Poděkování občana D. – strážníkům městské policie ze dne 1. ledna 2015

Dobrý den, tento email považujte prosím jen jako „díky“. V posledních dnech jsem se zajímal o práci . policie v Praze. Udělal jsem si takový „statistický průřez“ Vaší práce. A to od některých známých, kteří museli nějaké případy řešit přes m. policii. Také přes různé diskuze a internetová videa zásahů. Myslím si, že Vaše práce je velkým přínosem pro naše hlavní město a že děláte to co je správné. Velmi děkuji pražské městské policii.

 

Poděkování bezpečnostního ředitele ČEPS, a.s. - strážníkům městské policie ze dne 5. ledna 2015

Vážený pane řediteli, v návaznosti na konání slavnostního aktu předávání medailí za bezpečnost ČEPS, a.s., který se konal dne 16. prosince 2014 v Míčovně Pražského hradu, mně, prosím, dovolte poděkovat za spolupráci na této akci. Zvláště bych chtěl poděkovat za vystoupení čestné jednotky, které podtrhlo slavnostní atmosféru celé akce a současně bylo výrazem profesní cti a důstojnosti oceněných příslušníků Městské policie hl. m. Prahy.

 

Poděkování ředitelky Střediska sociálních služeb Praha 1 – strážníkům prevence ze dne 5. ledna 2015

Vážený pane řediteli, ve středu dne 24. prosince 2014 pořádala Městská část Praha 1 a středisko sociálních služeb v Malostranské besedě štědrovečerní oběd pro osamělé seniory. Oběda se zúčastnila dvacítka seniorů, kteří trvale žijí v MČ Praha 1 a nemají žádné příbuzné, s nimiž by mohli trávit nejkrásnější svátky v roce. Atmosféru na tomto milém setkání osamělých seniorů se zástupci MČ Praha 1 a Střediska sociálních služeb přímo na Štědrý den přišli svou hrou zpříjemnit členové Dixie bandu Městské policie Praha pod vedením Mgr. Pavla Šourka. Jejich vystoupení bylo nádherné a všechny přítomné jím velice potěšili. Ráda bych tedy touto cestou poděkovala nejen přímo členům kapely za mimořádné vystoupení, ale také Městské policii jako takové a Vám, pane řediteli, za to, že skupině poskytujete zázemí, jež jí umožňuje takto vystupovat a zpříjemnit čas lidem, jimž by jinak pravděpodobně bylo pouze smutno. My i senioři z Prahy 1 si vysoce ceníme energie, kterou členové Dixie Bandu Městské policie Praha věnovali tomuto vystoupení. Taktéž oceňujeme spolupráci s Útvarem prevence Městské policie Praha, těšíme se na pokračování spolupráce a doufejme, že i její další rozšiřování.

 

Poděkování OŘ Policie Praha I – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 5. ledna 2015

Poděkování za spolupráci. Touto cestou bych ráda poděkovala vedení i samotným strážníkům Obvodního ředitelství městské policie Praha 1 za celoroční spolupráci v roce 2014, a to nejen v rámci bezpečnostních opatření PROSTOR, která proběhla ve služebním obvodu MOP Krakovská v centru Prahy. Strážníci vždy přistupovali k plnění zadaných úkolů v rámci hlídkové činnosti na zdejším oddělení aktivním, zodpovědným a profesionálním způsobem. Vzájemná spolupráce přispívá k rozšíření přehledu a vědomostí vyplývajících z různého služebního zařazení i k odbourání případných bariér, které mohou vznikat. Těším se na další spolupráci v rámci bezpečnostních opatření v roce 2015.

 

Poděkování občanky M. – strážníkům hlídkového útvaru ze dne 6. ledna 2015

Vážený pane řediteli městské policie,

Byla jsem překvapena vstřícností Vašich policistů. V sobotu dvacátého prosince jsem si šla zakoupit vánoční stromeček kousek od bydliště k obchodnímu centru Lužiny. Zakoupila jsem hezkou jedličku. Na mě byla poměrně těžká, jsem už dáma v letech. Zahlédla jsem vycházet z metra policisty. Neváhala jsem a zkusila jsem je oslovit s prosbou o pomoc. Policista s policistkou ochotně s úsměvem popadli jedličku a donesli mně ji skoro až před dům. Bydlím v Mohylové ulici. Cestou jsem si s nimi moc hezky popovídala. Byli milí. Nestačila jsem jim poděkovat za ochotu, protože jsem cestou potkala souseda, který mi nabídl, že mi s jedličkou pomůže před dveře bytu. Neznám jména. U policisty jsem si všimla nějakého čísla 3127. Snad se Vám je podaří vyhledat. Prosím o poděkování mým jménem. Srdečně děkuji.

 

Poděkování zástupce vedoucího MO Policie Zličín – strážníkům OŘ MP Praha 13 ze dne 6. ledna 2015

Poděkování za spolupráci v roce 2014

Na základě prováděných bezpečnostních opatření a dopravně bezpečnostních akcí v průběhu roku 2014 ve služebním obvodu Místní oddělení Policie Zličín bych Vám chtěl tímto poděkovat za účast hlídek městské policie z OŘ MP Praha 13 na těchto opatřeních, kdy jejich asistence a řádné plnění stanovených pokynů při instruktáži byla velkým přínosem pro realizaci těchto bezpečnostních opatření.  Dále díky velmi dobré preventivní činnosti se Vaše hlídky v rámci výkonu služby v průběhu roku 2014 podílely na snížení nápadu trestné činnosti ve služebním obvodu Místního oddělení policie Zličín. Chtěl bych i tímto poděkovat za velmi dobrou spolupráci s vrchním komisařem, zástupcem OŘ MP Praha 13, kdy díky jeho ochotě a úsilí se veškerá výše uvedená opatření mohla zrealizovat. Těším se na další spolupráci v roce 2015.

 

Poděkování občana P.H. – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 7. ledna 2015

Dobrý den. Včera, cca v 10.00 hodin jsem volal na tlf. číslo 222 025 117, kde jsem si ztěžoval na nemožnost parkování v modrých zónách konkrétně v ulici Domažlická. Váš kolega na uvedeném tlf. (již si nepamatuji jeho jméno) mě vyslechl a přislíbil prověření této situace, popř. zjednání nápravy. Chtěl bych touto cestou poděkovat a samozřejmě  všem zúčastněným za rychlé jednání a nápravu. Sám jsem se mohl přesvědčit, že Vaši lidé kontrolovali platnost parkovacích karet a hříšníkům rozdávali pozdravy. Já jsem při návratu z odpolední směny mohl konečně bez problému zaparkovat. Děkuji celému kolektivu nejen za sebe, ale za všechny poctivě platící obyvatele Žižkova a přeji Vám v roce 2015 pevné zdraví, silné nervy a pohodu v práci i v osobním životě. Srdečně zdravím a přeji hezké dny.

 

Poděkování občanky RNDr. A.B. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 8. ledna 2015

Dobrý den, ráda bych tímto vyjádřila upřímně poděkování paní ze sekretariátu MP P-14 a jejím kolegům. Paní Hodanová významně a rychle pomohla při vracení dokladů mého syna /ISIC, průkazka zdravotní pojišťovny, OPEN-karta…). Myslím, že bylo rozhodně nad rámec jejích pracovních povinností zkontaktovat školu, domluvit se se mnou osobně na nesnadném postupu vrácení atd. Srdečně zdravím a přeji hezké dny.

 

Poděkování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 8. ledna 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám, stejně jako paní primátorce hl. m. Prahy, Adrianě Krnáčové, poděkoval za příkladnou spolupráci při zajištění zvýšené ostrahy objektu Jeseniova ul. 60, Praha 3. děkuji Vám i Vašim kolegům.

 

Poděkování DP a.s. , M.R. – strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 9. ledna 2015

Vážený pane řediteli, dovolte, abych poděkoval za skvělou práci Vašich policistů, a to konkrétně dne  7.1.2015 v cca 14:15 – 14:20 hodin, na terminálu Knížecí. Nejsem schopen přesně identifikovat jména nebo čísla těchto dvou policistů. Nejsem žádný zuřivý opisovač služebních čísel, ani žádný ubohý „kameraman“, který dává záznamy z takových akcí na servery s hloupými komentáři. Fotografie, kterou jsem tam na místě udělal, je určena pouze pro Vás pro informaci, už s tím účelem byla vyfocena. Jsem správcem tohoto terminálu. S vašimi policisty jsem už dříve spolupracoval při umístění betonových zábran na tomto terminálu. S velkým potěšením jsem nyní sledoval zcela bezchybnou a velmi profesionální práci Vašich policistů, kteří přistihli bezdomovce při znečišťování veřejného prostranství. Oceňuji jak asertivně k řešení tohoto problému přistupovali. Jejich slušné, ale přitom rozhodné jednání by mohlo být vzorem pro nácvik takových situací. Díky takovéto pečlivé a každodenní práci vašich kolegů je nejen tento terminál bezpečný a čistý. Musím sebekriticky přiznat, že Vaši kolegové projevili abnormálně vysokou míru zdrženlivosti a profesní cti, protože třeba já osobně bych bohužel policistou být nemohl, takovému smradlavému individuu bych za toto hned dal pendrekem přes hlavu a kopanec do no víte kam. Děkuji a přeji příjemný den. Odpověď samozřejmě nežádám. Místo toho si dovolím doufat, že jestliže se rozhodnete oba policisty pochválit, nebude to jediná odměna, kterou od Vás dostanou…..

 

Poděkování občana O.M. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 10. ledna 2015

Dobrý den, rád bych poděkoval za vyřešení problému s bezdomovci u MŠ Omská. Bezdomovci opravdu v pátek zmizeli, tak jak jste mě v pondělí telefonovali, mimo jiné se opravdu v noci připojovali na elektriku veřejné lampy. Ještě jednou děkuji za vyřešení.

 

Poděkování hotelu Marriott – strážníkům hlídkového útvaru ze dne 12. ledna 2015

Vážené ředitelství městské policie Praha, ráda bych vyjádřila své poděkování za sebe, náš hotel i našeho hosta pana D. strážníkům „taxi policie“ č. 2088 a 2196. Poté co náš klient zaplatil 1000 Kč za taxi ze Staroměstského náměstí, moji kolegové zavolali 156 a výše zmiňovaní strážníci na základě údajů od hosta do hodiny taxikáře našli, přišli s ním do hotelu a peníze klientovi vrátili. Po 20ti letech práce v hotelovém průmyslu a nesčetně podobných zkušeností opravdu oceňuji zavedení taxi policie, a v tomto konkrétním případě i rychlost a profesionalitu, s kterou byla celá věc vyřízena. Prosím předejte naše díky oběma strážníkům i jejich nadřízeným za skvělou práci, kterou odvádí.

 

Poděkování občanky Ing. J.K. – strážníkům OŘ MP Praha 8 ze dne 12. ledna 2014

Vážení přátelé z Městské policie, vážený pane řediteli, chtěla bych tímto poděkovat za účinný a velmi profesionální zásah dne 10.1.2015 navečer. Jednalo o záchranu naší sousedky, paní D., která si zlomila krček a bezmocně ležela již druhý den na chodbě svého bytu za zamknutými bezpečnostními dveřmi. Vaši muži dokázali velmi dobře zhodnotit situaci a zkoordinovat záchranu. Ta nakonec probíhala s pomocí pražských hasičů, kteří se přes okno sousedního bytu dostali k oknu paní D. a tímto do jejího bytu. Díky tomu se naše paní sousedka dostala včas do nemocnice a v současné době je již po operaci. Děkujeme tímto daným policistům za jejich profesionalitu, rozhodnost, ochotu a zkrátka za jejich nedocenitelnou službu člověku v nouzi. Děkuji a srdečně zdravím.

 

Poděkování občanky I.B. – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 13. ledna 2015

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům MP Praha se služebními čísly č. 2998 a č. 1945, kteří mi dnes přišli pomoci k dopravní nehodě, která se mi stala dnes v dopoledních hodinách na Praze 15, ulice Hornoměcholupská 603, kdy mi řidič nedal přednost v jízdě. Jsem opravdu ráda, že byli poblíž a počkali až do příjezdu Policie ČR.Mezitím mi poradili jak postupovat dále. S poděkováním a přáním hezkého dne.

 

Poděkování občana V. – strážníkům OŘ MP Praha 6 a strážníkovi řízené praxe ze dne 18. ledna 2015

Dobrý den, rád bych snesl pozitivní ohlas na hlídku MP, která se na mne pověsila na ul. Evropská. Dále pokračovala za mnou směrem do ul. Jose Martiho směrem k hotelu Krystal, tam jsem zajel dne 15.1.2015 kolem 2-3 h ráno mezi garáže, kde mám garáž, vypnul světla. Šel jsem si pro něco do garáže a hlídka nejdříve projela kolem, ale za pár vteřin se vrátili, zajeli mezi garáže a dělali svou práci. Nejsem žádný spisovatel, ale tímto chci hlídce poděkovat za to, že dobře odvádějí svou činnost. Určitě měli vůz Škoda Yeti a mám pocit, že číslo na zadním skle 133. Děkuji.

 

Poděkování občanky T.H. – strážníkům OŘ MP Praha 3

Dobrý den, nevím, kam přesně se obrátit, ale věřím, že se to k těmto policistům a jejich nadřízeným dostane. V noci z  20.1. na 21.1. sloužil pan 2769, pan 1116 a pan 2368 a ještě dva další, od kterých jsem nestihla se zeptat na jména. Kolem druhé ranní jsem se vracela po 16 h z práce ke svému vozu a zjistila jsem, že mi nejde nastartovat. Asi jsem nechala rozsvícená světla. Výše uvedené policisty jsem požádala o pomoc a o pokus o zprovoznění automobilu. Policisté ochotně zkusili nastartovat přes kabely, bohužel pokus se nezdařil L. A další varianta byla koupit novou baterii na benzince. Jeden z policistů se mnou zajel, koupil a s dalšími vyměnil. A auto bylo zase plně funkční. Jelikož bydlím za Prahou opravdu nevím, co bych si sama v Praze, kde nikoho neznám, počala. Nevím, jak se pánům odvděčit .. ale alespoň tímto prostřednictvím jim děkuji pěkně za ochotu!!! S pozdravem.

 

Poděkování strážníka z MP Odolená Voda – strážníkům prevence ze dne 27. ledna 2015

Vážený pane řediteli, chtěl bych touto cestou poděkovat vašemu útvaru prevence pod vedením paní Mgr. Vetešníkové Radky a paní Hofmanové Lenky, DiS. Absolvoval jsem u Vás týdenní stáž, a to v termínu od 19.1. – 23.1.2015 s náslechy přednášek a metodikou jejich vedení. Mohu konstatovat, že všichni lektoři na tomto útvaru jsou vyškoleni na velice profesionální úrovni a jejich přednášky jsou vedeny s lidským přístupem. Rovněž spolupráce uvnitř týmu byla velmi přátelská, korektní a odborná. Ze stáže jsem si odnesl hodně poznatků a podnětů, které ve své práci zúročím. S přáním hezkého dne.

 

Poděkování občana V.N. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 27. ledna 2015

Dobrý den, chtěl bych poděkovat pracovníkům MP Praha 10 za aktivitu při odstranění zdraví občanů ohrožujícího ostnatého drátu na závoře u parkoviště za „Oázou“ v Malešicích. Pouze doufám, že stav s novou závorou bude nyní již trvalý. I když je takováto činnost jistě náročná na jednání s majitelem pozemku, prevence úrazu zejména dětí či invalidních a starších obyvatel je stále potřebná.

 

Poděkování občanky O.Š. – strážníkovi OŘ MP Praha 7 ze dne 28. ledna 2015

Vážení, chtěla bych tímto dopisem vyjádřit poděkování Vašemu zaměstnanci, policistovi, služ. č. 2958. nejenom že své povolání bere vážně a se vší zodpovědností, ale koná i nad rámec své funkce. V loňském roce jsem tohoto policistu požádala, zda-li by mně obstaral bezpečnostní nálepky pro náš dům, které se dají nalepit v domě i zvenčí na vchodové dveře. Přislíbil a nálepky obstaral. Od této doby se zde v domě cítíme všichni bezpečněji. Jsem ročník 1933, žiji sama, chodím špatně i s holí a pokud mě tento policista potká, neváhá a ochotně mně pomůže s nákupem až k domu. Za to všechno mu patří můj velký dík a obdiv.

 

Poděkování KŘ HMP PČR – strážníkům městské policie ze dne 29. ledna 2015

Dne  23. 1. 2015 proběhla v budově Krajského ředitelství hl. m. Prahy, Policie České republiky, pravidelná pracovní schůzka, které se zúčastnil zástupce z odboru obecné kriminality, oddělení mravnost – mládež, služby kriminální policie a vyšetřování a městská policie. V průběhu jednání byla vyzdvižena a velmi dobře hodnocena vzájemná součinnost a spolupráce mezi policisty na zmíněném odboru obecné kriminality a strážníky městské policie.

 

Poděkování kostelnice u sv. Prokopa – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 29. ledna 2015

Vážený pane, děkuji Vám za operativní zajištění pohřebního průvodu z kostela sv. Prokopa v Hrnčířích na místní hřbitov. Pana Flosse a jeho kolegu známe již dlouho – z přednášek ve školce a následně ve škole, ze zajišťování „služby“ u školy, z „obchůzek“ a z jiných akcí v Šeberově. Znát našeho „policajta“ jménem je úžasná věc a tak to má být. Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem.

 

Poděkování občanky M.P. – strážníkům  hlídkového útvaru ze dne 30. ledna 2015

Dobrý den, obracím se na Vás s poděkováním strážníkům městské policie. Zhruba před třemi týdny k nám na stáž cestoval student z Číny, který tady tráví asi tři měsíce (formou výměnného pobytu). Při příjezdu na letiště Václava Havla byl dezorientovaný a nevěděl jak se má k nám dostat. Na letišti žádal zřejmě státní policii o pomoc s navedením alespoň na autobus, ale nepochodil. Obrátil se na kolem jdoucí hlídku městské policie, zřejmě jestli si pamatuje, šlo o  smíšenou hlídku žena a muž, kteří mu ochotně poradili a navedli, jak se dostane na metro na hlavní nádraží, kde jsme ho očekávali. Hlídka prý mluvila plynule anglicky, bohužel je nemohu blíže specifikovat, protože náš student si nepamatuje ani neví, kde mají identifikační čísla. Každopádně děkuji, jsem ráda, i za naše studenty, že máme tak jazyků znalou městskou policii a jsem ráda, že na letišti jsou. Neberu to jako samozřejmost, ale jako službu městské policie veřejnosti navíc. Bohužel to samé nemohu i po osobní zkušenosti říci o státní policii. Ještě jednou děkujeme.

 

Poděkování občanky Ing. K.Š. strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 30. ledna 2015

Dobrý den, předejte moje velké díky dvěma strážníkům, kteří byli v pondělí 26. ledna po 15. hodině u metra Skalka. Moc hezky se o mě postarali, když jsem tam zkolabovala. Po příjezdu sanitky už jsem to nestihla. Teď už jsem v pořádku a doma – díky nim. Ještě jednou moc děkuji. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)