Poděkování občanky Ing. A.H. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 1. prosince 2016

Dobrý den, chtěla bych tímto moc poděkovat týmu Městské policie části Praha 10 – Záběhlice při pondělním řešení neoprávněného, opakovaného parkování vozidla na mém garážovém stání v domě ul. Mattioliho. Vše vyřešili profesionálně, majitele vozidla dohledali a kontaktovali, poté se celá záležitost vyřešila. Dík za to! S pozdravem.

Poděkování občanky E.N. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 1. prosince 2016

Vážená Městská policie Prahy 10, dovolte mi, abych tímto dopisem vyslovila poděkování strážníkům č. 2514 a č. 3001, kteří mi velice ochotně pomohli nalézt mé klíče od auta, které mi mou neopatrností vypadly z kapsy bundy ve Vršovicích. Jmenovaní strážníci mě uviděli, jak zoufale něco hledám a poté co jsem jim sdělila co se mi stalo a kudy jsem se ve Vršovicích (v oblasti let. stadionu Slavia a HM Tesco) pohybovala, mi velmi ochotně pomáhali klíče hledat. Díky jejich znalosti tohoto území se jim po určité době podařilo mé ztracené klíče od auta nalézt (v blízkosti let. stadionu Slavia). Byla jsem jim nesmírně vděčná a považuji za svou povinnost jim alespoň tímto způsobem vyjádřit poděkování. Oba jmenovaní strážníci si opravdu zaslouží pochvalu, S pozdravem.

Poděkování občana P.J. – strážnici OŘ MP Praha 11 ze dne 2. prosince 2016

Dobrý den, chtěl bych jako občan velmi poděkovat strážnici i.č. 1978 za její aktivní a profesionální přístup při řešení opilého agresivního muže na vánočních trzích u metra C Háje. Zde tento opilý muž obtěžoval návštěvníky a požadoval od nich peníze, když jsem se mu snažil vysvětlit, aby šel pryč, nereagoval. Proto jsem požádal strážnici 1978 o pomoc při řešení dané situace a ta si velmi aktivně pro dotyčného došla do herny, kde se usídlil, vyvedla ho ven a zadržela do příjezdu kolegů, kteří ho následně vykázali z prostoru teras metra C Háje. Obdivuji její profesionalitu po celou dobu zásahu, kdy jí neujely nervy a zcela správný, zákonný a taktický postup. Mnohokrát chci poděkovat za její přístup a profesionalitu.

Poděkování MČ Praha 4 – Kunratice – vedení OŘ MP Praha 4 ze dne 6. prosince 2014

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám poděkoval za kvalitní spolupráci mezi vedením městské policie Prahy 4 a městskou částí Praha – Kunratice v roce 2016, které si velmi vážím. Díky této efektivní spolupráci, kdy můžeme společně řešit nenadálé situace ihned a díky pravidelným, společným poradám, které nám usnadňují plánování činnosti pro zlepšení bezpečnostní situace v naší městské části, máme vytvořen dobrý základ pro snižování trestné a přestupkové činnosti v Kunraticích. S pozdravem.

Poděkování MČ Praha 4 – Kunratice – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 6. prosince 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám poděkoval za kvalitní spolupráci v roce 2016, které si velmi vážím. Zároveň bych Vás rád upozornil na strážníky, se kterými jsem byl v letošním roce s výkonem služby spokojen. Při hlídkové činnosti a spolupráce s radnicí str. Hůrka, str. Zátopek. V hlídkové činnosti a kontrole kamionů str. Grund, str. Procházka, v hlídkové činnosti v  kunratickém lese a okolí kunratických rybníků str. Gazdík, str. Strnad, str. Zátopek. Zároveň poděkování patří str. Kuželovi a str. Blahové za pomoc při organizaci dopravy při slavnostním žehnání sousoší Kalvárie. Nemalou a kvalitní činnost vykonávají také strážníci v rámci plnění úkolů tzv. „Školní policie“, kdy pomáhají chránit kunratické děti v okolí mateřské školy a základní školy. S pozdravem.

Poděkování ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – strážníkům OŘ MP Praha 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, hlídkového útvaru, poříčního útvaru, centrálního operačního střediska, útulku pro opuštěná zvířata ze dne 7. prosince 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych poděkoval nejen Vám, ale Vaší cestou i strážníkům Městské policie hl. m. Prahy dne 17. listopadu 2016. I díky této spolupráci bylo opatření zajištěno s minimálními škodami a negativními dopady na běžný chod hlavního města. S pozdravem.

Poděkování ředitelky ZŠ Praha 2 – strážníkům OŘ MP Praha 2 ze dne 9. prosince 2016

Vážená paní starostko, vážený pane řediteli, většinou chodí emaily plné stížností, a tak bych ráda v adventním čase přispěla emailem radostným. Již dlouhá léta úzce spolupracujeme s Městskou policií Praha 2. Tato spolupráce se neustále rozvíjí. Jen za letošní školní rok, to je během 3 měsíců, pan Glogar zajistil preventivní akci pro celou školu – Integrovaný záchranný systém (celodopolední akce), žáci 5. tříd chodí celý podzim se strážníky na pochůzky a kontrolují „pejskaře“, zda po svých psech uklízí a všechny třídy školy (18 tříd!) byly na exkurzi na služebně, a to vždy se smysluplnou a velice zajímavou přednáškou. Výsledkem je to, že se naši žáci velmi poučili, získali mnoho cenných znalostí a navíc získávají velmi dobrý vztah k MP a strážníkům, mají k nim důvěru. Jsem si vědoma, že máme nadstandardní péči v této oblasti, vážíme si času, který nám strážníci a jmenovitě pan Glogar věnují. Děkuji tímto i Vám, za Vaši podporu těmto akcím. S pozdravem a přáním klidných vánočních svátků.

Poděkování Oddělení služby kriminální policie a vyšetřování – strážníkům centrálního operačního střediska MP ze dne 9. prosince 2016

Velmi rádi bychom touto cestou jménem celé SKPV Praha venkov – Západ poděkovali Bc. Pavlu Gregorovi a Václavu Králíčkovi za jejich ochotu a profesionální přístup. V souvislosti s prověřováním zvlášť závažného zločinu znásilnění bylo zjištěno, že se pachatel před samotným činem pohyboval na území hl. m. Prahy, proto jsme se obrátili s požadavkem o spolupráci na Vaše centrální operační středisko, kde se nám díky poměrně kvalitnímu pokrytí území města kamerami a výborným odborným znalostem pánů Gregora a Králíčka podařilo natypovat a později ztotožnit pachatele závažné trestné činnosti. Lze se domnívat, že bez této spolupráce by totožnost pachatele nebyla zjištěna a mohlo by tak dojít k dalším přepadením. Věříme, že i v budoucnu bude tato spolupráce fungovat a přispěje tak k ochraně bezpečnosti občanů. Za SKPV Praha venkov – Západ děkujeme.

Poděkování občanky MUDr. J.K. – strážníkovi OŘ MP Praha 14 ze dne 10. prosince 2016

Vážená paní ředitelko, prosím, abyste byla tak laskava a vyřídila mé poděkování příslušníku Městské policie Stanislavu Pančurovi ze služebny Lomecká 656, Újezd nad lesy. V pátek 9. 12. 2016 kolem 9:15 hod. se mně stala  nemilá věc. Zabouchla jsem si dveře od domu a zůstala bez klíčů. Snažila jsem se přelézt plot, ale marně. V tom jela kolem Fabia městské policie řízená jmenovaným příslušníkem. Okamžitě zastavil, s dotazem, zda něco nepotřebuji. S maximální laskavostí a ochotou mi umožnil zatelefonovat příteli a zajistil zámečníka. Do 1 hodiny byla situace zvládnuta. Paní ředitelko, prosím, předejte mé velké díky a uznání a vyslovte pochvalu za mimořádný lidský přístup Stanislavu Pančurovi. S pozdravem.

Poděkování vedoucí Obvodní knihovny pro Prahu 8, 9 a 14 – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 15. prosince 2016

Vážená paní ředitelko, po celý uplynulý rok 2016 hlídky městské policie pravidelně navštěvovaly pobočky Městské knihovny v Praze na Praze 14, kontrolovaly tento prostor a díky nim se mohli knihovníci a slušní návštěvníci těšit z pocitu bezpečí a jistoty, který takové návštěvy nabízí. S blížícím se koncem roku bych proto velice ráda poděkovala jménem svým i svých kolegů na pobočkách Vám i Vašim lidem za jejich práci a popřála Vám všem co nejklidnější předvánoční dobu, pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí i úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě. S pozdravem.

Poděkování Pražských vodovodů a kanalizací a.s. – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 15. prosince 2016

Dobrý den, chci poděkovat za vstřícnost a ochotu pana Kavalce Jana, DiS, vedoucího okrskové služebny Uhříněves a profesionální práci jeho podřízených při zajištění bezpečné práce při průzkumu stokové sítě, kterou jsme byli nuceni provést před započetím prací dne 13.10.2016 a po ukončení prací dne 13. 12. 2016 při výstavbě kanalizační přípojky v ulici Přátelství, Uhříněves, Praha 22. S pozdravem.

Poděkování ředitele Krajského vojenského velitelství hl. m. Prahy – řediteli MP a strážníkům v záloze ozbrojených sil ČR  ze dne 19. prosince 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych co nejupřímněji ocenil výtečné plnění úkolů a iniciativní přístup Vašich zaměstnanců – příslušníků roty aktivních záloh u Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha, během výcviku záloh v roce 2016. Aktivní záloha je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky a je vytvářena na základě zákona č. 585/2004 Sb., o obranné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ve znění pozdějších předpisů. Občané nebo vojáci v povinné záloze, kteří se rozhodli dobrovolně převzít výkon branné povinnosti a jsou příslušníky aktivní zálohy si svoji vojensko-odbornou připravenost zvyšují v průběhu pravidelných vojenských cvičení a zároveň často věnují svůj volný čas aktivitám spojených s přípravou k ochraně státu. Výcvik příslušníků aktivních záloh by nebyl možný bez jejich vůle, přesvědčení a zájmu o danou problematiku, ale především bez Vaší velké podpory, coby zaměstnavatele. Prostřednictvím tohoto dopisu bych Vám chtěl vyjádřit své uznání a poděkovat Vám za vstřícnost a pochopení pro výcvik Vašich zaměstnanců. Váš přístup je příkladnou spoluprací mezi Armádou České republiky a zaměstnavateli příslušníků aktivních záloh. S pozdravem.

Poděkování Českých drah, a.s. odboru infrastruktury – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 19. prosince 2016

Dobrý den. Chtěli bychom touto cestou poděkovat a vyjádřit naši maximální spokojenost při spolupráci s níže uvedenými strážníky z obvodního ředitelství MP Praha 10. Pánové Tomáš Vyšata, Lukáš Strnadel, Arnošt Vraný a František Preisinger prokázali svůj profesionální přístup zajištěním pomoci při úklidu pracoviště bývalého STP Depa kolejových vozidel Praha, v ulici U Vršovického hřbitova, Praha 10. Uvedené pracoviště je obývané „závadovými osobami“, které v našich prostorách nezákonně uložily velké množství komunálního odpadu. Pod průběžným dozorem strážníků byly „závadové osoby“ donuceny vyklidit všechny naše odpadem zanešené prostory do námi daných kontejnerů, ze kterých byl následně odpad smluvní firmou ekologicky zlikvidován. Bez této aktivní pomoci, dozoru a vstřícného přístupu Vašich zaměstnanců by nebylo možné donutit  „závadové  osoby“ uvedené prostory vyklidit a tím přispět k pořádku v této městské části. Na závěr bychom chtěli poděkovat za velmi vstřícný a ochotný přístup zástupce ředitele Mgr. Romana Turoně, bez jehož přispění by se nepodařilo celou záležitost realizovat v takto krátké době. S pozdravem.

Poděkování ředitele Městské policie Chomutov – strážníkům útvaru psovodů ze dne 22. prosince 2016

Vážený pane řediteli, velice Vám děkujeme za vstřícnost, za kolegialitu a poskytnutí výcvikových prostor, pomůcek a figuranta při přezkušování služebního psa Městské policie Chomutov. Naše poděkování patří také komisaři Leoši Vycpálkovi a vedoucímu oddílu panu Bc. Jiřímu Pavlovskému. Dovolte, abychom Vám, Vašim blízkým i Vašim kolegům v tomto předvánočním čase popřáli mnoho zdaru do roku 2017.

Poděkování Policie ČR, Obvodního ředitelství policie Praha III – strážníkům OŘ MP Praha 8 ze dne 23. prosince 2016

Tímto dopisem bychom chtěli požádat o poděkování za dlouholetou spolupráci mezi Městskou policií Praha 8 a Policií ČR, místním oddělením Libeň a místním oddělením Karlín. Vyzdvihnout bychom chtěli zejména spolupráci s panem Jaroslavem Kudláčkem, se kterým jsme od roku 2011 začali zavádět smíšené hlídky Policie ČR a Městské policie Praha, a to zejména v okolí Palmovky a Florence, kde byl vždy problém s prodejem drog a s jejich uživateli. Díky této spolupráci došlo v posledních čtyřech letech k výraznému poklesu kriminality na území Libně, drogová kriminalita zde byla potlačena. Díky panu Kudláčkovi také dlouhodobě fungovala spolupráce se zástupci státní samosprávy, především se zástupci Úřadu městské části Prahy 8, kde jsme analyzovali potřeby občanů, jejich stížnosti a problémy v konkrétních oblastech, a na základě těchto informací jsme prováděli úspěšná bezpečnostní opatření, na kterých se podílela jak Policie ČR, tak i Městská policie Praha. Výše uvedené tedy zasíláme jako vřelé poděkování Městské policii Praha 8 a zejména panu Jaroslavu Kudláčkovi, který je svojí ochotou a přístupem k práci vzorem a dělá výborné jméno Městské policii Praha. I nadále doufáme v úspěšné pokračování nastavené spolupráce.

Poděkování  občanky Y.A. – strážníkům OŘ MP Praha 2 ze dne 24. prosince 2016

Dobrý den, 15. 12. mi na pobočce Městské policie v Korunní 15 byla vrácena peněženka se všemi penězi a doklady. Udělalo mi to velkou radost a ráda bych se svému nálezci nějak odvděčila nebo alespoň poděkovala. Chtěla bych Vás touto cestou požádat, jestli by nebylo možné nálezce kontaktovat a vyřídit velké poděkování za dobrý skutek a popřát jen to nejlepší do nového roku J Mockrát děkuji a přeji příjemné prožití svátků! J S pozdravem.

Poděkování občana J.K.- strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 25. prosince 2016

Dovolte, abych Vám touto cestou poděkoval za profesionální a lidský přístup obou pánů při dnešním ranním problému s vyjícím psem, poněkolikáté a byl jsem na pokraji zhroucení. Vaši pracovníci mi poradili, snažili se o profesionální radu a ono to vyšlo. Dnes jsem našel strůjce incidentu a vím, že pokud domluva se sousedy nebude nic platná, podniknu další kroky. Děkuji ještě jednou oběma kolegům. Krásné svátky a snad budu spát jako každý řádný občan.

Poděkování občana Ing.  L.K. – strážníkům OŘ MP Praha 8 ze dne 27. prosince 2016

Pane řediteli MP Praha, vyjadřuji poděkování, ale i obdiv motorizované hlídce MP Praha, která 26. 12. 2016 v cca 17:15 hod. zasahovala při vážné dopravní nehodě, chodkyně sražená vozidlem Octavia v ulici Horňátecká (u vozovny Kobylisy). Byla tma, vítr, déšť, hrozná psota. V loužích poskytoval jeden z posádky ze země pomoc osobě, která byla částečně pod vozem, druhý razantně řídil dopravu v místě nehody, Oba důkladně promočeni. Působili rozhodně a profesionálně. Mohli jen spustit majáky, zahradit silnici a čekat na sanitku a dopraváky … Když mi sdělíte jména, nebo alespoň útvar, rád požádám např. o písničku v rozhlase. Je to v krátké době podruhé, co jsem byl svědkem pozitivního jednání strážníků. Strážníci si dle mého názoru za svoji práci zaslouží uznání občanů, ale reakce jsou často neoprávněně opačné. S pozdravem.

Poděkování občana J. Š. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 28. prosince 2016

Dobrý den pane řediteli nebo paní ředitelko, nenašel jsem, zda ve funkci působí žena nebo muž. Mám příběh, který zrodí každému slzu, i když se jedná o samozřejmost, která už dnes až na výjimky nebývá zvykem. 27.12.2016: Měl jsem den jako každý jiný řádný občan a povinnosti, které jsem během dne zařizoval. V odpoledních hodinách jsem popřemýšlel jak naložím se zbytkem dne. Až nastal okamžik rozhodnutí zajít si na představení do kina CinemaCity v Slovanském domě vedle ČNB. Objednal jsem si lístek na kino v 18.50 a zavčas vyrazil z domu na tramvaj 11 na stanici Pod Jezerkou, přestoupil jsem na I. P. Pavlova a popojel na Florenc, kde jsem následovně měl v úmyslu nastoupit do spoje tram č.8, co se naštěstí povedlo. Nic jsem ještě necítil, až starší paní s jednou holí se těžce dostávala do tramvaje, tak jsem jí uvolnil místo a pomohl sednout na stanici Bílá labuť a ovšem netrvalo dlouho, kdy jsem potřeboval najednou pomoc já sám. Vzpomínám si jak jsem míjel restauraci Imperiál a začal jsem ztrácet vědomí, doteď mám tzv. okno. Až si pamatuji cestu v sanitce těsně před dojetím do nemocnice poblíž  I. P. Pavlova. A po lékařských úkonech cestu domů do postele a odpočívat. Dnes 28.12. jsem si zkoušel i nadále vzpomenout, ale nedařilo se.  Každopádně jsem věděl, že mi propadl lístek do kina, což není podstatné, ale vyšli mi vstříc díky možnosti zjistit si zda byl čerpán, ale po cestě mě tak napadlo se zeptat pánů od PČR, zda netuší něco o epileptickém kolapsu mezi 18.30-45 v předchozím dnu a naštěstí tam byl i pán, který pověděl že tam byli od Vás dříve. Poděkoval jsem a vydal jsem se na cestu. Přes obchod pro nějakou sladkou pozornost jsem docestoval na ředitelství dvě stanice od nám. Míru kde mi na telefonu z vrátnice na klapce 5003 vysvětlil vedoucí, že to je pouze administrativní budova a podle lokality se bude jednat o Opletalovu ulici pro Prahu 1, přejel jsem zpět na I. P. a metrem na Hlavní nádraží a vydal se do Opletalovy ul., tam jsem také vysvětlil velice hodnému pánovi o co se jednalo, který zřejmě už tušil o co šlo nebo s kým se spojit - kde to najít a poslal mě do Lodecký ul. a tak jsem to vzal stanici metrem na Florenc a procházkou podle navigace v mobilu, protože jsem původem z Pardubic a je to mimo hlavní třídu, tak bych to jinak asi nenašel. Až když jsem to našel, tak mi spadl kámen ze srdce. Potkal jsem ve vchodu dva zaměstnance  a pustili mě za velitelem směny. Hned ve vstupním prostoru přes okénko se s ním dá hovořit, věděli podle popsání o co jde a řekl jsem i že nesu něco dotyčným osobám za pomoc a trefil jsem se do doby nástupů a zrovna jsme se potkali. Musím říct, že opravdu mě těší pozitivní stránka mladé paní i její kolegyně za pomoc, kterou mně věnovaly v mém epileptickém kolapsu na nám. Republiky, kde jsem chtěl vystupovat z linky 8. Vím, že to mají jako náplň práce pomoct člověku v ohrožení ať po zdravotní nebo jiné stránce, ale věřím že jsou i tou skupinou která by se takto zachovala mimo službu. Moc jsem jim poděkoval a nechal i dva druhy kvalitnějších čokolád, na druhou stranu jsem si i přes všechny představy jakou asi se mnou měli ten podvečer práci " 2 metry /120 kg " není málo a tak mi je i hloupé, že jsem se neodměnil za zásluhu lépe, např. poukázkou do kina, divadla apod.. Nejvíc co mi vrtalo hlavou byla neperlivá voda, kterou jsem zřejmě od nich dostal v době, kdy jsem byl mimo a když jsem jel v sanitce, tak jsem upíjel a zapil tím i lék od RZS. To už beru jako hodně velké díky obětovat něco svého někomu druhému v nouzi, což mi i nakoplo napsat Vám tento email, že to je příklad Vašeho odd.,  kde není slovo být sobecký známo, ale za to pomoc druhým ze srdce je lidskou samozřejmostí a nikoliv pracovní povinností. Chvála za dobré lidi okolo nás i Vaše příkladné zaměstnankyně z Lodecké ul. S přátelským pozdravem.

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)