cos 3 20131107 1629306341Centrální operační středisko (COS) organizuje činnost výkonných útvarů MP na celém území hlavního města Prahy. Zajišťuje zejména nepřetržité řízení výkonu pracovní činnosti strážníků na území hlavního města Prahy, předává informace o událostech na území hlavního města Prahy, které souvisejí s činností městské policie, příslušným vedoucím zaměstnancům, zajišťuje zpracování denní situační zprávy, zajišťuje nepřetržité spojení s operačními středisky ostatních složek jednotného bezpečnostního systému, plní další úkoly podle pokynů náměstka pro výkon služby, ředitele MP a vedoucích zaměstnanců určených ředitelem MP do pracovní pohotovosti za vedení MP. 

 

 

hendrych cosvedoucí Centrálního operačního střediska
Ing. Milan Hendrych
u MP Praha od roku 1997

kontakt

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka duben web 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž z jednání Kolegia ředitelů městských policií, podíváme se na výcvik Poříčního útvaru na Slapech, dále vás zavedeme na Obvodní ředitelství Praha 6 a mnoho dalšího...  

archiv (od roku 2004)