Poděkování DP hl. m. Prahy, a.s. – strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 4. února 2015

Dobrý den, dovolte, abych Vám poděkoval za vzorně provedenou akci s vystěhováním bezdomovců pod Barrandovským tramvajovým mostem. Spolupráce s Vaším oddělením byla příkladná a samotné vystěhování proběhlo nad očekávání rychle. Při našich pravidelných prohlídkách budeme i nadále tento prostor sledovat a v případě potřeby se na Vás obrátíme. Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem.

 

Poděkování občanky M.Š. – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 5. února 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych alespoň touto cestou a Vašim prostřednictvím vyjádřila velké díky strážníkům-dopravní skupiny: strážníci č. 1417 + 1729, 2922 + 1532, 1636 + 1981 a paní konající službu na ústředně. Dne 30. 1. 2015 bylo v ulici Výletní u posledního rodinného domku vpravo, za zákazem zastavení, odstaveno osobní auto. Bohužel ale zablokovalo vjezd z i do dvojgaráže. Jsem toho času v neschopnosti po operaci kolene, dojíždím na rehabilitace, bez auta jsem nemožná. Tímto arogantním porušením předpisu mně vznikly dost nepříjemné situace, které s velkým nasazením od rána 8.30 do 21. hodiny večerní řešily jmenované hlídky strážníků. Prosím, pokud budete mít možnost a prostředky, ohodnoťte jejich opravdu lidské a vstřícné jednání, které je v dnešní společnosti již bohužel vzácné. Jsou opravdu velké rozdíly v tom, jak vykonávat dobře své povinnosti. Poklonu skládám i trpělivosti paní na ústředně, která s grácií vždy vyslechla opakované volání a nářky. S úctou a velkým díkem.

 

Poděkování občanky E.R. – strážníkovi OŘ MP Praha 5 ze dne 7. února 2015

Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám sdělit, že nám Váš příslušník-strážník (služ. č. 3099) – toho dne konající službu na služebně na Barrandově – dne 22. ledna t.r. zachránil našeho psa. Naše psice ohařce (skoro již 15 let) se totiž liknavostí a nedůsledností mého manžela a syna současně ztratila v časných ranních hodinách a protože je velice vážně nemocná a nemůže pořádně ani chodit, zaběhla se a zoufale pobíhala kolem silnice kousek od Vaší služebny. Díky pohotovosti a rychlému zásahu pana 3099, ale byla zachráněna – hrozil jí navíc pád do kolejiště tramvaje. Ačkoliv se lidé všeobecně psů bojí, tak i přesto ji pan 3099 odnesl na služebnu a postaral se o ni – dal jí napít, položil ji na deku i přesto, že krvácela (vzhledem k jejímu zhoubnému nádoru). Chtěla bych Vás proto, vážený pane řediteli, požádat, abyste v rámci Vašich kompetencí tohoto Vašeho příslušníka – pokud možno formou pochvaly, ale event. i finanční odměny – ocenil, neboť si to doopravdy zaslouží. Je přec v tomto případě lhostejno, zachránil-li zvíře, či člověka – prostě život! Prosím, poděkujte mu z pozice nadřízeného, neboť pracoval nad rámec svých služebních povinností a navíc riskoval své zdraví – podle svědectví, které se mi doneslo, se jí lidé báli, že je pokouše. O to víc si cením odvahy pana 3099! Bylo téměř pod nulou a psice byla z toho, že se ztratila v šoku. Poděkujte mu, prosím, že dělá dobré jméno České policii! Mám za to, že Vám na Vaše příslušníky chodí povětšinou připomínky a stížnosti – tak proč ne pochvaly????? Prosím Vás o laskavé sdělení, jakou formou jste jmenovaného příslušníka ocenil – záleží mi na tom. Pevně doufám v kladné vyřízení mé žádosti.

 

Poděkování Policie ČR – strážníkům OŘ MP Praha 13 ze dne 9. února 2015

Dobrý den, rád bych Vám touto cestou poděkoval za zaslání poznatku od Vašich strážníků ze dne 20.01.2015. Na základě uvedeného poznatku se podařilo v RD , Praha 5, dne 29.01.2015 v 05:00 hodin, zadržet pachatele zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle ustanovení § 283/1,2c) trestního zákoníku. V RD se při domovní prohlídce podařilo zajistit rostliny konopí v řádu stovek kusů a zadržená osoba, která je již v současné době obviněná je stíhána vazebně. Děkuji a přeji Vám úspěšný pracovní týden.

 

Poděkování občana Ing. P.J. – útulku pro opuštěná zvířata městské policie ze dne 10. února 2015

Dobrý den, vracím se tímto k situaci ze 24.1.2015, kdy nám ulétl papoušek, po nálezu byl odchycen odchytovou službou a ještě týž den jsme byli Vámi kontaktováni a papoušek se vrátil domů. Způsob jak Vám vyjádřit poděkování a vděčnost jsem v minulých dnech konzultoval s jinými pracovníky městské policie se kterými jsem v kontaktu ohledně jiných záležitostí. Vyjádřil jsem Váš profesionální a bezproblémový přístup se zjevnou snahou o co nejrychlejší navrácení ulétnutého papouška domů. Oficiálněji do porady vedení jsem již o této záležitosti informovat nestihl, vyjadřuji však alespoň touto cestou velké díky za Váš přístup a práci. Bylo mi doporučeno tou cestou informovat i pana Steinbauera. Prosím tedy o zaslání tohoto emailu také jemu. Děkuji ještě jednou za Vaši práci a přeji mnoho úspěchů v další činnosti. Já se snažím papouška lépe hlídat.

 

Poděkování občana V.K. – strážníkům OŘ MP Praha 9 ze dne 11. února 2015

Dobrý den. Chtěl bych poděkovat Vašim dnes v noci sloužícím strážníkům v Letňanech. Že mi zachránili od problémů. Našli mou adresu dle SPZ auta u kterého jsem zapomněl stažené okénko před domem. Za vytrvalost i přesto, že nám nefunguje interkom v domě. Odšlapal poctivě byt od bytu a podle zvonku se dostal až k nám do šestého patra. Nezeptal jsem se díky pokročilému času krátce před půlnocí na sl. číslo, ale to jistě není problém. Pokud budou i nadále tak pracovat pro občany, tak se nám tu bude opravdu lépe dýchat. S úctou a pozdravem.

 

Poděkování občanky G.R. – strážníkům OŘ MP Praha 8 ze dne 11. února 2015

Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala za práci dvou strážníků, kteří mi tuto neděli 8. 2. 2015 v podvečer – mezi 17. a 18. hodinou v Praze nad Palmovkou pomohli ve svízelné situaci. Velmi si vážím jejich nadmíru profesionálního a mile lidského přístupu. Bohužel neznám jejich ID čísla, ale třeba je můžete vyhledat Vy a poděkovat jim za mě. Přeji Vám i Vašim lidem mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě.

 

Poděkování občanky Z.L. – strážníkům OŘ MP Praha 9 ze dne 13. února 2015

Dobrý den, ráda bych poděkovala strážníkům MP, kteří dne 28.11.2014 v poledne měli službu na přechodu pro chodce u ZŠ Tupolevova. Na autobusové zastávce poskytli první pomoc tchánovi, kterého postihla mozková mrtvice. Díky rychlému zásahu a přivoláním služby první pomoci nejsou následky mrtvice rozsáhlé a tchán se úspěšně zotavuje. Děkujeme za pomoc a přejeme všem vše dobré. J

 

Poděkování ředitelky OŘ Policie ČR  Praha IV – strážníkům z útvaru psovodů ze dne 13. února 2015

Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám tou formou poděkovat za odvedenou práci a součinnost při pátrací akci po pohřešované osobě K. F., nar. ..,trvale bytem …ohrožené na životě a zdraví, kterou poskytli při pátrací akci ve dnech 12. února 2015 a 13. února 2015 strážníci z Útvaru psovodů Městské policie Praha psovodi č. 2241 a č. 1869 se psy, kteří byli schopni ve velmi krátkém čase se dostavit na místo pátrací akce, kde se iniciativně zapojili do pátrání a samostatně byli schopni reagovat na vzniklé situace. Pohřešovaný K.F. byl uvedenými strážníky z Útvaru psovodů Městské policie Praha při podváděné pátrací akce dne 13.2.2015 ve 12:55 hodin vypátrán v prostoru Modřanské rokle živý, i když značně prochladlý, zmatený a po prodělání hypoglykemického šoku. Doslova mu tito strážníci tím, že ho vypátrali, zachránili život, jelikož dle sdělení lékařů by další noc v lese již zajisté nevydržel. Nadto bych rád zdůraznil, že veškerá zmiňovaná součinnost a práce odvedená ze strany strážníků Útvaru psovodů Městské policie Praha vždy (nejedná se o první součinnost či spolupráci) vykazuje prvky odbornosti, profesionality a zejména osobního obětování pro dosažení sledovaného pracovní činností.

 

Poděkování 55 členů Klubu seniorů Praha 14 – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 16. února 2015

Vážená paní ředitelko, dovolte, abychom Vám poděkovali za uskutečněnou besedu, která se konala dne 28. ledna v Klubu seniorů Prahy 14, KD Šimanovská 47. Beseda na téma „Bezpečnost na ulicích v našem obvodě a prevence kriminality“, byla opravdu velice zajímavá a přínosná. Setkala se  s velkým zájmem všech přítomných seniorů. Poděkujte prosím naším jménem Vašim příslušníkům – ať z řad preventistů či okrskářů našeho obvodu, kteří svým přístupem tvořili opravdu přátelskou atmosféru a věnovali nám svůj čas. Jejich přednáška a následná diskuse byla opravdu poutavá. Máme však ještě spoustu dalších otázek, které jsme nestačili důkladněji probrat, a proto bychom chtěli požádat do budoucna o další setkání, dle Vašich možností. Děkujeme za vstřícnost a přejeme hodně úspěšných dnů ve Vaší práci.

 

Poděkování Českého červeného kříže – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 16. února 2015

Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám poděkovat za podporu příslušníků Městské policie hl.m. Prahy, obvodního ředitelství Praha 11 při zásahu Humanitární jednotky OS ČČK při hromadné nehodě na rychlostní komunikaci R1 dne 8.2.2015. Při této hromadné nehodě byli naši členové povolání ze strany HZS hl.m. Prahy za účelem převzetí péče o nezraněné osoby, jmenovitě zajištění teplých nápojů, tepelného komfortu a psychosociální pomoci. Na místo bylo možno projet pouze vozidly s právem přednosti v jízdě, jimiž naše organizace nedisponuje. Bylo pro nás proto klíčové, že vozidlo Obvodního ředitelství Praha 11 Městské policie hl.m. Prahy zajistilo přepravu našeho humanitárního materiálu i členů naší jednotky. Bez Vaší pomoci by nebylo možno z naší strany splnit zadaný úkol a zajistit pomoc pro řidiče v nouzi. Závěrem si Vám dovolujeme poděkovat za Váš dosavadní vstřícný přístup při spolupráci s naší organizací a zároveň vyjádřit naději, že tato spolupráce bude dále pokračovat se společným cílem zajistit maximální péči obyvatelům zasaženým mimořádnými událostmi.

 

Poděkování Českého červeného kříže – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 16. února 2015

Vážený pane řediteli, dovolte nám, abychom Vám poděkovali za podporu Vaší organizace poskytnutou na akci Celostátní cvičení humanitárních jednotek Českého červeného kříže konané v termínu 7.- 9.11. 2014. Celostátní cvičení humanitárních jednotek Českého červeného kříže (dále jen "cvičení") je akcí zásadního významu pro krizovou připravenost Českého červeného kříže. Letošním tématem cvičení, které se konalo na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje byl výcvik v oblasti operačního řízeni, evakuačních center a psychosociální pomoci na situaci péče o osoby dočasně bez přístřeší v důsledku mimořádné události. Zapojení příslušníků Obvodního ředitelství Praha 11 byla velice profesionální a jeho příslušníci velice dobře spolupracovali s našimi členy v oblasti zajištění bezpečnosti při kontaktu s neznámými osobami. Velice dobře se jim dařilo vyřešit často i značně složité situace, jako agresivní jedinci, osoba, která odmítá opustit autobus apod. Osvědčila se také spolupráce při dopravě přívěsu s humanitární pomocí. Bez Vaší pomoci by uspořádání cvičení nebylo v daném rozsahu možné. Věříme, že účast Vaší organizace na cvičení pomohla upevnění vzájemné spolupráce mezi složkami IZS, Českým červeným křížem i dalšími organizacemi. Závěrem si Vám dovolujeme poděkovat za Váš dosavadní vstřícný přístup při spolupráci s naší organizací a zároveň vyjádřit naději, že tato spolupráce bude dále pokračovat se společným cílem zajistit maximální péči obyvatelům zasaženým mimořádnými událostmi.

 

Poděkování Ing. V.K. předsedy SVJ – strážníkovi OŘ MP Praha 11 ze dne 18. února 2015

Vážený pane řediteli, prosím o vyjádření poděkování městskému policistovi č. 2660 za profesionální přístup, ochotu poradit ve věci zabezpečení domu a celkové vystupování. Díky jeho radám a zkušenostem s bezdomovci a „feťáky“ zabezpečujeme dům dle jeho rad a doporučení. Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.

 

Poděkování Armády spásy – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 25. února 2015

Vážená paní, jménem klientů Komunitního centra Armády spásy bych Vám a Vaší kolegyni chtěl tlumočit velké poděkování za mimořádně pěknou přednášku o osobním bezpečí, která se konala 12. února 2015. Naši senioři se k probíraným tématům opakovaně vracejí, sdílejí své zkušenosti a rádi vzpomínají na čas, který s Vámi mohli prožít. Také děkujeme za pohoštění a zajímavé informační materiály. Přejeme Vám vše dobré, pevné zdraví a těšíme se na další spolupráci.

 

Poděkování Městské části P3 starostky – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 26. února 2015

Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vaším prostřednictvím poděkovala za výbornou spolupráci strážníků Městské policie hl. m. Prahy OŘ MP Praha 3, při zajišťování veřejného pořádku v rámci akce Žižkovský masopust 2015 – masopustní průvod masek.

 

Poděkování občana J.B. – strážníkovi z hlídkového útvaru ze dne 28. února 2015

Ač nejsem zrovna obdivovatel Městské policie, o čemž hovoří četné pokuty za parkování, musím se s vámi podělit o zážitek z pátečního večera. Se svými přáteli jsme seděli v jedné holešovické hospůdce, kde jsme stali svědky příkladného chováni Vašeho příslušníka, že je strážník, jsem se samozřejmě dozvěděl až nakonec. Z ničeho nic tam jeden starší člověk náhle zkolaboval a nejevil známky života. Tento strážník, jmenuje se Jarda Havlík, nezaváhal ani na okamžik a ihned začal s oživováním. Za pomoci své kamarádky, která se spojila se záchrankou, tomu muži masíroval srdce a dával uměle dýchání až do příjezdu záchranky. Jsem si jist, ze tímto svým chováním zachránil onomu muži život. Takové případy příkladného chováni strážníků MP by měli lide znát a nejenom je vidět s pokutovými bloky u špatně zaparkovaných aut. Svůj názor na ně jsem přehodnotil i já.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)