Poděkování ředitele Správy služeb HMP – strážníkům OŘ MP Praha 7, útvaru psovodů a oddělení prevence ze dne 3. listopadu 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za zajištění ukázky činnosti Vašich útvarů Jízdní skupiny Městské policie hl. m. Prahy a Útvaru psovodů na výjezdní poradě zaměstnanců Správy služeb hl. m. Prahy, konané ve dnech 26. – 27. 10. 2016 v areálu Školícího a výcvikového zařízení Žihle. Zároveň Vás chci požádat o předání mého poděkování příslušníkům výše zmíněných útvarů za velmi zajímavé prezentace a přiblížení činností svých útvarů. S pozdravem.

Poděkování DDH Glowackého – strážníkům OŘ MP Praha 8 a oddělení prevence ze dne 4. listopadu 2016

Vážený pane řediteli, dovolte mi vyjádřit poděkování a pochvalu Vašim strážníkům z oddělení Kobylisy za pomoc při námi pořádané akce dne 30.10.2016 na Dětském Dopravním Hřišti Glowackého 6. Přestože jsme nestačili včas dohodnout součinnost oficiální cestou, v rámci požadované bezpečnosti osob a dětí na lampionovém průvodu, tak jsme po telefonickém kontaktu s operačním důstojníkem MP Kobylisy domluvili možnost asistence v průběhu konání průvodu. Jsme velmi rádi za vstřícný přístup Vašich podřízených a celkově pozitivním vytvářením dobrého jména MP v očích veřejnosti a hlavně dětí. Ještě jednou děkujeme.

Poděkování vedoucího produkce SIGNAL festivalu – strážníkům OŘ MP Praha 1 a 2 ze dne 4. listopadu 2016

Vážení, dovolte mi, abych Vám co možná nejupřímněji vyjádřil poděkování za Vaši spolupráci a podporu během letošního festivalu světla SIGNAL 2016. Vzájemná kooperace se z Vaší strany vyznačovala vysokou profesionalitou a vstřícným přístupem během konání celé akce. Pevně proto věřím, že i v následujících letech bude vzájemná spolupráce probíhat na stejně profesionální úrovni jako dosud a naše společná jednání povedou k ještě lepší realizaci jednoho z nejúspěšnějších festivalů v Evropě, kterým se SIGNAL festival již čtvrtým rokem prezentuje. Proto prosím přijměte ještě jednou mé poděkování za Vaši práci, které si hluboce vážím. Za celý tým SIGNAL festivalu se těším na další spolupráci.

Poděkování občanky Mgr. R.N. – strážníkovi OŘ MP Praha 4 ze dne 4. listopadu 2016

Ráda bych poděkovala a pochválila pana Dörfla, str. 2067. Velmi mi pomohl. V pondělí (před týdnem) jsem nechala tašku na stanici autobusu č. 196 nebo přímo v autobusu, nevím. Po 15 minutách jsem ji začala hledat, byla jsem zoufalá. V tašce jsem měla klíče, brýle, složenku. Řidič a dispečink vyhlásili hledání, přestala jsem doufat. Mezi tím se ale taška našla, pan Dörfl mi napsal dopis, telefonoval a tašku přinesl osobně. Moc děkuji za jeho obětavost, na zvonku není mé jméno a v domě bydlí cizí rodina se stejným jménem, přesto to pan Dörfl správně doručil. Děkuji a práce policie v našem okrsku si teď velice vážím. S pozdravem.

Poděkování občanky E.CH. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 7. listopadu 2016

Chtěla jsem touto cestou poděkovat dvěma policistům MP, kteří byli milí a ochotní nám pomoci v sobotu 5. 11. 2016 navečer mezi 19:00 – 20:00 v ulici Murmanská v „banální“ záležitosti. Šlo o kotě uvězněné v motoru auta neznámého mimopražského majitele, které mňoukalo a nemohlo ven. Přes snahu ho dostat ven na volání či na salám se nám to nepovedlo, byly jsme bezradné a smutné z toho, že tomu nešťastnému stvořeníčku uvnitř nedokážeme pomoci. Proto jsme se obrátily na městskou policii v ulici Litevská, kde přislíbili, že se tam přijedou podívat. Opravdu přijeli, obhlédli auto i zespodu, zjistili majitele, ale už více dělat nemohli. Polepily jsme auto lístky s upozorněním na živé kotě v kapotě, víc už se dělat nemohlo. Nakonec to celé dobře dopadlo, sestra ještě druhý den obcházela sousedy a skutečně se jí podařilo najít majitele, který byl v Praze na návštěvě. Otevřel kapotu a kotě odtamtud dostal. Ocenily jsem velice ochotu těch dvou policistů městské policie nám pomoci a ještě jednou jim touto cestou děkujeme. S pozdravem.

Poděkování Senior fitnes z.s. – strážníkům oddělení prevence ze dne 8. listopadu 2016

Dobrý den, přijměte poděkování za pomoc při pořádání Dne pro zdraví, který se konal 5. 10. 2016 v areálu softbalového hřiště v Praze 7 – Troji. S pozdravem.

Poděkování občanky L.H. – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 8. listopadu 2016

Dobrý den, dovolte, abych poděkovala panu Jaroslavu Šmídovi – služební číslo 3126 a jeho kolegyni a kolegovi, že mi pomohli zorientovat se na Olšanských hřbitovech. Byli velmi vstřícní. Děkuji.

Poděkování ředitele závodu Tři pro zdraví, z.s. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 9. listopadu 2016

Vážený pane Kubero, dovolte mi poděkovat za spolupráci na největší sportovní akci, která se v Klánovicích konala – běžeckém závodě Klánovický ½ Maraton, který se uskutečnil v neděli 23. října 2016. Do druhého ročníku se přihlásilo na 1553 účastníků jednotlivých závodů (dětské závody, běh se psem, 10 km a ½ Maraton). Jsem rád, že jste aktivně pomohli se zajištěním hladkého a bezpečného průběhu Klánovického ½ Maratonu, který do Klánovic přivedl mnoho závodníků z celé republiky i několik zahraničních. Vážím si profesionality a pomoci Vás i Vaší posádky. Děkuji a doufám, že naše spolupráce bude pokračovat, termín 3. ročníku je stanoven na neděli 22. října 2017. S pozdravem.

Poděkování náměstka primátorky hl. m. Prahy – strážníkům Kanceláře ředitele dokumentační skupiny a oddělení prevence ze dne 9. listopadu 2016

Vážený pane řediteli, ve dnech 31.10., 2. a 3. 11. 2016 proběhla preventivní dopravně-bezpečnostní akce s názvem „Nejezdi jak netopejr“, zaměřená zejména na nedostatečně osvětlené cyklisty. Akce byla založena na kontrole plnění zákonných povinností účastníků provozu na pozemních komunikacích, sankcionování jejich porušení a odměňování kontrolovaných. Za celkem 6 hodin bylo hlídkou dopravní policie zkontrolováno přibližně 250 cyklistů. Zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy rozdali kontrolovaným cyklistům 131 sad LED osvětlení, 180 sad cyklistických map a několik set informačních pohlednic na téma povinné výbavy jízdního kola. Dále bylo rozdáno 100 ks reflexních pásek s LED osvětlením pro běžce a cca 80 ks pěších map Prahy. I přes udělení sankcí a vysoký počet zkontrolovaných cyklistů nebyla zaznamenána negativní reakce veřejnosti. Naopak, pozitivní reakce byly zaznamenány jak u kontrolovaných, tak např. na cyklistickém portálu „Prahou na kole“. Pozitivní ohlas přisuzujeme zejména profesionálnímu přístupu policistů i strážníků, vč. jejich vzájemné spolupráce. Z uvedených důvodů hodnotíme akci jako úspěšnou. Rád bych Vám poděkoval za zajištění účasti preventistů MP Praha, za jejich vysoké pracovní nasazení, i za výbornou činnost dokumentační skupiny MP Praha. Na zahájenou spolupráci bychom rádi navázali také v příštích letech. S poděkováním.

Poděkování předsedy okrskové volební komise - strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 9. listopadu 2016

Vážený pane náčelníku, rád bych touto cestou vyjádřil poděkování pracovníkům Městské policie za vstřícný a profesionální přístup v průběhu voleb do Senátu Parlamentu ČR 2016. Nelekejte se, naštěstí nedošlo k žádnému incidentu během oněch 4 dnů, kdy se konaly volby. Toto je pouze „děkovný dopis“. Říkal jsem si, že bych rád ocenil ochotu Vašich podřízených, kteří nám v případě potřeby „kryli záda“. Byl jsem předseda okrskové volební komise v ZŠ v ulici Kupeckého. P.S. Jednalo se o sympatickou kolegyni a sympatického kolegu. S přátelským pozdravem.

Poděkování občanky A.G. – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 10. listopadu 2016

Dobrý den, chtěli bychom se touto cestou s manželem poděkovat strážníkům, kteří mají na starosti parkovací karty na Praze 7, za upozornění o skončení platnosti karty. Parkovací kartu jsme zakoupili a zítra vyměníme. Děkujeme, s pozdravem.

Poděkování MČ Praha 6 – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 15. listopadu 2016

Vážený pane řediteli, v prvé řadě bych rád poděkoval za velmi dobrou spolupráci v tomto roce, kdy se nám spolu s prevencí MP hl. m. Prahy podařilo opět realizovat oblíbený cyklus seminářů pro seniory SENIOR-AKADEMIE 2016. V úterý dne 29.11.2016 se na naší MČ Praha 6, ve skleněném paláci, nám. Svobody 1, Praha 6, uskuteční od 14.00 hodin již závěrečný seminář se „Slavnostním předáním“ „Pamětních listů“. Slavnostního předání se za RMČ Praha 6 zúčastní radní pro bezpečnost pan Zdeněk Hořánek a radní pro sociální problematiku Ing. Milena Hanušová. Je mi ctí na toto „Slavnostní předání“ pozvat za MP hl. m. Prahy i Vás. Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

Poděkování prezidenta České rugbyové unie – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 15. listopadu 2016

Vážený pane, dovolte mi, abych Vám jménem České rugbyové unie poděkoval za pomoc při organizaci utkání Česká republika vs. Barbarian F.C. I díky Vám proběhl celý zápas, který byl zároveň oslavou devadesátin českého ragby, ke všeobecné spokojenosti diváků, médií i partnerů české rugbyové unie. Velmi si Vaší pomoci vážím a doufám, že i pro Vás byl celý večer nezapomenutelný. S přáním všeho dobrého.

Poděkování občanek A.H. a J.R. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 15. listopadu 2016

Dobrý den, chtěly bychom s kolegyní moc pochválit dva Vaše strážníky MP, jejich služební čísla jsou 2678 a 2144. Pánové nám moc pomohli, byli ochotní, milí a vstřícní. Děkujeme J Více takových strážníků !!!!!

Poděkování náměstka generálního ředitele HZS ČR – srážníkům z útvaru psovodů ze dne 15. listopadu 2016

Vážený pane řediteli, ve dnech 4. – 5. listopadu 2016 uspořádalo MV – generální ředitelství HZS ČR v Praze kynologické atestační zkoušky. Výrazný podíl na jejich organizaci měla Městská policie hl. m. Prahy, a to zabezpečením jak materiálním, tak personálním. Jako zázemí atestačních zkoušek byly využity prostory útvaru psovodů v Praze 14 – Klánovicích. Dovolte mi tímto vyjádřit své poděkování Městské policii hl. m. Prahy, jmenovitě pak kynologům Michalu Sittemu, Ing. Lence Vlachové, Jaroslavu Filipovi a Matěji Bartošíkovi. První dva se v  roli rozhodčích také podíleli na zdárném průběhu dvou říjnových atestačních zkoušek pro sutinové vyhledávání v Kaznějově. Úspěšným vykonáváním sutinových atestů kynologa Městské policie hl. m. Prahy p. Matěje Bartošíka současně potvrzuji přijetí jeho žádosti o zařazení na seznam psovodů předurčených do mezinárodních záchranných operací. Ještě jednou děkuji za vstřícnost a věřím, že úzká spolupráce bude mezi oběma stranami i nadále pokračovat. S pozdravem.

Poděkování občana J.N. – strážníkovi z OŘ MP Praha 13 ze dne 16. listopadu 2016

Dobrý den, rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval kolegovi s odznakem č. 1663, který dnes sloužil v oblasti Stodůlky v Praze. Přiznám se, že jsem o MP neměl úplně dobré mínění, ale Váš kolega nás překvapil svým lidským přístupem a profesionálním vystupováním. Je to opravdu správný člověk na správném místě … kdyby byli všichni jako on, MP by si opravdu nemusela dělat starosti o své dobré jméno. Pokud je možné mu tímto prostřednictvím vyjádřit poděkování a popřát hodně klidu v hektickém vánočním období, budu moc rád. Děkuji a přeji příjemný den.

Poděkování občana Ing. V.H. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 17. listopadu 2014

Vážená paní, rád bych se s Vámi podělil o potěšení ze skutečné pomoci, poskytnuté mi městskou policií, zastoupenou strážníky č. 1879 a 3170. Jsem invalida, je mi přes 70 let a musel jsem do práce (i dnes). Když jsem poodjel autem (Škoda Fabia, SPZ ….) zjistil jsem charakteristické známky defektu na pneumatice. U mého vozu zastavil cca v 10:30 Váš hlídkový vůz, protože jsem stál částečně na přechodu. Když strážníci zjistili, co se děje, bez váhání mi nabídli pomoc a vzápětí i kolo vyměnili. Byl bych moc rád, kdyby se přístup členů MP, který zvyšuje autoritu a vylepšuje obraz policie, projevil v jejich hodnocení. Ještě jednou moc děkuji. S přátelským pozdravem.

Poděkování ředitelky MŠ Praha 8 – strážnicím OŘ MP Praha 7 ze dne 18. listopadu 2016

Hezký den pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala pracovnicím MP paní Janě Přikrylové, Simoně Trnkové a Vladimíře Podroužkové, které v naší mateřské škole realizovaly během oslav sv. Martina preventivní program. S pozdravem.

Poděkování občana G.F. – strážníkům hlídkového útvaru skupině taxi ze dne 17. listopadu 2016

Dobrý den, rád bych tímto emailem poděkoval strážníkovi s číslem 3023 a jeho kolegům, kteří společně s ním sloužili odpoledne a večer dne 15.11.2016 na Praze 1 na Národní třídě v rámci taxi týmu. Velice mi pomohli při řešení poměrně náročné situace s naložením a odtahem nepojízdného vozidla. S takovou obětavostí, ochotou, slušností, vstřícností a trpělivostí jsem se dlouho nesetkal. Pocházím z Německa a mám-li srovnat jejich chování a přístup s německou policií, pak jednoznačně právě čeští městští strážníci vycházejí jako naprostí profesionálové a hlavně lidé s velkým srdcem a smyslem pro skvěle odvedenou práci. Pokud to jen trochu jde, tak se opravdu velmi přimlouvám za to, aby těmto pánům byla za tak skvěle odváděnou práci vyplácena pořádná odměna, protože na nich záleží, jak bezpečno a klidno bude v hektickém centru Prahy. Ještě jednou moc děkuji. S pozdravem a úctě.

Poděkování Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina – strážníkům útvaru psovodů ze dne 21. listopadu 2016

Vážený pane náměstku, dovolte, abych vyjádřil poděkování Vašim kynologům za aktivní spolupráci při taktickém cvičení IZS Horizont 2016, které se uskutečnilo dne 3. listopadu 2016 v areálu bývalých vojenských kasáren v Jihlavě na Pístově. Námět cvičení simuloval zřícení domu po výbuchu plynu s následným zavalením osob. Vaši kynologové se psy odvedli perfektní práci, která přispěla ke zdárnému provedení cvičení. Předejte jim, prosím, mé poděkování. V úctě.

Poděkování školy SOU gastronomie Praha 10 – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 22. listopadu 2016

Vážený pane řediteli, srdečně Vás zdravím a dovolte, abych Vám velice poděkovala za umožnění besedy na naší škole SOU gastronomie U Krbu 521 na Praze 10. Tato beseda proběhla včera 21. 11. 2016 – v odpoledních hodinách a musím poznamenat, že byla skutečně na velmi vysoké úrovni. Vaši pracovníci pan Ing. Lukáš Líčeník a Jiří Pikan vzorně reprezentovali Váš úsek. Se žáky velmi hezky komunikovali a chovali se profesionálně. Na základě takto dobré zkušenosti bych jako metodik prevence této školy ráda navázala bližší spolupráci s Vaším odborem prevence. Velice Vám děkuji a přeji mnoho takových pracovníků, jakými jsou pan Líčeník a pan Pikan. Krásný den.

Poděkování občana Ing. L.M. – strážníkovi OŘ MP Praha 14 ze dne 24. listopadu 2016

Vážená paní ředitelko, chtěli bychom s mojí paní velmi, zdůrazňuji velmi moc, poděkovat jednomu z Vašich zaměstnanců, a to konkrétně policistovi č. 3204. 13.11.2016 nám zazvonil telefon, ze kterého se ozvala Policie ČR s tím, že v Hloubětíně bylo nalezeno naše auto, které nám bylo odcizeno. Pouze malou naději jsme už měli, že by se vozidlo nalezlo, avšak po příjezdu na místo jsme se dozvěděli, že je to zásluha právě strážníka č. 3204, který svým přístupem ke své práci, i přes nepřízeň počasí, zkontroloval několik desítek vozidel, mezi kterými bylo i naše Volvo. Spousta lidí má na Městskou policii negativní názor, avšak my bychom byli nesmírně rádi, kdyby všichni zaměstnanci Městské policie pracovali s takovým nasazením a lidským přístupem, jako již zmiňovaný policista z Vašeho oddělení. Omlouváme se, zda je tento email bezpředmětný, avšak chtěli jsme Vás informovat o tom, jak schopné a pracovité zaměstnance ve svém (týmu) máte. Zároveň pevně věříme, že výše zmíněný policista není jediný, který pracuje s takovým elánem a chutí do práce. Přejeme Vám více podobných úspěchů a velmi děkujeme za Váš strávený čas čtením tohoto emailu. S přátelským pozdravem.

Poděkování ředitele Očního centra Praha, a.s. – vedoucí Kanceláře ředitele MP ze dne 25. listopadu 2016

Dobrý den paní Seifertová, chtěl bych Vám touto cestou velmi poděkovat za pomoc při organizaci letošních Dnů prevence zraku! Jsem rád, že jsme mohli pátý ročník zrealizovat. Děkuji rovněž, že jste ve svém programu našla čas i na ČT. Hezký víkend a ještě jednou veliké díky. Srdečně zdraví.

Poděkování občana J.P. – strážnici OŘ MP Praha 14 ze dne 29. listopadu 2016

Vážený pane zástupce ředitele, vážené, vážení, děkuji Vám za odpověď a dovolte mi vyjádřit spokojenost. Dnes tj. 29.11.2016 těsně po 15. hodině jsem osobně navštívil Obvodní ředitelství městské policie Praha 10 v Počernické ul., abych zde řešil svůj přestupek. Stejně jako jsem uvedl níže, jsem přestupek uznal, oprávněně jsem od paní strážnice dostal „kotel“ ve formě domluvy, ale hlavně také cenné informace ohledně situace místa v ul. Dykova. Z tohoto jsem vycítil nejen represivní, ale především preventivní charakteristiku, což mi udělalo radost. Domluvu beru na vědomí a slibuji zlepšení, věc se nebude opakovat!

Poděkování Úřadu městské části Praha 10- strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 30. listopadu 2016

Vážený pane řediteli, chtěla bych poděkovat strážníkům 2847 a 2406 za pomoc při vyzvednutí, transportu a umístění zvířete (Agapornis škraboškový), za jejich ochotu a vstřícné jednání. S pozdravem

Poděkování straosty MČ Praha – Dolní Měcholupy – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 30. listopadu 2016

Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou poděkoval za činnost Vašich okrskářů v naší MČ. Paní Šárka Guzi a pan Radim Macháček si svým aktivním vystupováním získali důvěru občanů naší MČ. Paní Šárka Guzi předkládá pravidelně na zastupitelstvu MČ zprávu o bezpečnosti v MČ, ze které vyplývá, že jak trestná, tak i přestupková činnost je na velmi nízké úrovni, což je i Vaší zásluhou. S pozdravem.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)