40x40Třiasedmdesátiletý senior ve špatném zdravotním stavu si na pomoc přivolal pražské strážníky. Ti s jeho souhlasem násilím otevřeli byt a přivolali záchrannou službu.

V dopoledních hodinách přijal operátor tísňové linky 156 zoufalé

40x40  VIDEO  Více než dvě desítky nápisů na fasádách domů v centru Prahy. Smutná statistika toho, co během chvíle stihla mladá cizinka s fixem v ruce. Strážníci ji předali policistům. Hlavní zásluhu na  jejím dopadení má kolemjdoucí

40x40  FOTO  Hlídka strážníků předala policistům mladého muže podezřelého z pokreslení předvolebního plakátu jednoho z prezidentských kandidátů. Případ dále šetří policisté.

V sobotu odpoledne prováděli strážníci z Prahy 3 kontrolní činnost

40x40  FOTO  Kuriózní nález zaznamenali v pátek dopoledne strážníci z Prahy 12. Na trávníku v ulici Na  Hupech ležela dřevěná rakev přikrytá bílou látkou. Hlídka předala ručně malovanou truhlu pracovníkům příslušné městské

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

titulka web ps 012018

V novém čísle vám přinášíme rozhovor s radním pro bezpečnost Liborem Hadravou, podíváme se na kryty civilní ochrany, představujeme činnost Útvaru vzdělávání a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)