Dobrý den, považujeme za svoji příjemnou povinnost poděkovat dvěma příslušníkům Městské policie. Můj manžel je těžce nemocný a stává se, že upadne a není schopen sám vstát. Od pracovníků mobilního hospicu jsme dostali informaci, že v tomto případě je možné požádat o pomoc Městskou policii. Když se nám ani s pomocí souseda tentokrát nepodařilo manžela zvednout, rozhodla jsem se s jistými obavami, jestli se nedopouštím nějakého přehmatu, MP skutečně zavolat. Ale od chvíle, kdy jsem se dovolala na linku 156, mě všechny obavy opustily. Už na dispečinku byli velmi vstřícní a ochotní, policisté přijeli rychle, velice efektivně a zručně manželovi pomohli a počínali si jak velmi profesionálně, tak s plným pochopením pro naši situaci. Jména zasahujících policistů jsem bohužel nezjistila. O pomoc jsem požádala včera, tj. 31.12 cca v 16 hodin. Rádi bychom jim s manželem ještě jednou poděkovali, byla to pro nás větší pomoc, nežli si mohou představit. Pomohli nám s naprostou samozřejmostí, rychle a současně klidně, ale pro nás to vůbec samozřejmost nebyla. U nás se po jejich bravurním zásahu ihned změnila atmosféra od pocitu bezradnosti a bezmoci k velké úlevě. A za to jsme velice vděční. Přijměte, prosím, přání všeho dobrého do nového roku s velkými díky za pomoc. S veškerou úctou.


Poděkování občana Ing. L.Š. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 3. ledna 2017


Dobrý den, chtěl bych moc poděkovat Vašim strážníkům – čísla 0529 a 3327, kteří mi dnes zachránili klíče od auta, které mi spadly do kanálu. Byli velmi ochotní a rychlí. Ještě jednou děkuji.


Poděkování občana J.Š. z Děčína– strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 3. ledna 2017


Dobrý den. Chtěl bych poděkovat moc Městské policii Praha, když jsem přiletěl z dovolené na letiště Václava Havla 1. 1. 2017 v 1 hodinu ráno, zjistil jsem, že mám úplně prázdný akumulátor u automobilu. Nevěděl jsem co dělat, zavolal jsem na městskou policii, kde mi vyšli vstříc a poslali služební auto se startovacím kabelem. Auto strážníci nastartovali a odjeli, stačil jsem jenom poděkovat. Jediné co vím, že mluvili, že jsou ze šestky a měli automobil Hyundai. Tímto bych chtěl ještě jednou moc poděkovat za přístup a jejich počínání.


Poděkování občana Ing. J. P. – strážníkům OŘ MP Praha 2 ze dne 3. ledna 2017


Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou vyslovil poděkování strážníkům městské policie číslo 3117 a 3301, kteří 31. 12. 2016 v odpoledních hodinách vykonávali službu mezi Palackého náměstím a Výtoní. Ujali se našeho psa, který v nestřeženém okamžiku utekl z náplavky na hlavní komunikaci, když se polekal odpálené pyrotechniky. Nejen, že nám psa ve velmi krátké době předali, ale možná mu rychlým zásahem i zachránili na rušné ulici život. Oba strážníci si za svůj profesionální výkon ve službě, který přispívá k dobrému jménu městské policie, zaslouží pochvalu a poděkování nejen od nás. S pozdravem a přáním úspěšného roku 2017.

Poděkování občanky M. S. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 4. ledna 2017


Vážení, chtěla bych tímto velmi poděkovat dvěma policistům hlídky městské policie (pravděpodobně Prahy 6), kteří v sobotu 17. prosince v ranních hodinách, cca kolem 5 hodiny, našli, odchytli a tím zachránili a přivezli mého pejska Trixie do hotelu, kde jsem pobývala u kamarádky. Při předání pejska byli velmi milí a profesionální. Dokážu si představit, že nebylo jednoduché, v ranních hodinách, v -4 °C se snažit nahnat na vodítku zraněného a vystrašeného pejska. Pejsek se našel nakonec na Praze 6 na Petřinách, kde zmateně pobíhal u tramvajové zastávky. Pejsek utekl od hotelu v pátek večer 16. prosince, když se lekl ohňostroje, vběhl do Evropské ulice, kde ho srazilo auto a poté se zaběhl.. Hledali jsem ho s kamarády skoro celou noc, báli jsme se, byla velká zima, byl zraněný. Jelikož bydlíme na Praze 7, byla jsem ve Vokovicích na návštěvě u kamarádky, tak jsme věděli, že cestu domů nemůže najít. Policistům patří veliký dík, že reagovali na výzvu pohřešovaného pejska a byli tak laskaví, že se postarali, aby se pejsek vrátil v pořádku zpět k majitelům. Bohužel neznám jejich jména, ani čísla odznaků, proto volím tuto cestu, abych jim vyjádřila svůj velký dík. V případě možnosti získání finančního ohodnocení nad rámec platu, budu moc ráda, pokud tento dopis přispěje ke kladnému rozhodnutí v jejich případě. Se srdečným pozdravem.


Poděkování vedoucí ŠD ZŠ – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 6. ledna 2017


Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat Vašim pracovníkům – strážníkům Městské policie Praha 10, panu P. Mrkvičkovi a panu P. Veselému za pomoc a dlouhodobou spolupráci při organizování besed a zajímavých akcí pro naši ŠD. Děkuji a těším se na další spolupráci. S pozdravem.


Poděkování občanky I.L. – strážníkům hlídkového útvaru MP ze dne 9. ledna 2017


Vážený pane řediteli, dovoluji si touto cestou udělit velikou pochvalu strážníkům č. 3253 a č. 1786, kteří mi velmi ochotně pomohli v nouzi. Dne 8. 1. jsem v dopoledních hodinách parkovala na parkovišti OC Zličín, baterie mého auta se během pár minut v mrazivém počasí úplně vybila a auto nešlo nastartovat. Tito strážníci mě viděli jak nešťastně pobíhám okolo vozu a nabídli mi svou pomoc. Od jiného řidiče sehnali dobíjecí kabely a pomohli mi auto nastartovat. Byla jsem opravdu moc vděčná, že se mě ujali a pomohli mi tuto situaci vyřešit. Objevili se ve správnou chvíli na potřebném místě – strážní andělé. Moc moc jim ještě jednou děkuji a prosím tímto i Vás o udělení pochvaly těmto strážníkům. Svou práci dělají velice dobře. S pozdravem.


Poděkování Magistrátu hl. m. Prahy – strážníkům OŘ MP Praha 3 až 12, 14, útvaru psovodů, poříčního útvaru ze dne 10. ledna 2017


Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála všechno nejlepší do roku 2017 a zároveň srdečně poděkovala za spolupráci při konání letošního novoročního ohňostroje pro hlavní město Prahu, který se uskutečnil v neděli 1. 1. 2017. Díky Vaší profesionalitě se celá tato organizačně náročná záležitost obešla bez komplikací. Ačkoliv počasí neumožnilo bezvadný zážitek, měli Pražané i zahraniční i mimopražští návštěvníci možnost užít si, v čase přístupném i těm nejmenším, tradiční oslavu vstupu do nového roku. Ještě jednou děkuji. Budu se těšit na další spolupráci.


Poděkování občanky J.J. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 11. ledna 2017


Chci touto cestou velmi vděčně a upřímně poděkovat Vašim dvěma příslušníkům (služ. č. 2636 a služ. č. 1672) za jejich krásné, vlídné jednání a citlivý přístup, který prokázali dne 12. 9. 2016, když mi pomohli po pádu doma znovu bez zranění vstát. Píši toto poděkování opožděně, protože jsem se teprve nedávno (13.12.2016) vrátila po 2,5 měsíční hospitalizaci domů. Prosím o vyslovení mého upřímného díku těmto Vašim příslušníkům a omluvu písma, po nemoci ještě nejistého Přeji Vám i celému týmu pevné zdraví, štěstí a pohodu po celý rok 2017.


Poděkování občanky M.J. – strážníkovi OŘ MP Praha 7 ze dne 13. ledna 2017


Dobrý den, ráda bych touto cestou vzdala velké uznání strážníkovi, který slouží na Vašem obvodu. Strážníka sice osobně neznám, ale po přečtení jeho příspěvku na stránkách sociální sítě Facebook, jsem byla naprosto dojata jeho dobrosrdečností a ochotou pomáhat lidem v nouzi. Gratuluji Vám, že máte tak skvělé podřízené, kteří dělají jménu Městské policie takovou čest. Níže posílám odkazy, kde si můžete přečíst (a že to za to stojí), jaké odezvy způsobil u lidí a že jich je několik set. To je v dnešní době vzácné zvlášť, když ten pán dělá vše ve svém volnu a na své náklady. Přeji Vám i Vašemu kolektivu mnoho dalších pracovních úspěchů a více takových skvělých strážníků.

Poděkování ředitelky Střediska sociálních služeb Praha 1 - strážníkům oddělení prevence ze dne 13. ledna 2017


Vážený pane řediteli, v sobotu dne 24. prosince 2016 pořádaly Městská část Praha 1 a Středisko sociálních služeb v Malostranské besedě štědrovečerní oběd pro osamělé seniory. Oběda se zúčastnila dvacítka seniorů, kteří trvale žijí v MČ Praha 1 a nemají žádné příbuzné, s nimiž by mohli trávit nejkrásnější svátky v roce. Atmosféru na tomto milém setkání osamělých seniorů se zástupci MČ Praha 1 a Střediska sociálních služeb přímo na Štědrý den přišli svou hrou zpříjemnit členové Dixie Bandu Městské policie Praha pod vedením Mgr. Pavla Šourka. Jejich vystoupení bylo nádherné a všechny přítomné jím velice potěšili. Ráda bych tedy touto cestou poděkovala nejen přímo členům kapely za mimořádné vystoupení, ale také Městské policii Praha jako takové a Vám, pane řediteli, za to, že skupině poskytujete zázemí, jež jí umožňuje takto vystupovat a zpříjemnit čas lidem, jimž by jinak pravděpodobně bylo pouze smutno. My i senioři z Prahy 1 si vysoce ceníme energie, kterou členové Dixie Bandu Městské policie Praha věnovali tomuto vystoupení. Taktéž oceňujeme spolupráci s Útvarem prevence Městské policie Praha, těšíme se na pokračování spolupráce a doufáme, že i její další rozšiřování. S přátelským pozdravem.

Poděkování občanky L.K. – strážníkovi OŘ MP Praha 7 ze dne 18. ledna 2017


Vážený pane řediteli, jsme ráda, že v řadách MP jsou lidé jako je strážník na Praze 7, který dotazem na FB stránce daruji za odvoz, poptával kamna pro člověka, který žil bez světla, tepla a základních věcí. Byla jsem téměř dojata jakou vlnu solidarity touto poptávkou zvedl. Z jednoho potřebného člověka byli najednou dva. Lidé nabízeli oblečení, kamna se sporákem, potraviny a jiné věci, které jsou k životu třeba. Tento strážník, jehož jméno neznám, na své náklady objížděl lidi, co nabídli potřebné věci a dvěma pánům v maringotce je vozil. I u mě byl. Díky němu pánové mají teplo, snad i světlo, mohou si uvařit .... Chtěla bych za toto panu strážníkovi moc poděkovat a MP zaslouží pochvalu, že má ve svých řadách takové lidi. Děkuji a přeji nám všem více takových strážníků s dobrým srdcem.


Poděkování občanky J.P. – strážníkovi OŘ MP Praha 6 ze dne 18. ledna 2017


Vážený pane řediteli, chtěla jsem touto cestou poděkovat p. Ing. Zdeňkovi Steigerovi (Městská policie, Přestupkové oddělení, Českomalínská 25, Praha 6) za jeho velmi profesionální přístup k vyřešení výše uvedené záležitosti. Dne 13. ledna t.r. jsem měla zaparkované své vozidlo na rohu ulic Ke džbánu a Jenečská v Praze 6. Auto bylo zaparkované před naším domem. Vzhledem k tomu, že je u nás velmi těžké sehnat parkování z důvodu obsazení míst auty přijíždějícími z blízkých obcí u Prahy, zaparkovala jsem auto přechodně na nejbližším volném místě u domu. Když jsem chtěla odjet, auto nešlo nastartovat, neboť baterie byla vybitá, proto jsem auto nemohla přeparkovat na jiné místo. Protože jsem přišla v uvedený den pozdě domů, našla jsem vyrozumění za stěračem vozidla v ranních sobotních hodinách. Vzápětí, ještě v nočních hodinách, jsem volala na Vaši pobočku v Českomalínské ul. na telefonní číslo 222 025 390 (potvrzeno odchozím hovorem na mém mobilu dne 14. ledna v 02:14). Tam mi bylo sděleno, že se mám dostavit k vyřízení záležitosti v pracovních dnech a uvedených hodinách. Sdělila jsem, že bohužel ke své pracovní době a místem mého zaměstnání (pracuji na Praze 5 – Anděl) nemohu stihnout návštěvu oddělení v uvedených hodinách. Abych problematické parkování co nejdříve vyřešila, hned v sobotu jsem se spojila s autoservisem a nechala jsem si novou baterii přivézt a namontovat a tudíž auto hned přeparkovala, aby nepřekáželo v provozu. Jako důkaz přikládám kopii záručního listu na baterii s uvedeným datem pořízení. Přes víkend jsem osobně navštívila pobočku v Českomalínské ulici dvakrát, v soboru v 17:30 a v neděli 16:30 a na základě mého vysvětlení, že se nemohu dostavit v pracovní dny, mi přesto bylo sděleno, že se mám dostavit v pracovní dny. V neděli mi Váš pracovník alespoň dal telefonní číslo na přestupkové oddělení. Hned následující den v pondělí 16. ledna jsem na dané číslo volala a mluvila jsem s Ing. Steigerem. Na základě mého vysvětlení, že moje návštěva oddělení je z časových důvodů problematická, mi sám navrhnul, že se mohu dostavit v ranních hodinách před oficiální pracovní dobou. Tuto nabídku jsem velmi ocenila. Přestupkové oddělení jsem navštívila dnes ráno v 7:30 a Ing. Steiger mě v uvedenou dobu přijal. Po mém detailním vysvětlení problému celou záležitost vyřešil domluvou. Touto cestou bych ještě jednou chtěla moc poděkovat Ing. Steigerovi za jeho velmi profesionální, vstřícný i lidský přístup k vyřešení této záležitosti. S pozdravem.

Poděkování členky výboru SVJ Jungmannova ul. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 19. ledna 2017


Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala dvěma městským policistům, kteří včera 18.1.2017 v 19:00 vynesli nemohoucího starého člověka do 5. patra. Developer, firma ZFP, vypnul majitelům bytů výtah. Oba policisté byli naprosto skvělí, empatičtí, se starým pánem komunikovali. Prosím jménem SVJ Jungmannova jim velmi poděkujte! S pozdravem.


Poděkování členky výboru SVJ Jungmannova ul. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 23. ledna 2017


Dobrý den, opět bych touto cestou chtěla jménem SVJ Jungmannova poděkovat dvěma policistům, kteří dnes tj. 23. 1. 2017 po 18 hodině vynesli do 5. patra starého nemohoucího člověka. Byla jsem po celou dobu u asistence, se starým pánem komunikovali, nic nebylo problém. Opravdu velké díky !!!!!!


Poděkování ÚMČ Praha 10 – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 23. ledna 2017


Vážený pane řediteli, chtěl bych touto cestou velmi poděkovat za skvělou spolupráci ze strany Vašeho zástupce pana Bc. Hlaváčka při řešení vleklého problému s některými nájemníky vnitrobloku u ulice U Slávie, kteří zatvrzele odmítali akceptovat dopravní značení a dostávali úřad MČ do situace, kde ze strany oprávněných osob byl úřad nařčen pro nečinnost a přehlížení práva. Stejnou měrou bych chtěl poděkovat i těm strážníkům a ostatním, kteří se spolupodíleli a spolupodílejí na řešení takových situací, kterých bohužel v poslední době na různých místech MČ přibývá. S přáním příjemného dne.


Poděkování Státní plavební správy – strážníkům poříčního útvaru MP ze dne 24. ledna 2017


Dovolte, abych tímto poděkoval za sebe i své kolegy všem příslušníkům Městské Policie hl. m Prahy, poříčnímu útvaru pod vedením Bc. Jaroslava Netroufala, za vynikající spolupráci při kontrolách na vodní cestě Vltavě v Praze během roku 2016. Spolupracovali jsme v rámci provedených kontrol nejen při pořádání kulturních a sportovních akcí, ale i při běžné dozorové činnosti a tyto kontroly již několikátým rokem nepochybně přispívají ke zvýšení bezpečnosti plavebního provozu na intenzivně využívané vodní cestě. Státní plavební správa zaznamenává rozvoj plavby převážně rekreačních a sportovních plavidel, z tohoto důvodu jsou kladeny nemalé nároky na výkon státního dozoru. Nárůst registrovaných plavidel a držitelů průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla je na vodních cestách každým rokem viditelnější a rostou tak nároky na rozsah státního dozoru. Jelikož Státní plavební správa má omezené personální možnosti a potýká se s problémem zajistit hlídkovou činnost na vodních cestách, je výpomoc ze strany poříčního útvaru nezbytná. V uplynulé plavební sezóně roku 2016 se na základě vyhodnocení plavebního provozu přistoupilo na území hl. m. Prahy k osazení plavebního značení, kterým se omezila plavba ve výtlačném režimu v úseku od Plavební komory Praha-Štvanice až po železniční most na Výtoni a dále v oblasti od startovní věže Stadionu vodních sportů po Barrandovský most. Toto opatření kladlo z hlediska efektivnosti velké nároky na přítomnost kontrolních složek, které sledovaly jeho dodržování. Počet oznámení o podezření ze spáchání přestupků v plavebním provozu z uvedené lokality, kterou Státní plavební správa obdržela od poříčního útvaru Městské Policie, převyšoval polovinu z celkového počtu všech zjištěných přestupků, což jasně nasvědčuje tomu, že útvar Městské policie hraje v plavebním dozoru na vodní cestě v Praze velmi zásadní roli. Poříční útvar je zároveň specializovanou složkou, která bezesporu zná problematiku plavebního provozu a v případě vzniku mimořádných událostí je schopna mnohdy bezprostředně dorazit k místu jejich vzniku a zajistit prvotní úkony před příjezdem zaměstnanců Státní plavební správy. Závěrem bych rád ještě jednou ocenil velmi profesionální a vstřícný přístup vedoucího poříčního útvaru, který vždy flexibilně řeší nastalou situaci. Věřím, že naše úspěšná spolupráce bude nadále pokračovat.

Poděkování ZŠ LOPES Čimice – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 29. ledna 2017


Dobrý den, ráda bych jménem svým i jménem svých kolegyň poděkovala Vašim kolegům z dopravního hřiště na Praze 8, kteří měli v naší škole přednášky dopravní výchovy pro 1. – 3. ročník. V naší škole se vzdělávají převážně děti s řečovou vadou, mentálním postižením a s různými psychickými a psychiatrickými poruchami. Vaši kolegové se těchto dětí nezalekli, naopak, všechny paní učitelky je chválily, jak k dětem hezky a přirozeně přistupovali. Takže se těšíme na příští rok na další přednášky.


Poděkování občanky P.S. - strážníkovi OŘ MP Praha 8 ze dne 30. ledna 2017


Dobrý den, tímto emailem bych ráda chtěla poděkovat panu strážníkovi číslo 0826 za pomoc s mojí ztrátou peněženky, kterou jsem ztratila v Praze na Florenci dne 13. 1. 2017. Následně mi pak volal pan strážník ve středu 18. 1. 2017, kdy mu někdo na Florenci peněženku předal. Hlavně veliké díky patří za to, že pan strážník šel s mojí peněženkou, ve které jsem měla kartu od mojí sim karty do O2 prodejny a zjistil tam moje telefonní číslo a hned mi zavolal a tím pádem jsem měla peněženku se všemi doklady hned ten den zpátky u mě. Děkuji moc a přeji pěkný den.


Poděkování velitele objektu ostrahy HM Tesco Skalka – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 30. ledna 2017


Dobrý den, touto formou bychom chtěli za celý tým ostrahy HM Tesco Skalka Přetlucká 50, Praha 10 – Strašnice, poděkovat všem strážníkům MP Praha 10 – Malešice a konkrétně strážníkům sl. číslo 2311, 0279 a 2799 za bleskurychlý zásah při zadržení pachatele krádeže v našem hypermarketu dne 30 1. 2017 v čase cca 18:00 hod. Na naší prodejní ploše se pohyboval podezřelý zákazník, který si cestou na pokladnu uschoval nezaplacené zboží do svého oděvu a svého batohu a vykazoval jisté známky agrese, a proto člen ostrahy zavolal na místní oddělení MP Praha 10 – Malešice, zda by nám byli ochotni poslat hlídku, která by nám byla ochotna pomoci při řešení této situace. Strážník, který s námi hovořil, neváhal a poslal nám na pomoc strážníky MP 2311, 0279 a 2799, kteří na naši prodejnu dojeli v pravou chvíli, jelikož pachatel krádeže zrovna prošel pokladnami s nezaplaceným zbožím a na výzvu člena ostrahy o sečkání na policisty nereagoval. V tu chvíli zakročili již zmínění strážníci MP a společně jsme pachatele zadrželi. Jsme velice rádi, že na našem obvodu pracují tak profesionální strážníci a touto formou bychom jim chtěli poděkovat. Mnohokrát děkujeme za všechny členy ostrahy HM Tesco Skalka za skvělou spolupráci s tímto místním oddělením. Děkuji. S pozdravem.


Poděkování prezidenta organizačního výboru a technického ředitele Prague International Marathon – strážníkům OŘ MP Praha 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, hlídkového útvaru MP a centrálního operačního střediska MP ze dne 30. ledna 2017


Vážený pane řediteli, rádi bychom Vám srdečně poděkovali za podporu a hlavně za skvělou spolupráci při organizaci a zabezpečení závodů RunCzech běžecké ligy 2016. I díky Vám byly závody jedinečným zážitkem pro běžce, přítomné diváky, ale i pro širokou veřejnost. Díky vynikající spolupráci jsme vytvořili akce na světové úrovni, o čemž svědčí také výkony elitních atletů. Na Sportisimo 1/2Maratonu Praha Keňanka Violah Jepchumba svým výkonem vytvořila rekord závodu a jako teprve šestá žena historie pokořila hranici 66 minut. Birell Grand Prix Praha rovněž nabídl výkony světových parametrů – hned pět atletů běželo pod dvacet osm minut, nejrychlejší žena do posledních metrů atakovala světový rekord a oba vítězové drží letošní světové nejrychlejší časy na silničních deseti kilometrech. Dovolujeme si Vás požádat o spolupráci během nadcházející sezóny RunCzech běžecké ligy 2017. Věříme, že společně udržíme závody na světové úrovni a obhájíme zlaté známky od Mezinárodní asociace atletických federací IAAF a opět se tak zařadíme vedle světové závody, které se tímto oceněním mohou pyšnit. Běžecká Praha se díky nim může směle měřit se slavnými světovými maratony v Tokiu, Chicagu nebo v Londýně. Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další spolupráci.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)