* Náborový příspěvek:

Náborový příspěvek se poskytne čekateli nebo strážníkovi v celkové výši 100.000 Kč, po podepsání smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku, a to ve dvou částech.

První část je stanovena v souhrnné výši 52.000 Kč. V případě nesplnění podmínek stanovených smlouvou je zaměstnanec povinen vrátit její poměrnou část.

Druhá část ve výši 48.000 Kč je vyplácena pravidelně po dobu 48 měsíců ve výši 1.000 Kč. Takto vyplacený náborový příspěvek se nevrací.

Bližší podmínky poskytování náborového příspěvku jsou upraveny vnitřním předpisem zaměstnavatele.

* Příspěvek na bydlení:

Příspěvek na bydlení je poskytován zaměstnancům při vyúčtování platu za příslušný kalendářní měsíc ve výši 2 000 Kč.

* Příspěvek na dopravu:

Příspěvek na dopravu je poskytován zaměstnanci při vyúčtování platu za příslušný kalendářní měsíc ve výši:

 - 1 000 Kč, pokud je místo trvalého pobytu zaměstnance, ze kterého pravidelně dojíždí do místa výkonu práce, vzdálené do 50 km od sídla hl. m. Prahy na adrese Mariánské nám. 2, Praha 1,

 - 1 500 Kč, pokud je místo trvalého pobytu zaměstnance, ze kterého pravidelně dojíždí do místa výkonu práce, vzdálené nad 50 km do 100 km od sídla hl. m. Prahy na adrese Mariánské nám. 2, Praha 1,

 - 2 000 Kč, pokud je místo trvalého pobytu zaměstnance, ze kterého pravidelně dojíždí do místa výkonu práce, vzdálené více než 100 km od sídla hl. m. Prahy na adrese Mariánské nám. 2, Praha 1.

* Příspěvek na dovolenou

Příspěvek na dovolenou - maximální výše fakturované ceny za službu činí 5 000 Kč včetně DPH.
Osobní konto zaměstnance v kalendářním roce činí 5 000 Kč, nevyčerpané finanční prostředky osobního konta se do následujícího kalendářního roku nepřevádějí.

* Stravenky v hodnotě 100 Kč

Městská policie hl. m. Prahy poskytne svým zaměstnancům příspěvek na závodní stravování formou poukázek na stravování v restauračních zařízeních. Za jednu stravenku v hodnotě 100 Kč hradí zaměstnanec 20 Kč, ostatní náklady hradí zaměstnavatel.