legislativa 4 20131107 1353359020

Word2007IconZákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii

Word2007IconZákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích

Word2007IconZákon č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Word2007IconZákon č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích 

Word2007IconZákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Word2007IconZákon č. 65/2017 Sb.,
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Word2007IconZákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Word2007IconZákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě 

Word2007IconZákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních

Word2007IconZákon č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službáchVložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka duben web 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž z jednání Kolegia ředitelů městských policií, podíváme se na výcvik Poříčního útvaru na Slapech, dále vás zavedeme na Obvodní ředitelství Praha 6 a mnoho dalšího...  

archiv (od roku 2004)