jim poděkování.

Poděkování občanky K.S., Pardubice – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 12. února 2016

Vážený pane řediteli, ráda bych se s Vámi podělila o můj včerejší zážitek. Byla jsem navštívit mou dlouholetou kamarádku v Praze na Letné. V odpoledních hodinách jsme se šly projít do Letenských sadů, kde jsme byly svědky náhlého kolapsu postaršího muže. Byla jsem v šoku, když jsem viděla, že jediný, kdo v tu chvíli zareagoval, byla jedna paní, ač se na místě nacházelo velké množství lidí. Bohužel ti jen dokázali mluvit a ne konat. Naštěstí se na místě jako blesk z čistého nebe zjevila hlídka strážníků, která začala okamžitě profesionálně jednat a muže se snažila oživit. Zaplať pán bůh se ji to společně se záchranáři podařilo a já pevně věřím, že tento postarší muž si ještě nějaký ten čas na světě pobude. Bylo potěšující vidět, že i po příjezdu záchranářů se hlídka nesebrala a neodjela. Naopak se stále aktivně podílela na oživování muže. Musím říct, že pracovat s takto šikovnými podřízenými, a nebojím se použít slovo profesionály, pro Vás musí být velice příjemné. Sice neznám jména ani čísla strážníků, kteří se na místě zachovali naprosto profesionálně, ale pevně věřím, že jim dojde uznání za perfektní práci. Závěrem Vám chci popřát více takových strážníků v ulicích krásné metropole, jakou Praha bezesporu je. S přáním krásného dne a mnoha spokojených občanů a návštěvníků Prahy.

Poděkování občana P.P., Plzeň – strážníkům hlídkového útvaru MP ze dne 14. února 2016

Dobrý den, chtěl bych velmi poděkovat smíšené dvojici strážníků sloužících na letišti Václava Havla dne 9. 2. 2016 okolo 16 hodiny. Přijel jsem taxíkem na letiště a při výstupu jsem si položil mobilní telefon na střechu taxíku. V jedné ruce jsem měl počítač, ve druhé cestovní zavazadlo. Oblékl jsem si bundu a na telefon jsem zapomněl. Taxík odjel. Do minuty jsem zjistil, že telefon nemám. Okolo mě v tu chvíli procházela hlídka strážníků. Já jsem je oslovil a celou anabázi popsal. Paní na nic nečekala a zavolala ze svého telefonu moje číslo. Zkoušela to několikrát a na po sedmé se dovolala. Taxík akorát zastavil na pumpě a řidič si telefonu všiml. Pan řidič se otočil a přijel zpět na letiště. Telefon mi předal a já jsem mu doplatil cestu. Všem jsem poděkoval a letadlo do Seoulu jsem stihnul. Vše tedy mělo dobrý konec, ale jak to, že telefon při jízdě nespadl ze střechy? Pouzdro telefonu má magnet, kterým se pouzdro zavírá a ten udržel telefon na střeše.

Poděkování ředitelky MŠ Jevany – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 15. února 2016

Vážený pane řediteli, dne 9. 2. 2016 příslušníci Vaší jednotky provedli v naší mateřské školce přednášku pro děti „Bezpečné chování v mateřské škole“. Tímto musím podotknout, že ze strany příslušníků byla odvedená naprosto dokonalá práce, perfektní přístup k předškolním dětem, milé vystupování, výborná komunikace s dětmi i pedagogickým personálem. Kdybych měla možnost je hodnotit jako ve škole, použila bych výbornou. Je možné navázat spolupráci i v příštím roce? Venkovské školy k programům tohoto typu mají velice málo příležitostí. Děkujeme.

Poděkování starosty Žďáru nad Sázavou – náměstkovi ředitele MP a vedoucí oddělení prevence MP ze dne 17. února 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám, Mgr. Ludvíku Klemovi a Mgr. Radce Vetešníkové poděkoval za zprostředkování desetidenní stáže našeho nového preventisty pana Jaroslava Hedvičáka, Svoje zkušenosti a rady mu poskytovali Vaši lektoři a lektorky z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy se sídlem na ulici Dolnoměcholupská 27/58. Neocenitelnou zkušenost získal fyzickou přítomností na preventivních programech přímo ve třídách škol jak základních, tak středních. Další zkušenosti načerpal při výuce na DDH, kde si práci vyzkoušel přímo osobně. Pan Hedvičák stál u zrodu MP ve Žďáře nad Sázavou, praktických zkušeností má tedy spoustu. Díky absolvované stáži si udělal rámcovou představu o stavbě programu, penzu předávaných informací a metodách a formách, jak s žáky nebo studenty pracovat. Přejeme všem, aby jim práce byla koníčkem a dobré nápady je nikdy neopouštěly. S pozdravem.

Poděkování Městské policie Chvaletice – strážníkům z hlídkového útvaru – skupiny taxi ze dne 18. února 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám poděkovala za odbornou připravenost Vašich strážníků vrchního inspektora Richarda Lhoty a vrchního inspektora Josefa Martinaka v oblasti dohledu nad dodržováním předpisů týkajících se provozování taxislužby. Jejich znalosti i schopnost své praktické zkušenosti podat ostatním kolegům, kteří v takovéto problematice nemají mnoho zkušeností, jsou mimořádně cenné, neboť ne každý, kdo se odborným tématům věnuje, je umí prezentovat dalším. Velmi si takovéhoto přístupu vážím, obzvlášť v dnešní poněkud vypjaté době, kdy je činnost policie vnímána spíše rozporuplně a dobrých strážníků není nazbyt, a proto bych Vaším prostřednictvím chtěla poděkovat i oběma strážníkům za konzultaci, která proběhla dne 5. 2. 2016 na půdě našeho útvaru a kromě strážníků Městské policie Chvaletice se jí zúčastnili i strážníci Městské policie Sezemice a policisté ČR Obvodního oddělení Chvaletice. S pozdravem.

Poděkování občana Mgr. M.K. – strážníkovi OŘ MP Praha 2 ze dne 17. února 2016

Dobrý den, rád bych velmi ocenil a hlavně poděkoval Vašemu nejmenovanému příslušníku městské policie (na jméno jsem se bohužel nezeptal), který sloužil 16. 2. 2016 dopoledne. Při nástupu do tramvaje č. 16 na Palackém náměstí směr Smíchov mi vypadlo pouzdro s doklady. Váš příslušník ho našel a po zjištění mého čísla u lékaře, které tam bylo uvedeno, mě kontaktoval a pouzdro předal. Ušetřil mi tím spoustu starostí, neboť obsahem byl RP, platební karty a další věci. Ještě jednou mu za to moc děkuji. Dělá své práci čest. S pozdravem.

Poděkování ZŠ Bítovská – strážníkům oddělení prevence ze dne 18. února 2016

Dobrý den, chci Vám poděkovat za preventivní programy v naší škole, byly opět provedeny profesionálně, se skvělým přístupem k dětem a dokonce jeden z lektorů pomohl deváťákům s výběrem středních škol, za což je třídní učitelka velmi vděčná. Přeji Vám všem chuť do další práce a těším se na další spolupráci.

Poděkování obchodního ředitele Kampi Office – vedení městské policie ze dne 19. února 2016

Rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci v roce 2015, které si velmi vážíme. I díky Vaší podpoře jsme v roce 2015 dokázali vytvořit více než desítku nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Z původních cca 70 zdravotně postižených zaměstnanců (na konci roku 2014) jsme jejich počet zvýšili na více než 89 osob – a co je důležitější, dosáhli jsme toho díky kvalitní práci, kterou tito lidé odvádí. Přímá forma náhradního plnění, kterou se liší naše vzájemná spolupráce – od pouhé přefakturace, Vám kromě nulového rizika může přinést i vlastní morální uspokojení, a to navíc už jen pouhým nákupem běžného spotřebního materiálu. Na rozdíl od mnoha zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, kteří vznikli jen za účelem poskytování náhradního plnění (bez možnosti reálného uplatnění zdravotně postižených zaměstnanců) naši zaměstnanci vyrábí produkty špičkové kvality, které jsou schopny obstát v tvrdé konkurenci, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. V minulém roce jsme například úspěšně expandovali na některé zahraniční trhy, především pak na Slovensko, kde jsme, za poměrně krátkou dobu, dosáhli se svými výrobky významného tržního podílu. Přijměte prosím naše Čestné uznání jako poděkování za odpovědný a morálně korektní postoj Vaší organizace ve věci zaměstnání osob se zdravotním postižením. Současně Vám tímto udělujeme práva využít tento certifikát, jakož i jiné podklady, pro reklamní či marketingové účely. Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli mnoho štěstí a úspěch v roce 2016. Současně bychom Vás rádi ujistili, že jsme připraveni i nadále stát po Vašem boku a být tím strategickým partnerem, pro kterého Vaše plná spokojenost zůstává provždy na prvním místě. Jménem kolektivu Kampi Office Vám ještě jednou děkuji.

Poděkování občanky z Boršova nad Vltavou – strážníkovi OŘ MP Praha 6 ze dne 22. února 2016

Dobrý den pane řediteli, Ing. Šuster, chtěla bych touto cestou poděkovat Ing. Zdeňkovi Steigerovi za vyřízení Vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku domluvou, který je ze dne 12.2.2016 v době 10.05 h, v ulici Stamicova Praha 6 – zákaz zastavení. Dne 11.2.2016 jsem jela se synem (2 roky) na návštěvu ke kamarádce, která je v sedmém měsíci těhotenství a manžela měla na služební cestě (pochází stejně jako já z Českých Budějovic). Z 11.2.16 na 12.2.16 v noci syn měl teplotu 39°C a stěžoval si na bolest oušek, tak jsme dne 12.2.16 (pátek) jeli na vyšetření k lékaři v ulici Stamicova a nebyl čas na sledování dopravního značení. Zaparkovala jsem do řady stojících vozidel. Po návratu k vozu jsem měla za stěračem Vyrozumění. Kontaktovala jsem tedy přestupkové pracoviště. Protože syn měl stále teplotu, domluvili jsme se s panem Ing. Steigerem, že přestupkové pracoviště navštívím v sobotu (tj. 13.2.16), protože p. Ing. Steiger bude v práci. V sobotu 13.2.2016 jsem po hodinovém bloudění s nemocným synem v autě zastavila u Dejvického nádraží a telefonicky kontaktovala pana Ing. Steigera celá zoufalá, že nemohu trefit. Pan Ing. Steiger mě uklidnil a řekl, ať v klidu jedu domů, že vyřešíme přestupek domluvou, ať další hodinu nebloudím s nemocným dítětem a ozvu se v pondělí. Doufám tedy, že co se týká přestupku, je již v pořádku. Nepřála bych nikomu prožít tolik stresu, co já. Nemocné dítě je samo o sobě stres a ještě řešit parkování ve chvíli, kdy dítě neustále pláče a má teplotu 39°C ve městě, kde to neznáte. Jsem opravdu ráda, že Ing. Steiger je rozumný člověk a moc mu děkuji, že pochopil mou situaci a vyřešil přestupek domluvou. S přáním hezkého dne.

Poděkování občana JUDr. K.M. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 23. února 2016

Vážení, jsem vlastníkem pozemkové parcely v Kunraticích. Na tomto pozemku, který má výměru přes 400 m², je umístěna malá chatka. Počátkem února, když jsem se chtěl podívat na chatičku, jsem od procházející osoby zjistil, že do chatičky se dostali nějací „feťáci“ a z těchto důvodů jsem se proto obával sám vstoupit na pozemek. Požádal jsem proto okrskovou služebnu na Praze 4 v Kunraticích, zda by byli ochotni se na místo dostavit a pomoci mi vystěhovat tyto osoby. Dne 12.2.2016 se na místo dostavil strážník Roman Zátopek ještě s jedním kolegou, myslím, že se jmenuje Dobiáš, a za mé přítomnosti jsme odstranili zámek u vrátek, strážníci mi sdělili, abych raději zůstal venku a sami tito zcela neohroženě šli zjistit, jak to s tou chatkou vypadá. Samozřejmě nikdo z nás vůbec nevěděl, zda osoby, které chatku užívají, jsou nějakým způsobem ozbrojeni, a proto jsem byl velice překvapen, s  jakou profesionalitou tuto věc vyřídili. Nakonec jsme zjistili, že už tyto osoby (feťáci) chatičku opustili a v současné době ji užívá p. D., kterému jsem dal za úkol, aby vše vyčistil s tím, že tuto chatičku může prozatím do mého odvolání užívat. Obracím se na Vás z důvodu, že bych byl rád, abych mohl tímto přípisem poděkovat strážníkovi p. Zátopkovi a jeho druhému kolegovi p. Dobiášovi, s jakou neohrožeností, profesionalitou a rychlostí vyřešili tento můj problém. Ještě jednou proto těmto strážníkům velice děkuji a jsem s pozdravem.

Poděkování občana A.K. – strážníkům poříčního útvaru MP ze dne 24. února 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil své poděkování za ochotu a profesionální pomoc dne 3. února 2016 na Vltavě v Podolském přístavu na Praze 4 Vašim strážníkům z poříčního útvaru. V důsledku velkého poryvu větru se na mé plachetnici, vyvázané u přístavního mola, uvolnila kotva, která plnila funkci můringu, aby nedocházelo k samovolnému pohybu plavidla a nepoškodilo ostatní okolo stojící vyvázané lodě. Vzhledem k vysoké ceně kotvy, kterou nebylo možné jakýmkoliv způsobem vylovit ze dna řeky, jsem zavolal na poříční útvar, zdali by bylo možné poskytnout pomoc při vytažení kotvy potápěčem. Po souhlasu velitele poříčního útvaru Bc. Jaroslava Netroufala, se se mnou po několika minutách spojila hlídka pod velením strážníka Tomáše Zvolánka. Po příjezdu na místo a přípravě na ponor mi pak již ve velmi krátkém čase byla kotva předána. Velice oceňuji profesionální vystupování strážníků, jejich ochotu a zručnost při zásahu. Tímto velmi děkuji za vstřícnost Městské policii Praha při vyřešení mé svízelné situace.

Poděkování občana D.P. – strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 25. února 2016

Dobrý den, tímto emailem chci moc poděkovat za nalezení mého ukradeného vozu 24.2. večer. Konkrétně strážníkům/cím č. 3224 a 3311 MP Praha 5 za jejich skvěle odvedenou práci a profesionální přístup. Ještě jednou děkuji. S pozdravem.

Poděkování občanky J.Š. ze Sokolova – strážníkovi OŘ MP Praha 7 ze dne 25. února 2016

Dobrý den. Chtěla bych poděkovat Vašemu strážníkovi z Prahy 7 č. 2980 za rychlé a vstřícné vyřízení naší chyby. Stihli jsme i divadlo. Díky.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)