Informace poskytnuté v roce 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Nález peněženky, předání majiteli - č.j. MPPH - 7147/16
Rušení nočního klidu P10 - MPPH - 17292_16
Blokáda taxikářů na magistrále - MPPH - 17281_16
Veřejná zakázka výstrojní materiál - č.j. MPPH - 33513_16
Služební č. strážníka - č.j. MPPH - 33589_16
Měření rychlosti - č.j. MPPH - 38046_16
Rušení nočního klidu - MPPH - 39010_16
Kopie dokumentů z osobní složky strážníka - č.j. MPPH - 40743_16
Počet kontrol taxi v r. 2015 - č.j. MPPH - 47327_16
Finan.prostř. chod taxi team - č.j. MPPH - 47332_16
Počet strážníků ve výkonu P7 - č.j. MPPH - 47828_16
Výpis přestupků řeešených MP v r. 2015 - č.j. MPPH - 48329_16
Žádost o kopii úředního záznamu - č.j. MPPH - 51130_2016
Jak vyřešen přestupek na P7 - č.j. MPPH - 56006_2016
č.j. MPPH 58947_16 smlouvy, objednávky na boty pro strážníky  MP
č.j. MPPH - 60396_2016 - foto prašnost v domě
č.j. 64065_2016 - smlouvy k VZ
č.j. MPPH - 70308_2016 - posuzování přestupků
č.j. MPPH - 74622_2016 - počet BP Praha 14 - 2015-2016
č.j. MPPH - 76643_16 - Smlouva k VZ
MPPH - 78083_16 - VP v provozovnách
MPPH - 79770_16 - Rušení NK -sportovna P5
MHMP - 81956_2016 - nařízení exekuce
MPPH - 87908_16 - RNK Hostinec Na Kamýku
MPPH - 90496_16 - fotodokumentace z nehody
č.j. MPPH - 96459_2016 - rozbitý truhlík
MHMP - 97194_16 - dodací listy
Přestupky VP - č.j. MPPH - 98203_2016
Nedovolené stání před přechodem - č.j. MPPH - 97724_2016
Rozpočet HMP_městská policie - č.j. MPPH- 101911_16
Výjezd MP na P10 - č.j. MPPH - 108398_16
Dodání stejnokroje, platy MP - č.j. MPPH - 108716_16
Průměrné platy a kontroly- č.j. MPPH - 109242_16
Platy a kontroly IMP - č.j. MPPH - 109393_2016
Pracovní pohotovost IMP - č.j. MPPH - 113039_2016
Volná část komunikace - č.j. MPPH - 114460_2016
Vyznamenání ředitel MP - č.j. MPPH - 114909_2016
Řešení přestupků v ul. na P4 - č.j. MPPH - 115436_16
Neoprávněné natáčení TV - č.j. MPPH - 116027_16
Dodací listy a objednávky výstroj - č.j. MPPH - 120538_16
Umístění ÚMR, stac. radary,kamery červená - č.j. MPPH - 125593_16
Rušení nočního klidu P8 - MPPH - 128994_16
Měření rychlosti Strakonická v r. 2015 - č.j. MPPH - 129290_16
Zneužití příplatků, nábor, parkovací zóny, platy - č.j. MPPH - 136025_2016
Zneužití přípaltků, nábor, parkovací zóny, platy - č.j. MPPH - 136025_2016
Oznamování přestupků na MHMP, parkování zastávka MHD mimo provoz - č.j. MPPH - 137005_2016
Přestupky a oznámení na dané adrese po 19. červenci 2016 - č.j. MPPH - 139227_16
Záznam o zákroku, jména strážníků - č.j. MPPH - 141363_2016
Platy, výnosy z odtahů a zón placen. stání - č.j. MPPH - 143418_16
Výjezdy MP HMP Praha 3 - č.j. MPPH - 142428_2016
Záběry z MKS - č.j. MPPH - 144039_16
Rušení nočního klidu v Praze 3 - č.j. MPPH - 147754_16
Hrubý příjem a přesčasové hodiny zaměstnance MP - č.j. MPPH - 153469_16
Přestupky řešené MP v roce 2016 - č.j. MPPH - 152178_16
Přestupky na Praze 1 - č.j. MPPH - 153129_16
Náklady MP v rámci konání Signal Festivalu - č.j. MPPH - 154624_16
Platy, šetření IMP a OKS, provoz auta ředitele - č.j. MPPH - 156101_16
Odtahy v Praze 2014 - 2016 - č.j. MPPH - 157000_16
Placené parkoviště v Praze 7 - MPPH - 159690_16
Správní přestupkové řízení RZ v ulicích na P1 - č.j. MPPH - 162276_16
Zaměstnanci MP převod na jinou práci - č.j. MPPH - 164009_2016
Nahlášení špatného parkování na P10 - č.j. MPPH - 165191_16
Počet výjezdů MP 1. 1. 2014 - 22. 12. 2016 - č.j. MPPH - 166503_16
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)