1. Témata jsou vytvářena cíleně pro konkrétní věkové skupiny. Jsou přizpůsobena konkrétním věkovým skupinám a jsou vzájemně propojena.
  2. Přednášky jsou přednostně nabízeny školám, které mají zájem o dlouhodobou
    a cílenou spolupráci. 
  3. Témata neustále přizpůsobujeme aktuální situaci ve společnosti.
  4. Před přednáškou je vyžadován rozhovor přednášejících s preventistou školy (příp.
    s jinou kompetentní osobou). Cílem tohoto rozhovoru je nastínění specifických problémů dané třídy, školy.
  5. Jednotlivá témata na sebe navazují, proto je žádoucí objednávat ucelený program pro všechny třídy.
  6. Programy jsou realizovány v učebnách daných tříd – spojování tříd je možné pouze ve výjimečných případech a po předchozí domluvě!
  7. Všechny námi nabízené programy jsou realizovány zcela zdarma.