Poděkování ÚMČ Praha 6 – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 1. prosince 2015

Vážený pane řediteli, děkuji mnohokrát za Vaši opakovanou ochotu poskytnout součinnost policie na akcích ÚMČ Praha 6 a za kvalitní práci Vašich policistů, kteří nám byli nápomocni v průběhu těžby vánočního stromu v Roztocké ulici 23.11. a při rozsvěcování všech tří stromků Prahy 6 ve dnech 28. a 29.11. S pozdravem.

Poděkování občanky E.W. – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 2. prosince 2015

Vážený pane řediteli, ráda bych ocenila a poděkovala týmu pana Milana Javůrka. Dne 5.11. tohoto roku jsem při večerním venčení ve Stromovce byla napadena já a moji dva pejsci vlčákem. Menší z nich, ani ne dvoukilový krysařík, v šoku zmizel ve tmě. Já sama jsem byla v šoku z ataku, i ze ztráty mého mazlíčka. Volala jsem o pomoc městskou policii. Díky skvělému přístupu pana Javůrka a jeho kolegů, jak profesionálnímu, tak i lidskému, jsme pejska asi po třech hodinách našli. Zmatený pobíhal po silnici Na Maninách. Bez jejich pomoci bych ho nikdy nenašla. Jejich pozitivní a profesionální přístup mne silně zasáhl. Přeji Vám pohodové dny.

Poděkování občanky MUDr. E.G. – strážníkovi OŘ MP Praha 2 ze dne 4. prosince 2015

Dobrý den, 26.11.2015 v odpoledních hodinách jsem navštívila s prosbou o pomoc MOP Praha 2, Vyšehradská 20. Jednalo se o ztrátu dokladů, platebních karet a osobních věcí mé sestřenice, která je dánskou státní příslušnicí. Ráda bych vyzdvihla příjemné, promptní a profesionální jednání, se kterým jsme se setkaly. Bohužel nevím jméno strážníka, který s námi vše vyřizoval, nicméně jemu patří naše největší poděkování.

Poděkování občanky V.D. – strážníkovi OŘ MP Praha 3 ze dne 6. prosince 2015

Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala strážníkovi OŘ MP Praha 3 s osobním číslem 2467. Dnes 5.12.2015 cca v 16:15 hod. se mi ze soukromého pozemku u stanice Chmelnice zaběhl pes, který chytil stopu zajíce (ano, i v Praze jsou bohužel zajíci). Zmizel mezi domy a nebyl nikde k nalezení. Strážník v té době konal pochůzku v okolí a přislíbil, že mi s hledáním pomůže. Pes byl čipovaný na mé jméno a na známce měl i telefonní kontakt. Hodinu jsme tedy  každý v jiném směru pročesávali okolí. Po hodinovém marném pátrání, kdy už jsem šla směrem domů s myšlenkou, že budu kontaktovat odchytovou službu, zda náhodou psa nenašli, mi volal strážník, že psa nalezl a nese mi ho zpět. Mého „lovce zajíců“ nalezl až nahoře mezi bloky Na Balkáně. Nemohu udělat víc, než Vám dát zprávu a vyslovit srdečné poděkování za perfektní práci tohoto strážníka. Děkuji a jsem s pozdravem.

Poděkování zástupce náčelníka  oddělení ochrany letiště – strážníkům útvaru vzdělávání  a útvaru psovodů MP ze dne 7. prosince 2015

Vážený pane řediteli, s končícím rokem 2015 bych Vám rád poděkoval za umožnění spolupráce v oblasti výcviku. Zdokonalovací odborný výcvik, kterého se zúčastnili Vaši pracovníci Slavomír Karchňák a Jiří Pavlovský, byl pro nás velmi přínosný, jejich zkušenosti rozhodně přispěly ke kvalitě tohoto výcviku. Dovolte mi vyjádřit přání, abychom mohli v naší spolupráci pokračovat i v roce 2016.

Poděkování manželů R. a H.H. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 7. prosince 2015

Dobrý den, veliké díky za včerejší „zátah“ proti neoprávněnému parkování v modré zóně v ul. Konviktská (a zřejmě i v přilehlých ulicích). Podobná akce proběhla i v sobotu a jsme rádi, že to nebyla  ojedinělá akce. Především „botičky“ dostali nejen cizinci, ale i Pražáci, kteří si zde parkují během práce nebo návštěvy restaurací. O tom, že to nejsou místní obyvatelé, svědčí to, že do rána, až na jedno auto, všichni zmizeli. Doufáme, že tyto akce budou probíhat každý týden, abychom mi platiči parkovného nemuseli objíždět při parkování okolní ulice a vyčůránci si tu parkovali bez postihu.

Poděkování občanky D.S. – strážníkům OŘ  MP Praha 13 ze dne 7. prosince 2015

Dobrý den, děkuji za pomoc při úrazu. Ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům městské části Prahy 13, panu Urbanovi a panu Ptáčkovi, kteří viděli co se stalo a pomohli mi při úrazu, který se stal ráno18.11.2015 u radnice MČ Prahy 13. Když jsem šla po chodníku, vlivem větru a nezajištěnými dveřmi nákladního auta jsem byla sražena a zasažena do hlavy a břicha, a to v šestém měsíci těhotenství. Děkuji, že jste mi pomohli ve chvíli, kdy člověk sám nemůže a je odkázán na pomoc druhých. Děkuji za Vaši rychlou reakci a přivolání RZS. Vážím si lidí, jako jste Vy. Vážím si Vaší práce. Neváhali jste a pomohli mi, proto Vám alespoň touto cestou velice děkuji.

Poděkování Mjr D.S. vedoucího odd. GŘ cel – strážníkovi útvaru vzdělávání MP ze dne 9. prosince 2015

Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám upřímně poděkoval za účast vedoucího výcviku pro výkon služby Městské policie hl. m. Prahy, Bc. Slavomíra Karchňáka, na výcviku instruktorů služební přípravy Celní správy České republiky konaném ve dnech 2. – 4. 11. a 9. – 11. 11. 2015 ve Středisku služební přípravy Celní správy v Bochoři. Těšíme se na další rozvoj spolupráce. S pozdravem.

Poděkování ředitele Dětského centra Strančice – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 9. prosince 2015

Dne 2. prosince 2015 předal pan Beránek s kolegou vedení Dětského centra Strančice věcné dary, určené pro umístěné děti s postižením. Stává se tak opakovaně již po několik let, kdy od policistů z Obvodního ředitelství MP Praha 11 přebíráme dary určené dětem. Myslíme si, že je třeba všem těm, kteří se opakovaně podílejí na těchto sbírkách alespoň takto poděkovat. Všechny věci, které nakoupili z peněz těch, kteří přispěli, naleznou uplatnění. Tentokrát se jedná o pleny na jedno použití, zvlhčené ubrousky, dětskou kosmetiku a šampony. Díky těm, kteří přispěli na letošní sbírku určenou pro Dětské centrum Strančice se podaří děti ošetřovat tak, jako by byly u vlastních rodičů. Děkujeme všem, kteří nám pomáháte.

Poděkování občana L.D. – strážníkům a zaměstnancům Útulku pro opuštěná zvířata MP ze dne 1. prosince 2015

Dobrý den, vážený pane Václave Steinbauere, předem dopisu Vás zdravím z  Karviné. Výše uvedeného dne jsem na televizi Prima „Krimi zprávy“ sledoval spot, ve kterém bylo ukázáno, jak se zvířecí útulek v Praze – Troji stará o malá štěňátka, která někdo /a já o tom někdo říkám lidská zrůda/ vyhodil u popelnice. Bohužel jak bylo ukázáno, některá nepřežila. Práce Vaše, pracovníků útulku i veterinářů, není jen prací samotnou, ale je to i poslání pomáhat zvířatům, a za to Vám patří můj dík. Tuto práci nemůže vykonávat nikdo, kdo nemá kladný vztah ke zvířatům!!!  Ještě jednou díky za Vaši práci a paradoxně přeji co nejméně takových smutných příběhů. Na závěr mi dovolte popřát Vám i Vašim blízkým spolupracovníkům jak v útulku, tak i MP, pevné zdraví, osobní pohody a pracovních úspěchů. S pozdravem.

Poděkování občana Ing. J.M. – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 10. prosince 2015

Vážený pane řediteli, velice děkuji dvěma policistům s osobními čísly 2692 a 1211, kteří měli službu dne 1.12.2015 v obchodním centru Chodov. Pomohli mi totiž v garáži uvedeného obchodního centra vyprostit náš osobní automobil, který zablokoval svým automobilem nezodpovědný řidič ze zlínského kraje. Přestože jsem nechal vyvolat číslo a popis jeho automobilu ve veřejném rozhlasu, řidič se bohužel ani na opakování výzvy a následné delší době nedostavil. Proto jsem požádal o pomoc uvedené dva městské policisty, kteří mně okamžitě a ochotně pomohli vzniklou svízelnou situaci vyřešit, a to jak svými zkušenostmi, tak i svými fyzickými přednostmi. A tak jsme mohli po více než dvou hodinách, kdy nás uvedený řidič zablokoval, konečně s manželkou odjet. A tak chci alespoň touto cestou oběma policistům ještě jednou upřímně a z celého srdce poděkovat. S pozdravem.

Poděkování občana M.G. – strážníkům hlídkového útvaru – skupině taxi ze dne 11. prosince 2015

Dobrý den, dne 10.12.2015 v 13.30 jsem byl svědkem střetu labutě s tramvají na Mánesově mostě. Labuť dopadla do prostoru vozovky přímo před můj vůz. Autem jsem tedy vytvořil překážku a tím labuť ochránil před přejetím jiným vozem. Ihned jsem volal k Vám, kde operátor zajistil rychlý příjezd hlídky. Ta dorazila do 15 min. od incidentu. Kluci z hlídky (podle nášivek – taxi team) neváhali a labuť bleskově odchytli a šetrně přenesli do svého auta. Chci tímto poděkovat klukům z hlídky a pevně věřím, že labuť se brzy zotaví a bude si opět užívat bezstarostného života na Vltavě. Ještě jednou děkuji.

Poděkování občanky K.Z. – strážníkům OŘ MP Praha 13 ze dne 12. prosince 2015

Dobrý den. Ráda bych tímto poděkovala Vašim příslušníkům, kteří mi pomohli z nepříjemné situace, kdy se mi zamklo auto i s klíči uvnitř. Vše se odehrálo ve čtvrtek 10.12.2015 v 19h na parkovišti u obchodního domu Lidl ve Slánské ulici. Vaši policisté z noční směny ve složení paní Konečná a jméno druhého policisty bohužel neznám, byli velice vstřícní a milí. Přeji pěkný den a ještě jednou děkuji.

Poděkování ředitele odboru HZS HMP ČR – oddělení prevence MP ze dne 14. prosince 2015

Vážený pane řediteli, nejprve mi dovolte, abych Vám touto cestou poděkoval za úspěšnou spolupráci a ochotu při realizaci akcí v oblasti preventivně výchovné činnosti na základních  a mateřských školách, které v roce 2015 organizoval Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. Strážníci Městské policie hl. m. Prahy se stali nedílnou součástí týmu, který organizoval praktická cvičení na základních a středních školách, a v neposlední řadě také při společenských akcích, pořádaných vybranými městskými částmi hl. m. Prahy. Tyto akce byly ze strany vedení pražských škol a veřejnosti velmi oceňované a z hlediska získávání a ověřování znalostí dětí v oblasti přípravy člověka na mimořádné události také vysoce efektivní. Vzhledem k tomu, že také v roce 2016 je o tyto preventivně výchovné akce ze strany škol zájem, žádám Vás tímto o souhlas s účastí strážníků Městské policie hl. m. Prahy na těchto akcích. Ještě jednou Vám děkuji za vstřícnost a těším se na další spolupráci.

Poděkování Mgr. A.Z. – Život 90 – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 14. prosince 2015

Dobrý den, chtěli bychom Vám tímto moc poděkovat za obrovskou pomoc při realizaci Vánoční projížďky Prahou, která proběhla v sobotu 12. prosince. Právě díky průvodcům byla pro zúčastněné seniory opravdovým pozitivním zážitkem. Děkujeme a přejeme krásné prožití  vánočních svátků a úspěšný rok 2016! Za Život 90.

Poděkování MP Ostrava – strážníkům a zaměstnancům Kanceláře ředitele MP ze dne 17. prosince 2015

Dobrý den, dovolte mi, abych spolu s kolegyní vyjádřila poděkování a zároveň ohodnotila Váš měsíčník „Pražský strážník“, vydávaný Městskou policií Praha. Pracuji u Městské policie Ostrava jako instruktorka Střediska vzdělávání a volnočasových aktivit, kde připravujeme zájemce na našem akreditovaném středisku na povolání strážníka a realizujeme i další vzdělávání. Nedávno se nám Váš časopis dostal do rukou a je třeba říci, že všechny články jsou sepsány s profesionalitou, odrážející objektivitu a znalosti oblastí, o kterých je zrovna informováno a zároveň čtivou a poutavou formou. Rovněž okruhy témat jsou zajímavé, jistě zejména pro strážníky a odbornou veřejnost, ale také klidně pro občany. Editorial paní Ireny Seifertové, vedoucí Kanceláře ředitele MP Praha, byl taktéž pěkným a citlivým úvodem pro listopadové číslo a vzdělávání v závěru pro orientaci v cizím jazyce je velmi zajímavý a přínosný nápad, jak motivovat ke znalostem základních pojmů. Vůbec celý časopis je pro nás opravdu přínosem a z některých článků můžeme nyní čerpat informace i pro vzdělávání ostatních. V závěru bych chtěla poděkovat panu Urbanovi z tiskové skupiny, se kterým jsme navázali spolupráci v návaznosti na Váš článek k novelizacím v dopravě v listopadovém čísle časopisu, za vstřícnost, ochotu a čas, který nám k této problematice věnoval. Přejeme všem tvůrcům a realizátorům časopisu Pražský strážník mnoho dalších úspěchů v této jejich záslužné práci a doufáme, že časopis bude i nadále vydáván v dalším roce. Skutečně je třeba říci, že se vám „dílo“ daří a velmi rádi se budeme inspirovat Vašimi náměty.

Poděkování občanky L.E. – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 17. prosince 2015

Dobrý den, moc ráda bych poděkovala strážníkům 3207, 3169, 2887 a 2815 za nalezení kabelky v noční tramvaji. Byli moc hodní, vděční a milí. Moc moc děkuji, nevím, jak přesně se jim odvděčit pomocí emailu, ale lepší  kontakt jsem nenašla. Moc moc děkuji, že jsem nebyla bezdomovec a vyřešilo se to pomocí paní v tramvaji a Vámi. S pozdravem a největšími díky.

Poděkování občana V.R. – strážnici OŘ MP Praha 6 ze dne 18. prosince 2015

Dobrý den. Živím se jako řidič autobusu MHD Praha a chtěl bych pochválit pány od policie a slečnu od městské policie za dnešní ranní výkony na okruhovém objezdu v Dejvicích. Od otevření tunelu je to tam tragédie, až dnes bylo vše perfektně průjezdné ze všech stran. Vzhledem k tomu, že u některých linek se od volantu dostaneme někdy až po 4 hodinách si toho vážím. Budu rád, když se to dostane k dotyčným jako poděkování. Děkuji a přeji krásný den.

Poděkování ředitele Domu dětí a mládeže Praha 6 – strážníkům OŘ MP Praha 6, 13 a oddělení prevence ze dne  18. prosince 2015

Dobrý den, tímto dopisem a přáním bychom chtěli poděkovat Vám a Vašim kolegům za jejich profesionální přístup při prezentaci Vaší práce na 12. ročníku akce Vypich 2015, kterou pořádaly pražské Domy dětí a mládeže za podpory hlavního města Prahy. Vaše ukázky zaujalo přes 2.000 návštěvníků z řad dětí, mládeže, rodičů, ale i oficiálních hostů z Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Prahy 6 a 17. Těšíme se na další spolupráci při podobných akcích.

Poděkování Komunitního centra Armády spásy – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 18. prosince 2015

Vážená paní Pytlíková, jménem klientů Komunitního centra Armády spásy v Praze 3 bych Vám chtěla tlumočit velké poděkování za Vaši účast na slavnostním předvánočním setkání Radostného stáří konaném dne 15.12.2015. Klienty potěšila Vaše přítomnost i milá slova, která jste k nim společně s kolegou pronesli. Také Vám moc děkujeme za krásné a užitečné dárky. Všem přítomným jste udělali velkou radost. Přejeme Vám i Vašim kolegům radostné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně spokojenosti v osobním i pracovním životě.

Poděkování občana Mgr. J.S. – strážníkům OŘ MP Praha 9 ze dne 21. prosince 2015

Dne 17. 12. 2015 jsem se telefonicky dozvěděl, že moje matka A.S. (91 roků) se nachází na sídlišti Čakovice, kde byla nalezena zmatená a dezorientovaná. Vzhledem k tomu, že jsme byli u dcery v Košířích, trvalo nám cca 30 minut, než jsme se dostavili na sídliště v Čakovicích a matku jsme od Vašich příslušníků vyzvedli. Jednalo se o Václava Havlíka (č. 704) a Dušana Kuťáka (č. 2236). Vážený pane veliteli, chtěl bych tímto poděkovat za jednání, ochotu a profesionální přístup Vašich výše uvedených příslušníků a popřát Vám a celému Vašemu útvaru hezké a klidné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce 2016. S díky a pozdravem.

Poděkování I. náměstka ministra vnitra – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 22. prosince 2015

Vážený pane řediteli, rád bych Vám touto cestou poděkoval za spolupráci při přípravách a realizaci bezpečnostního opatření během Vysokých svátků a svátku Chanuka. Díky vynikající práci policistů Městské policie Praha a koordinaci s Policií ČR proběhly veškeré akce během výše uvedených svátků bez bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí. Těším se na další spolupráci v této oblasti v následujícím roce. S pozdravem.

Poděkování rodičů s dětmi – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 22. prosince 2015

22. prosince přinesla rodina na služebnu Počernická 634/95 dárek ve formě cukroví a obrázku od dětí, na kterém jsou namalováni strážníci na přechodu s textem: „Děkujeme, že tady hlídáte. Krásné Vánoce – Kuba, Terezka, maminka.“ Jedná se o dohled nad přechodem, který zajišťuje OŘ MP Praha 10 v ul. Malešická.

Poděkování občana Bc. I. B. – strážníkům z OŘ MP Praha 2 ze dne 23. prosince 2015

Dobrý deň, 22.12.2015 som sa dostal do nudzovej situace – zdravotny stav na IP Pavlova cca medzi 19 az 20 hodinou. Som lieceny astmatik a epileptik, nebol som schopny sa nadychnut, poriadne hovorit a zaroven som bol v riadnom strese. Z posledních sil sa mi podarilo naklepat do SMS spravy v com je problem. Tu som ukazal Vasemu prislusnikovi aj jeho kolegovi. Mam sice len 33, nevladal som stat na nohach a bolo mi poriadne zle. Bola mi ukazkovo poskytnuta prva pomoc. Vasi kolegovia, aspon sa mi to tak zdalo, komunikovali aj so zachrankou. Snazili sa ma udrzat v kontakte a hovorit so mnou. Cenim si velmi profesionalnu a ludsku stranku ako postupovali a prosim odovzdajte im ako a ich nadriadenemu urcite moje velke podakovanie a pochvalu! Aktualne je zisteny este mensi problem i so srdcom. V svojej krajine povodu som sa s takto vysoko profesionalnym pristupom od policie cez zachranku, pokracujuc v nemocnici, nikdy nestretol a obavam, ze ani nestretnem. Este raz velka vdaka a vela sil do dalsej  profesionalnej prace. S pozdravom.

Poděkování Policie ČR – strážníkovi OŘ MP Praha 11 ze dne 29. prosince 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi touto cestou poděkovat Vašemu policistovi-strážníkovi za aktivní spolupráci u dlouhodobě rozpracovaných akcí ve věci tr. činů nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy dle ust. § 283 TZ. Akce byly zaměřeny na dopadení pachatelů, kteří se na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje podíleli na distribuci pervitinu. Při realizaci a zadržení podezřelých bylo u nich nalezeno cca 300 gr. pervitinu. Všichni tři obvinění byli stíháni vazebně. Tímto chceme poděkovat našemu kolegovi – Vašemu strážníkovi, který svou činností přispěl k úspěchu uvedených akcí.

Poděkování Policie ČR – strážníkům OŘ MP Praha 13 ze dne 30. prosince 2015

Na základě prováděných bezpečnostních opatření a dopravně-bezpečnostních akcích v průběhu roku 2015 ve služebním obvodu Místního oddělení policie Zličín bych Vám chtěl poděkovat za účast hlídek z městské policie z OŘ MP Praha 13, kdy jejich asistence a řádné plnění stanovených pokynů při instruktážích byla velkým přínosem pro realizaci těchto bezpečnostních opatření. Také je zapotřebí zmínit, že díky velmi dobré preventivní činnosti se Vaše hlídky v rámci výkonu služby v průběhu roku 2015 podílely na snížení nápadu trestné činnosti ve služebním obvodu Místního oddělení policie Zličín. Chtěl bych i tímto poděkovat hlavně za velmi dobrou spolupráci s vrchním komisařem Mgr. Přemyslem Pavlasem, zástupcem ředitele OŘ MP Praha 13, který nám vždy ochotně a za maximálního úsilí pomohl veškerá výše uvedená opatření zrealizovat. Těším se na další spolupráci v roce 2016. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)